Cauta in aceasta categorie:

Nulitate contract de vinzare-cumparare

SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Materie : NULITATE CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPARARE. Vânzarea - cumpararea unui imobil cu nerespectarea dispozitiilor art.7,19 din Legea nr.85/1992 este lovita de nulitate absoluta, deoarece este un act juridic încheiat prin fraudarea unor dispozitii legale imperative; actiunea în constatarea nulitatii acestui act juridic are un...

Citeste mai mult...

Vânzare-cumpărare. Bun aflat în indiviziune. Coproprietate forţată.

Reclamanţii au investit instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, încheiată de vânzător şi cumpărător – persoane fizice, având ca obiect anexă în uscător. Reclamanţii prin cumpărarea apartamentelor în care locuiesc, situate în acelaşi bloc, au dobândit cota indiviză - deci suprafaţa de folosinţă comună a imobilului, din care...

Citeste mai mult...

Act sub semnătură privată. Hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare –cumpărare.

Prin încheierea actului sub semnătură privată, între pârât şi pârâţii reclamanţi, părţile şi-au asumat obligaţia de a face. ”Actul” nu constituie prin sine însuşi o transmisiune a dreptului de proprietate, pentru că nu este încheiat în forma autentică cerută de lege (anul 1971/obiect teren). Raportat la art.1890 Cod civil şi prevederilor Legii nr.58/1974...

Citeste mai mult...

Vânzarea lucrului altuia. Acţiune în nulitate. Calitate procesuală.

Vânzarea lucrului altuia are la bază eroarea asupra calităţii de proprietar a vânzătorului şi este anulabilă. Această nulitate este relativă şi nu poate fi invocată de persoana care are calitate de terţ, faţă de contract. Bunul vândut a intrat în proprietatea vânzătorului prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii 18/1991. Reclamanta,...

Citeste mai mult...

Hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Condiţii.

Reclamanta a solicitat pronunţarea hotărârii care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, motivat de faptul că a împrumutat pârâţilor suma de 50.000.000 lei, pe care l-au garantat cu apartamentul bun comun. Voinţa părţilor a fost aceea de a garanta restituirea împrumutului şi nu de a transmite dreptul de proprietate, prin încheiere în contract...

Citeste mai mult...

Anulare antecontract vânzare-cumpărare

 Pe rol solutionarea cererii de recurs formulata de recurenta reclamanta U.E. împotriva deciziei civile nr. 86/22.01.2004 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a-III-a Civila în dosarul nr. 3622/2003, în contradictoriu cu intimatii pârâti B.M. si B.D. având ca obiect:  anulare antecontract de vânzare-cumparare. La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta...

Citeste mai mult...

Hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

Reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a achita diferenţa de preţ până la termenul stabilit  de părţile contractante 01.09.1999. Pentru a pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, înţelegerea părţilor trebuie să îndeplinească toate condiţiile de valabilitate necesare unui contract (art. 948 şi 1246 Cod civil). În condiţiile...

Citeste mai mult...

Lipsa calităţii procesuale pasive a cumpărătorului imobilului retrocedat pentru plata cheltuielilor privind îmbunătăţirile aduse acestuia

3.- Lipsa calităţii procesuale pasive a cumpărătorului imobilului retrocedat pentru plata cheltuielilor privind îmbunătăţirile aduse acestuia. Prin sentinţa civilă nr.3942/30 iunie 2005 pronunţată în dosarul nr.4093/2005 Judecătoria Brăila a respins acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor. A disjuns cerere reconvenţională a pârâţilor ...

Citeste mai mult...

Acţiune în constatare ca fiind perfectă vânzarea-cumpărarea unui imobil în baza unui act sub semnătură privată.Cale de atac.Competenţa de soluţionare.

Acţiune  în constatare ca fiind perfectă vânzarea-cumpărarea unui imobil în baza unui act sub semnătură privată. Cale de atac. Competenţa de soluţionare. Acţiunea prin care se solicită constatarea ca fiind perfectă vânzarea-cumpărarea unei suprafeţe de teren intravilan de 616 mp, la preţul de 250.000 lei stabilit în actul sub semnătură privată, „chitanţă”, este...

Citeste mai mult...

Legea nr. 112/1995. Contract de vânzare-cumpărare îcheiat cu rea-credinţă. Nulitate.

Legea nr. 112/1995. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu rea-credinţă. Nulitate. Legea nr. 10/2001 – art. 46 Potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobilele preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare cumpărare încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 112/1995. Nulitate absolută

Potrivit dispoziţiilor art.1 din Legea nr. 112/1995 prin acest act normativ sunt reglementate măsuri reparatorii pentru foştii proprietarii- persoane fizice-ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau altor persoane după 6 martie 1945, cu titlu  şi care se aflau în proprietatea statului sau altor persoane juridice la data de...

Citeste mai mult...

Legea nr. 112/1995. Caracterul intuituu personae a dreptului chiriaşului de a cumpăra apartamentul deţinut în chirie. Consecinţe.

DECIZIA CIVILA NR.302/R 12 aprilie 2006 Legea nr. 112/1995. Caracterul intuituu personae a dreptului chiriaşului de a cumpăra apartamentul deţinut în chirie. Consecinţe. Judecătoria Arad a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta G. E în contradictoriu cu pârâţii S.C. Recons S.A. Arad şi Municipiul Arad reprezentat prin primarul municipiului Arad, având...

Citeste mai mult...

Apartament dobândit în baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995. Decesul chiriaşului cumpărător. Înstrăinare de către cumpărători

Apartament dobândit în baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995. Decesul chiriaşului cumpărător. Înstrăinare de către moştenitori. Legea nr. 112/1995 – art. 9 Interdicţia de înstrăinare a apartamentelor dobândite în condiţiile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 – astfel cum este prevăzută de dispoziţiile art. 9 alin. ultim...

Citeste mai mult...

Antecontract. Pronunţarea hotărârii care ţine loc act de vânzare-cumpărare

Antecontract. Pronunţarea hotărârii care ţine loc act de vânzare-cumpărare Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Iaşi la data de 1.02.2005 (dosar 1988/2005), reclamantul B.D.G. a chemat în judecată pârâta M.E. pentru a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act vânzare-cumpărare, motivat de faptul că a încheiat cu pârâta un antecontract pentru...

Citeste mai mult...

Nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare. Revendicare. Imprescriptibilitatea dreptului la acţiune.

Nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare. Revendicare. Imprescriptibilitatea dreptului la acţiune. Decretul-Lege nr. 115/1938 – art. 17, 34 – 37 C. civ. – art. 480, 481 Legea nr. 10/2001 – art. 46 alin. 5 Nu sunt incidente dispoziţiile art. 46 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 în situaţia în care...

Citeste mai mult...