Cauta in aceasta categorie:

Fond funciar. Acţiune constatare nulitate titlu de proprietate. Persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3433/329/2011 din data de 22 noiembrie 2011, reclamanta S. F., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman ,  Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a comunei S., judetul Teleorman si S. E. domiciliata în comuna S.,...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Lipsa incidenţei în cauză atât a art. 36 din l. 18/1991 rep.,cât şi a art. 26 alin. ultim din l. 112/1995 invocate în acţiune, pentru restituirea terenului aferent construcţiei cumpărată la l. 112/1995

Fond funciar. Lipsa incidenţei în cauză atât a art. 36 din L. 18/1991 rep.,cât şi a art. 26 alin. ultim din L. 112/1995 invocate în acţiune, pentru restituirea terenului aferent construcţiei cumpărată la L. 112/1995. Obligaţia instanţei de a se pronunţa şi a fixa care este soarta juridică a imobilului din perspectiva Legii...

Citeste mai mult...

Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate

Sentinţa civilă nr. 2 din 09.01.2012 – Materie fond funciar – modificare titlu de proprietate  Prin cererea precizata,înregistrată  pe rolul Judecătoriei Bicaz sub numărul 461/188/2008, reclamanta G.I. M. a chemat in judecată civilă  pe pârâtele N. Gh.T.,Comisia Comunală xxx pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor(Comisia Locală) şi Comisia judeteană...

Citeste mai mult...

Fond contencios administrativ. Contestatie impotriva masurilor luate de organele de urmarire penala. Inadmisibilitatea actiunii pe calea contenciosului administrativ

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  acestui  tribunal  la  data  de  06.12.2012,  sub nr. 4901/98/2012,  reclamantul G.I.A., a chemat  în  judecată  paratul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA, solicitând pe cale judecătorească obligarea  pârâtului să îi restituie autoturismul marca Alfa Romeo, înmatriculat în Italia sub nr. (..) serie şasiu (..), produs în anul (..), autoturism...

Citeste mai mult...

Fond funciar.Calitate procesuala . Consecinte.

Fond funciar.Calitate procesuala . Consecinte. În conformitate cu disp. art. 52 alin. 2 din Legea 18/1991 republicata: „Comisia judeteana si cea locala au, în limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, când este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau,...

Citeste mai mult...

Fond funciar, actiune in constatare

Deliberând asupra recursului civil de faţă constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr. …… au fost respinse  ca nefondate excepţia inadmisibilităţii, excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes invocate de pârâta …. Prin aceea?i sentin?ă, a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanţii ….., în contradictoriu cu pârâţii …....

Citeste mai mult...

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului.

Fond funciar cererea privind obligarea comisiilor de aplicarea Legii nr.18/1991 pentru punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Respingerea acţiunii pe considerentul formulării ei în mod prematur. Lipsa rolului activ al judecătorului. Dosar nr. …. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Amendă civilă pentru neexecutarea obligaţiei de a face. Calitate procesuală pasivă. Capacitate procesuală a Comisiilor de fond funciar.

Prin cererea de chemare în judecată petentul I.V. a solicitat obligarea debitorilor Comisia Locală de Fond Funciar V., Preşedintele Comisiei Locale de Fond Funciar V. – Primarul Comunei V., Comisia Judeţeană de Fond Funciar I. şi Preşedintele Comisiei Judeţene de Fond Funciar I. – Prefectul Judeţului I. la plata unei amenzi civile motivat de...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Teren aferent construcţiei cumpărate în temeiul Legii 112/1995. Natură juridică.

 Fond funciar. Teren aferent construcţiei cumpărate în temeiul Legii 112/1995. Natură juridică. Din interpreatreea sistematică a acestor texte de lege reiese că dreptul de proprietate ce poartă asupra terenurilor aferente apartamentelor care nu se restituie foştilor proprietari in natură se dobândeşte de către chiriaşii titulari de contract de închiriere, în urma vânzării, ca...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare.

Fond funciar. Cerere de anulare titlu de proprietate în vederea menţionării unei suprafeţe mai mari , invocându-se erori de măsurătoare. Titlu de proprietate în concordanţă cu actele premergătoare. Dosar nr. ….. R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA I CIVILĂ Decizia Nr. 639/2012 Şedinţa...

Citeste mai mult...

Transmitere fond fix (imobil) cu plată în temeiul art. 14 din hg 740/1990. Calitatea cerută de lege părţilor unui asemenea transfer de active imobiliare. Plată nedatorată. Momentul de la care curge termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a …

Transmitere fond fix (imobil) cu plată în temeiul art. 14 din HG 740/1990. Calitatea cerută de lege părţilor unui asemenea transfer de active imobiliare. Plată nedatorată. Momentul de la care curge termenul de prescripţie extinctivă a dreptului de a cere restituirea.  Principala condiţie pentru a se aplica prevederile art. 14 din HG...

Citeste mai mult...

Recurs civil admis. Fond funciar.

Recurs civil admis. Fond funciar. DECIZIA CIVILĂ NR. 235/2012/R/04 Aprilie 2012 Prin cererea înregistrată la Judecătoria O sub nr. xxx/2011, reclamantul GI a chemat în judecată pe pârâţii Comisia Judeţeană de Fond Funciar Călăraşi, Comisia Locală de Fond Funciar L şi Comisia Locală de Fond Funciar N pentru ca prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Anulare acte fond funciar

Dosar nr. XXXX/193/2010 Fond funciar R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA CIVILĂ I  Şedinţa publică din 17 aprilie 2012 Decizia nr. 309 R  Pe rol, pronunţarea asupra cererii de recurs formulată de petentul recurent B. G., în contradictoriu cu  intimaţi Comisia Locală de...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei şi anexelor gospodăreşti

Prin actiunea civila înregistrata sub nr.1345/329/2012 din 21 mai 2012, reclamantii  R. F., si R. M.,  au chemat în judecata pe pârâtele Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor a comunei Islaz, judetul Teleorman si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Teleorman, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce...

Citeste mai mult...

Fond funciar.

Dosar nr. Cod operator 2445 R O M Â N I A JUDECATORIA TÂRGU JIU Sentinta civila  Nr. Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE Grefier Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantii T.M. si O.N.si...

Citeste mai mult...

Fond funciar.Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000

Fond funciar.Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000 Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000 în forma în care a fost publicată la data de 12.01.2000 în Monitorul Oficial nr.8, dispoziţii legale aplicabile actelor a căror nulitate se solicită exclude de la reconstituire terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice,...

Citeste mai mult...