Citeste şi


Constatare Drept de Proprietate


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3115/204/2008 reclamantul J. G. a chemat în judecata pe pârâta Localitatea C. prin primar pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate dreptul sau de proprietate asupra terenului în suprafata de cca. 9000 mp, situat în com. Cornu, pct. „Frasinet”, jud. Prahova.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca stapâneste terenul în cauza de aproximativ 9.000 mp situat în com. Cornu, pct. „Frasinet”, jud. Prahova, teren fâneata si partial cu pomi razleti, teren ce l-a primit de la autorii sai decedati, ca zestre  si l-a stapânit în mod continuu, sub nume de proprietar si de buna credinta, exercitând o posesie utila de peste 30 de ani.

Mai mentioneaza reclamantul ca întrucât cei de la care a dobândit terenul nu mai sunt în viata, este nevoit sa cheme în judecata comuna C., ca unica autoritate ce i-ar putea contesta drepturile.

În drept s-a invocat art. 1890 cod civil.

La termenul de judecata din data de 10.10.2008 s-a pus în vedere reclamantului prin procurator sa-si precizeze cererea cu privire la provenienta terenului, sa indice care sunt autorii sau autorul reclamantului si daca acestia au avut sau nu mostenitorii.

Având în vedere motivarea cererii de chemare în judecata instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive instanta a retinut ca reclamantul prin actiunea formulata a solicitat constatarea dreptului de proprietate pentru un imobil teren dobândit de la autorii sai, invocând ca temei legal al actiunii art. 1890 cod civil

 Uzucapiunea, ca mod de dobândire a proprietatii asupra unui imobil, reprezinta în mod indirect o sanctiune a fostului proprietar, care, prin pasivitatea lui, a facut ca timp îndelungat bunul sa se afle în posesia altei persoane, ce s-a comportat ca un adevarat proprietar.

Ca atare, e necesar ca actiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii, sa fie solutionata în contradictoriu cu fostul proprietar, însa reclamantul mentioneaza ca fostii proprietari ar fi fost autorii sai, astfel persoanele interesate ce ar putea pretinde un drept asupra terenului în cauza sunt eventualii mostenitori ai acestora.

Însa desi instanta a pus în vedere în mai multe rânduri reclamantului sa faca aceasta precizare, reclamantul nu a dat curs acestei solicitari.

Reclamatul fiind cel ce porneste actiunea trebuie sa justifice si calitatea procesuala pasiva a celui pe care îl cheama în judecata, adica sa faca dovada identitatii între persoana pârâtului si cel despre care se pretinde ca este obligat în raportul juridic dedus judecatii.

În speta reclamantul nu au facut dovada ca localitatea C. este vechiul proprietar al terenului în cauza, rezulta din continutul cererii formulate ca pot exista alte persoane interesate de terenul în litigiu.

În consecinta calitatea de pârât în cauza nu o poate avea Comuna C., terenul nefigurând în proprietatea privata a acestuia, iar din adresa nr. 7584/24.10.2008 emisa de Primaria Cornu (f.13) rezulta ca terenul figureaza în rolul numitului J. G. din anul 1998, anterior acestuia an nu se cunoaste la cine a figurat.

Asa fiind instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei C. si a respins actiunea reclamantului ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala.