Cauta in aceasta categorie:

Necitarea pârâtului în faţa instanţei de fond. Necomunicarea hotărârii. Consecinţe

Necitarea pârâtului în faţa instanţei de fond. Necomunicarea hotărârii. Consecinţe Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru respectarea principiilor de drept, dreptul la apărare şi contradictorialitatea dezbaterilor, constatându-se că recursul este în termen, iar nu tardiv. Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 361 din 2 februarie 2009 Prin decizia Curţii de Apel...

Citeste mai mult...

Art. 494 Cod civil. Faţă de hotărârea instanţei de fond prin care s-a reţinut că sunt constructori de rea credinţă, reclamanţii nu pot cere să li se permită să ridice construcţiile efectuate, conform dispoziţiilor art. 494 Cod civil

Art. 494 Cod civil.  Faţă de hotărârea instanţei de fond prin care s-a reţinut că sunt constructori de rea credinţă, reclamanţii nu pot cere să li se permită să ridice construcţiile efectuate,  conform dispoziţiilor art. 494 Cod civil ,dreptul de a cere ridicarea construcţiilor aparţinând doar pârâtei, nu şi reclamanţilor. Dosar … R...

Citeste mai mult...

Fond – litigiu de muncă. Autoritate de lucru judecat. Condiţii. Primordialitatea autorităţii de lucru judecat faţă de principiul obligativităţii deciziilor date în interesul legii.

Prin cererea introductivă reclamantul M.F. a chemat în judecată pârâta ŞCOALA GIMNALIAZĂ „GEORGE VÂLSAN” AMARA, solicitând obligarea acesteia să calculeze drepturile de salarizare ale reclamantului utilizând coeficientul de multiplicare 1,00 cu valoare de 400 lei şi să i se plătească eventuale diferenţe potrivit prevederilor Legii cadru nr. 330/2009 coroborate cu prevederile Legii nr. 221/2008...

Citeste mai mult...

Incompatibilitate judecător de fond

DECIZIA CIVILA Nr. 1211/R Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de petentul L. A. impotriva sentintei civile nr.5792/29.05.2009 pronuntata de Judecatoria B. in dosarul nr.1568/197/2009, avand ca obiect plangere contraventionala. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta intimatul C. M., lipsa fiind recurentului-petent L. A.  si intimatul IPJ B. ...

Citeste mai mult...

Fond funciar – anulare titlu

Dosar nr.487/284/2013-fond funciar –anulare titlu  Prin sentinta civila s-a dispus admiterea acţiunii formulate de către reclamantele T V şi A M, , împotriva pârâţilor C P. I, C P. V, , C. GH, B F şi M M, în contradictoriu cu intimatele COMISIA  LOCALĂ DE FOND FUNCIAR C şi COMISIA JUDETEANA DE FOND...

Citeste mai mult...

Fond funciar-reconstituire drept de proprietate

SENTINŢA CIVILĂ NR.1099/ 21.12.2012 Pe rol pronunţarea cauzei civile având ca obiect „fond funciar-reconstituire drept proprietate”, acţiune formulată de reclamantul X, împotriva pârâţilor X. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de X, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa,...

Citeste mai mult...

Fond funciar- plangere impotriva hotararii comisiei judetene

SENTINŢA CIVILĂ NR. 937/21.11.2012 (fond funciar- repunere în termen) Pe rol soluţionarea cauzei civile, având ca obiect „fond funciar – plângere la Legea nr. 18/1991”, plângere formulată de reclamantul NG împotriva pârâţilor: INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI C - COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR C şi COMISIA LOCALĂ PENTRU...

Citeste mai mult...

Fond funciar, obligaţia de a face

SENTINŢA CIVILĂ NR. 935/09.11.2011 (fond funciar, obligaţia de a face) Pe rol soluţionarea amânării pronunţării cauzei civile, având ca obiect “fond funciar, obligaţia de a face”, plângere formulată de reclamanţii IT şi IC împotriva pârâtelor COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C şi COMISIA LOCALĂ I DE APLICARE A LEGII...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Controlul judecătoresc. Limite.

În condiţiile Legii nr. 18/1991 republicată, competenţa instanţei este limitată conform art. 53 din acelaşi act normativ la soluţionarea plângerilor formulate împotriva hotărârii comisiei judeţene. Cum reclamanta nu a făcut dovada că împotriva măsurilor stabilite de comisia locală a formulat contestaţie la comisia judeţeană în condiţiile art 51 şi prin urmare nu există...

Citeste mai mult...

Drept civil. Fond funciar – Constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate

Prin sentinţa civilă nr. 1159 din 10.10.2014 Judecătoria Tîrgu Neamţ a respins excepţia lipsei de interes a reclamantei N.D.M.în promovarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. 73/903/1995 cu privire la suprafaţa de 2496 mp şi în modificarea Titlului de proprietate nr. 15367/2013 în sensul înscrierii suprafeţei de 4296 mp...

Citeste mai mult...

fond funciar rejudecare

Dosar nr. 1270/216/2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ DECIZIE Nr. 2921/2012 Şedinţa publică de la 13 Noiembrie 2012 Obiectul cauzei: fond funciar rejudecare INSTANŢA Asupra recursului civil de faţă, deliberând: Constată că la data de 22.09.2006 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1727/2006 plângerea formulată...

Citeste mai mult...

Fond contencios administrativ

Dosar nr. 2325/89/2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1047/CA/2014 Şedinţa publică de la 17 Decembrie 2014 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE Grefier Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei de Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul  V I,  în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA...

Citeste mai mult...

Comisiile locale de fond funciar nu au obligatia comunicarii solutiei Comisiei Judetene privind cererea de reconstituire a dreptului de proprietate daca nu s-a contestat propunerea comisiei locale. Fondul funciar

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Târgoviste sub nr. 13577/1995 din data de 27.08.2008, petentele C. C. M. si C. R. F. au formulat cerere de îndreptare a erorii materiale a sentintei civile nr. 3127/19.03.1996 pronuntata de catre Judecatoria Târgoviste în dosarul nr. 13577/1995 în contradictoriu cu C. T., C. E. si C. I. C. Prin cererea...

Citeste mai mult...

Fond funciar-perimare Fondul funciar

Şedinţa publică din data de 02.03.2009 JUDECATA: Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamanta … domiciliată în … în contradictoriu cu pârâtele …, cu petiţia înregistrată la nr. … din 12.10.2007. Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 28.01.2008, când cauza a fost suspendată în temeiul...

Citeste mai mult...

Fond funciar+perimare Fondul funciar

Şedinţa publică de la 02.03.2009 J U D E C A T A Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamantul .., domiciliat în …în contradictoriu cu .., cu petiţia înregistrată la nr. … din …. Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 22.01.2008, când cauza a...

Citeste mai mult...

Neclarificarea de către instanţa de fond obiectului litigiului dedus judecăţii. consecinţe Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Motivând actiunea, reclamantul a sustinut ca drepturile de au fost gresit calculate prin determinarea corecta a punctajului mediu anual conform normelor metodologice aprobate prin HG nr. 1550/2004 si a Normelor tehnice nr. 5388/2004, sustinând ca a fost luat în calcul un stagiu de 20 de ani în grupa I de si 10 ani...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Dovedirea calităţii procesuale active şi a interesului în cadrul acţiunii având ca obiect constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate Fondul funciar

În motivarea cererii a aratat ca o parte dintre suprafetele de teren înscrise în titlurile de proprietate a caror constatare nulitate o solicita sunt bunurile sale proprii, dobândite prin înzestrare, iar în certificatul suplimentar de mostenitor este inclus unul dintre aceste terenuri, proprietatea sa personala. Prin hotarârea pronuntata, instanta a admis exceptiile lipsei calitatii procesuale active...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Nulitate absoluta titlu de proprietate. Fondul funciar

Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru. În motivarea în fapt a cererii reclamantul sustine ca titlul de proprietate nr. 103966/1992 a fost emis în beneficiul pârâtului G. pentru suprafata de 1 ha si 3600 m.p. situata în extravilan Podu Iloaiei, jud. Iasi, prin constituirea dreptului de proprietate. Sustine reclamantul ca pârâtul nu face...

Citeste mai mult...