Cauta in aceasta categorie:

Litigiu de muncă. Despăgubiri solicitate de magistraţi egale cu cuantumul sporului de vechime. Prescripţia dreptului la acţiune.

Litigiu de muncă. Despăgubiri solicitate de magistraţi egale cu cuantumul sporului de vechime. Prescripţia dreptului la acţiune. Potrivit art. 1 din Decretul nr. 167/1958 dreptul la acţiune se prescrie dacă nu este exercitat în termenul legal de 3 ani, prevăzut de art. 3 al aceluiaşi decret, termen care începe să curgă la...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. Prin cererea de chemare în judecată reclamanta, fost salariat a l D.R.D.P. Bucureşti, concediată în luna ianuarie 2007 din motive neimputabile, a solicitat obligarea A.J.O.F.M....

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar din tranşe suplimentare de vechime (30, 35, 35-40 şi peste 40 ani). prescrierea dreptului material la acţiune.

LITIGIU DE MUNC®. DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN ëNV®Ţ®MåNTUL PREUNIVERSITAR DIN TRAN¯E SUPLIMENTARE DE VECHIME (30, 35, 35-40 ¿i peste 40 ani). PRESCRIEREA DREPTULUI MATERIAL LA ACŢIUNE. Acordul din 28.11.2005 al Comisiei de negociere a Guvernului Rom‰niei O.U.G. nr.17/2006 Ordinul nr.3351/2006 al Ministerului...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. decizie de concediere pe durata incapacităţii temporare de muncă. clauză de suspendare a efectelor acestei decizii, până la încetarea incapacităţii temporare de muncă. analizarea pe fond a cauzei.

LITIGIU DE MUNCĂ. DECIZIE DE CONCEDIERE PE DURATA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. CLAUZĂ DE SUSPENDARE A EFECTELOR ACESTEI DECIZII, PÂNĂ LA ÎNCETAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. ANALIZAREA PE FOND A CAUZEI. Art.60 alin.1 lit.”a” Codul muncii Art.50 lit.”b” Codul Muncii Potrivit art.60,...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor o.g. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.

Reclamantii A.Gh.  si  altii,  în  calitate  de inspectori scolari, au  chemat  în  judecata  pârâtii  MINISTERUL  EDUCATIEI, CERCETARII SI  TINERETULUI  si INSPECTORATUL  JUDETEAN SCOLAR  IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor  salariale  cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007,  prin  care  s-a  modificat  O.G. nr.11/2007,  începând cu  data de 1 ianuarie 2007 . Reclamantii ...

Citeste mai mult...

Litigiu funciar

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi sub nr. 1295/230/2011, reclamantul C.M. I. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar S. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar D. , să se constate existenţa dreptului său de proprietate asupra suprafeţei de teren...

Citeste mai mult...

Litigiu locativ. locuinta de serviciu. încetarea contractului de munca si implicit a contractului de închiriere accesoriu la contractul de munca. evacuarea titularului contractului si a membrilor sai de familie.

MATERIE.  LITIGIU LOCATIV. LOCUINTA DE SERVICIU. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA SI IMPLICIT A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ACCESORIU LA CONTRACTUL DE MUNCA. EVACUAREA  TITULARULUI CONTRACTULUI SI A MEMBRILOR SAI DE FAMILIE. În cazul locuintelor de serviciu, încetarea contractului de munca duce si la încetarea contractului de închiriere accesoriu contractului de munca atât în...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă – plata drepturilor salariale neacordate

Prin sentinta civila nr. 1230 din 28 iulie 2009 a Tribunalului Arad, s-a respins actiunea formulata de reclamantii – persoane fizice salariate, împotriva pârâtului angajator – institutie publica locala, pentru plata drepturilor salariale neacordate. În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantii au solicitat obligarea pârâtului la plata retroactiva a drepturilor salariale...

Citeste mai mult...

Litigiu funcţionari publici. Dreptul la concediu anual al funcţionarului aflat în concediu medical prescris. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

5. Litigiu funcţionari publici. Dreptul la concediu anual al funcţionarului aflat în concediu medical prescris. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat. Drept administrativ. H.G. nr. 250/1992; O.G. nr. 6/2007; Directiva 2003/88/C; Hot. C.J.C.E. din data de 20.01.2004, pronunţată în cazurile conexate C-350/06 şi C-520/06, Schultz-Hoff, Deutsche...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. litigiu privind achiziţiile publice. -art.2562 alin.1 lit.b din o.u.g. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din o.u.g. nr.34/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE. -art.2562 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006. Petenta a participat la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări a cărui valoare...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Salarizarea magistraţilor în baza unei valori de referinţă mai mică decât cea prevăzută de lege pentru persoanele care ocupă funcţia de demnitate publică încalcă principiul nondiscriminării precum şi principiul echilibrului şi egali…

Litigiu de muncă. Salarizarea magistraţilor în baza unei valori de referinţă mai mică decât cea prevăzută de lege pentru persoanele care ocupă funcţia de demnitate publică încalcă principiul nondiscriminării precum şi principiul echilibrului şi egalităţii celor trei puteri în stat.. Secţia civilă. Sentinţa civilă nr. 1161/C/10.12.2009 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului...

Citeste mai mult...

Recurs. Litigiu de asigurări sociale – deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă; neluarea în calcul a tuturor sporurilor din alte evidenţe decât menţiunile carnetului de muncă. Posibilitatea reţinerii concluziilor unui raport de exper…

11. Recurs. Litigiu de asigurări sociale - deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă; neluarea în calcul a tuturor sporurilor din alte evidenţe decât menţiunile carnetului de muncă. Posibilitatea reţinerii concluziilor unui raport de expertiză anulat de instanţă. Asigurări sociale. Drept procesual civil. Art. 78, 164 din Legea 19/2000, art. 10...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurari sociale. Aplicabilitatea sanctiunii prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune conform art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 în cazul cererilor având ca obiect obligatia de actualizare a pensiilor de serviciu ale mag…

Litigiu de asigurari sociale. Aplicabilitatea sanctiunii prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune conform art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 în cazul cererilor având ca obiect obligatia de actualizare a pensiilor de serviciu ale magistratilor. Neincidenta dispozitiilor Legii nr. 45/2007 în ce priveste magistratii pensionari. Curtea retine ca fiind nefondata si...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. abatere disciplinară. recunoaşterea prin notă explicativă a stării de fapt de către contestator. necuprinderea motivelor de către angajator în decizia de sancţionare. neincidenţa dispoziţiilor art.268 alin.2 lit.c codul muncii în a…

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ. RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRII DE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DE SANCŢIONARE. NEINCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART.268 ALIN.2  LIT.C CODUL MUNCII ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE. Art.268 alin.2  lit.c Codul muncii. Faptele fiind...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Drepturi salariale.

Prin sentinta civila nr. 101 din 26 ianuarie 2010 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosarul nr. 5232/108/2009, s-a respins actiunea civila exercitata de reclamant în contradictoriu cu pârâta – unitate de învatamânt, având ca obiect diferente drepturi salariale. În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Raporturi de muncă dintre organizaţiile cooperatiste şi persoane încadrate în aceste organizaţii pe baza unui contract de muncă. Aplicabilitatea Legii nr. 53/2003.

Litigiu de muncă. Raporturi de muncă dintre organizaţiile cooperatiste şi persoane încadrate în aceste organizaţii pe baza unui contract de muncă. Aplicabilitatea Legii nr. 53/2003. Prin cererea înaintată la 2 octombrie 2007 la Tribunalul Mureş, reclamantele SG, CS, HM, TA, VI, MSC, AE, SL şi VE au chemat în judecată pe pârâta Cooperativa...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect obligarea Casei de Pensii să recalculeze drepturile de pensie în conformitate cu dispoziţiile oug nr. 4/2005 şi hgr. nr. 1550/2004

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect obligarea Casei de Pensii sa recalculeze drepturile de pensie în conformitate cu dispozitiile OUG nr. 4/2005 si HGR. nr. 1550/2004. Echivalenta notiunii de „vechime în munca” prevazuta de Legea nr. 3/1977 cu cea de „stagiu complet de cotizare” enuntata de Legea nr. 19/2000 si efectele juridice ale...

Citeste mai mult...

Litigiu având ca obiect plata sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica de 50% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară. Netemeinicia unei asemenea pretenţii în cazul asistenţilor judiciari

Litigiu având ca obiect plata sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50% din indemnizatia de încadrare bruta lunara. Netemeinicia unei asemenea pretentii în cazul asistentilor judiciari, tinand seama de continutul Deciziei nr. 21/2008 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie în Sectii Unite, precum si al dispozitiilor Legii nr. 50/1996, OUG nr....

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie. Consecintele juridice ale nerespectarii termenului legal de 45 zile de la comunicare prevazut pentru depunerea contestatiei contra unei astfel de decizii. Recurs respins. - Legea nr. 19/2000, art.87-88 Prima instanta a interpretat si aplicat judicios dispozitiile art.87 alin.1 din Legea...

Citeste mai mult...

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari so…

Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale, iar nu de la data la care persoana îndreptatita avea posibilitatea de a observa greselile...

Citeste mai mult...