Citeste şi


Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor o.g. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.


Reclamantii A.Gh.  si  altii,  în  calitate  de inspectori scolari, au  chemat 

în  judecata  pârâtii  MINISTERUL  EDUCATIEI, CERCETARII SI  TINERETULUI  si INSPECTORATUL  JUDETEAN SCOLAR  IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor  salariale  cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007,  prin  care  s-a  modificat  O.G. nr.11/2007,  începând cu  data de 1 ianuarie 2007 .

Reclamantii  au  sustinut  ca  sunt  îndreptatiti  la  majorarile  de salariu  de la  data de 1 ianuarie 2007,  data  când a  intrat în  vigoare O.G. nr.11/2007  si  nu  de la  data de 20 iulie 2007,  când  a intrat  în  vigoare  Legea nr.220/2007  prin  care  a fost modificata O.G. nr.11/2007 .

Solutionând  cauza,  Tribunalul Ialomita – Sectia  litigii  de munca, a  respins  ca  neîntemeiata cererea  formulata .

S-a  retinut  astfel  ca,  potrivit Legii nr.220/2007,  s-au adus modificari dispozitiilor  O.G. nr.11/2007,  în sensul  ca de  majorarile salariale cuprinse în  acest  ultim  act  normativ  beneficiaza  si inspectorii  scolari,  functii  ocupate de reclamanti .

Legea  nr.220/2007,  în conditiile art.78  din  Constitutie  si  art.11 alin.1  din  Legea  nr.24/2007,  a  intrat în  vigoare la  data de 20 iulie 2007 .

De asemenea, din economia acestei  legi  rezulta  ca  nu  cuprinde prevederi  cu  privire la  efectele  juridice  produse  pe  perioada  de aplicare  a  O.G. nr.11/2007,  asa  cum reglementeaza  art.53  alin.3  din Legea nr.24/2000.

În  atare  situatie, modificarile  produse  de Legea nr.220/2007  si  care  intereseaza  drepturile  salariale  ale  reclamantilor,  îsi  produc  efectele  juridice  de la data  intrarii  în  vigoare a  legii  pentru  viitor .

Se  respecta  astfel  principiul  neretroactivitatii  legii,  principiu  consacrat  de art.15  din  Constitutia  României .

Asa  fiind, pretentiile  reclamantilor de a se acorda  drepturile  solicitate  începând  cu 1 ianuarie 2007,  data  de la  care  opereaza  O.G. nr.11/2007  nu  au  suport  legal  si  nu  pot  fi  admise.