Cauta in aceasta categorie:

Intabulare drept de proprietate. Neachitarea impozitului pe venitul din transferul proprietatii. Plângere împotriva încheierii de respingere emise de ocpi

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.08.2014 sub nr. 26312/212/2014 petentul D.M. a formulat plângere împotriva Încheierii de respingere nr. 61088/14.07.2014 pronun?ata de Oficiul de Cadastru ?i Publicitate imobiliara în dosarul nr. 61088/14.07.2014 prin care a fost respinsa cererea de reexaminare împotriva încheierii nr. 49706/10.06.2014, solicitând admiterea plângerii, desfiin?area încheierii...

Citeste mai mult...

Drept civil – proprietate privata

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.02.2008 sub nr. 544/204/2008, reclamantii BI si BE au chemat in judecata pe pârâta com Brebu prin Primar, solicitand instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa constate ca sunt proprietari ai suprafetei de teren...

Citeste mai mult...

Drept civil – Ordin de protecţie – Proporţionalitatea aplicării măsurilor prev. de Legea nr. 217/2003 – obligaţii sau interdicţii -în funcţie de gravitatea faptelor comise

JUDEŢUL PRAHOVA JUDECĂTORIA CÂMPINA Judecător: Elena Stănescu Materie: drept civil - Ordin de protecţie - Proporţionalitatea aplicării măsurilor prev. de Legea nr.  217/2003 - obligaţii sau interdicţii -în funcţie de gravitatea faptelor comise SENTINŢA CIVILĂ NR. 2725/28.09.2012   Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr....

Citeste mai mult...

Încălcare drept apărare. casare cu trimitere spre rejudecare la aceiaşi instanţă în vederea stabilirii raporturilor juridice existente între părţi.

DREPT PROCESUAL CIVIL ÎNCĂLCARE DREPT APĂRARE. CASARE CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE LA ACEIAŞI INSTANŢĂ ÎN VEDEREA STABILIRII RAPORTURILOR JURIDICE EXISTENTE ÎNTRE PĂRŢI. Respingând cererea în probaţiune formulată în vederea dovedirii bunei-credinţe existentă la ridicarea construcţiei, instanţa a pronunţat o hotărâre nelegală, dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 494 Cod civil care...

Citeste mai mult...

Schimbarea Temeiului De Drept Al Solutiei De Scoatere De Sub Urmarire Penala

Prin S.P. nr.322/17.11.2009 Judecatoria Campina , solutionand plangerea formulata de catre petentul  M.S., conform art.278 /1 cpp , împotriva solutiei de scoatere  de sub  a urmarire penale dispusa de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Campina fata de acesta,cercetat pentru savarsirea infractiunii de amenintare  prev. de art.193 c cp, conform art.278 /1 alin. 8...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Calificarea faptei contravenţionale drept acuzaţie în materie penală. Consecinţe.

Plângere contravenţională. Calificarea faptei contravenţionale drept acuzaţie în materie penală. Consecinţe. Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 19.01.2009, sub nr. 381/303/2009 petentul IFA a chemat în judecată pe intimata D.G.P.M.B. – Brigada de Poliţie Rutieră – Serv.2, solicitând anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr.1812554, exonerarea...

Citeste mai mult...

CIVIL:Inadmisibilitate actiune constatare existenta drept de proprietate

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 8528/200/2007 reclamantul S.G.a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Primăria Comunei Verneşti, să se constate că este proprietarul suprafeţei de teren de 1938 m.p. situaţi pe raza satului Nişcov, com.Verneşti, jud.Buzău. În motivarea acţiunii reclamantul a învederat că imediat după anul 1990 şi...

Citeste mai mult...

CIVIL-Restrângere drept la liberă circulaţie, solicitată de Direcţia Generală de Paşapoarte. Returnarea cetăţeanului român din străinătate pe motiv că „era în curs de a lucra fără permis”. Condiţii de admisibilitate. Cerere respinsă.

 Restrângere drept la liberă circulaţie, solicitată de Direcţia Generală de Paşapoarte. Returnarea cetăţeanului român din străinătate pe motiv că „era în curs de a lucra fără permis”. Condiţii de admisibilitate. Cerere respinsă.         Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmboviţa la 19.10.2009, reclamanta Direcţia Generală...

Citeste mai mult...

Drept comercial. Somatie de plata o.g. nr. 5/2001

Drept comercial. Somatie de plata O.G. nr. 5/2001 Obligatia cumparatorului de a achita contravaloarea bunurilor cumparate. Daca datoria paratului catre reclamanta este certa, lichida si exigibila, sunt aplicabile dispozitiile OG 5/2001, astfel încat instanta poate sa oblige pe parat achite datoria în termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei...

Citeste mai mult...

Constatare Drept de Proprietate

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3115/204/2008 reclamantul J. G. a chemat în judecata pe pârâta Localitatea C. prin primar pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate dreptul sau de proprietate asupra terenului în suprafata de cca. 9000 mp, situat în com. Cornu, pct. "Frasinet", jud. Prahova....

Citeste mai mult...

Drept procesual civil.recurs. necercetarea fondului. casare cu trimitere spre rejudecare.

DREPT PROCESUAL CIVIL RECURS. NECERCETAREA  FONDULUI. CASARE CU TRIMITERE  SPRE REJUDECARE. Nefiind analizată cererea reclamantei de prelungire a contractului de  închiriere în beneficiul acesteia după decesul soţului, prin prisma temeiului de drept invocat (art. 27 teza a II-a, alin. 1, lit. a din Legea nr. 114/1996 şi art. 32 alin. 3-4 din...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil .contestaţie în anulare. greşeală materială. înţelesul noţiunii. Art. 318 al. 1 Cod procedură civilă

DREPT PROCESUAL CIVIL CONTESTAŢIE ÎN ANULARE. GREŞEALĂ MATERIALĂ. ÎNŢELESUL NOŢIUNII. Art. 318 al. 1 Cod procedură civilă Potrivit art. 318 al. 1 Cod procedură civilă hotărârile instanţei de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa respingând...

Citeste mai mult...

Drept de propietate

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 448/2012 Prin cererea înregistrată sub numărul 605/199/06.05.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanţii P. M., B. C., P. C. şi P. M. au chemat în judecată pe pârâta Comuna Blăgeşti, pentru ca în urma administrării probatoriului instanţa să pronunţe o hotărâre prin care  să li se recunoască dreptul de...

Citeste mai mult...

Constatarea gresita a reabilitarii de drept pentru o pedeapsa in situatia in care petentul a suferit mai multe condamnari. Consecinta-casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare

Prin sentinţa penală nr.314 din 26 septembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr.1394/307/2012 s-a constatat că a intervenit reabilitarea de drept a pedepsei de 1 lună închisoare, aplicată condamnatului Boboşan Gheorghe, domiciliat în comuna Sarasău, nr.42, născut la data de 06.09.1965 în Sighetu Marmaţiei, fiul lui Mihai şi Irina, CNP-1650906241651, prin...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate. Partaj de folosinţă. Despăgubiri.

Prin Sentinta civila nr.5144 di data de 14.11.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu  a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor F. I.si F.M., admisa în parte actiunea civila formulata de reclamantii B.N. si B. B. în contradictoriu cu pârâta C.M.  si pe cale de consecinta obligata pârâta la plata sumei de 4705,...

Citeste mai mult...

Drept penal. Parte specială. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă (art. 184 alin. 2, 4 C.pen.). Vinovăţie. Relevanţa normelor ce reglementează circulaţia rutieră pentru constatarea culpei, ca formă de vinovăţie ce atrage răspunderea penală

1. Drept penal. Parte specială. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă (art. 184 alin. 2, 4 C.pen.). Vinovăţie. Relevanţa normelor ce reglementează circulaţia rutieră pentru constatarea culpei, ca formă de vinovăţie ce atrage răspunderea penală. C.pen., art. 184 alin. (2) şi (4), art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. b) O.U.G. nr....

Citeste mai mult...

Schimbare temei de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţă

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr 6619/204 2012 petentul SD în nume propriu dar şi în calitate de administrator al SC AI SRL, a formulat în baza art 278 indice 1 cp.p. împotriva Rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina nr. 1069/P/... , confirmată prin Rezoluţia nr. ..VIl/2/...a prim procurorului Parchetului de...

Citeste mai mult...