Cauta in aceasta categorie:

Constructor de rea-credinţă. Obligaţie de a demola construcţiile edificate pe terenul al¬tuia. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 494 Cod civil.

Constructor de rea-credinta. Obligatie de a demola constructiile edificate pe terenul al¬tuia. Aplicabilitatea dispozitiilor art. 494 Cod civil. Unul dintre elementele care pot contura reaua-credinta a constructorului poate fi dedus din totala lipsa de diligenta a acestuia care, a consimtit la încheierea unui contract de concesiune si la edificarea unei constructii fara a...

Citeste mai mult...

Autorizare desfinţare construcţie. Acord de principiu.

Autorizare desfiinţare construcţie. Acord de principiu. 1.Prin sentinţa nr.125/12.04.2005 a Tribunalului Prahova – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ II s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii TC şi TM, în contrdictoriu cu pârâta Primăria Breaza, acţiune prin care aceştia solicitaseră obligarea pârâtei la a le elibera un acord de principiu pentru demolarea unui...

Citeste mai mult...

Decizia civila nr.394

DOSAR NR. 1521/3/2006 ROMANIA TRIBUNALUL BUCURESTI / SECTIA A V A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 394 SEDINTA  PUBLICA DE LA 20.03.2006 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN PRESEDINTE : DUMITRU MARCEL  GAVRIS JUDECATOR : LAURA PLESA GREFIER : MIHAELA ROCEANU Pe rol judecarea  apelului  civil...

Citeste mai mult...

Conform art. 11 din o.u.g. nr. 7/2003 privind constatarea acceptării tacite hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

 Conform art. 11 din O.U.G. nr. 27/2003 privind constatarea acceptării tacite hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. Chiar dacă prin dispozitiv judecătorul fondului a prevăzut că sentinţa se poate ataca cu recurs; această cale de atac este inadmisibilă. S-a constatat că prin sentinţa civilă...

Citeste mai mult...

Terenuri afectate de capacitatea energetică. Despagubire.

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 29.12.2005, sub numarul 305/2006, reclamantul P.G. a chemat in judecata pe parata S.C. E.O. S.A. - Sucursala Distributie Slatina, solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta, parata sa fie obligata la plata sumei de 10.000.000 ROL reprezentand c/v productiei nerealizate...

Citeste mai mult...

Ridicare construcţie. drept de acces permanent pentru lucrări de reparaţie şi întreţinere-respingere

Prin sentinta nr. 1514/20.11.2006, instanta a admis în parte actiunea civila având ca obiect "ridicare constructie " formulata de catre reclamantul L.T. în contradictoriu cu pârâtii M.G. si M.V., a respins cererea reconventionala cu privire la toate capetele de cerere formulate, a obligat pârâtii sa ridice gardul amplasat pe terenul reclamantului sub sanctiunea unor...

Citeste mai mult...

Construcţii. Autorizaţie de construcţie. Demolare construcţii edificate abuziv.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.118/C DIN DATA DE 19.01.2007 Construcţii. Autorizaţie de construcţie. Demolare construcţii edificate abuziv. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la 11.09.2002 reclamanta Primăria Comunei X prin Primar a chemat în judecată pe pârâtul F.  M. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001. Teren expropriat si afectat partial de constructii. Incidenta dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 10/2001.

Notiunea de ”teren ocupat” in sensul art. 11 din legea nr. 10/2001 trebuie interpretata in sens mai larg; fiind avute in vedere nu numai terenurile ocupate efectiv de constructii, ci si cele necesare exploatarii normale a edificiului, conform destinatiei sale. Prin contestatia înregistrata la 25.08.2006, contestatorul C.I. a solicitat instantei, în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Edificarea unei construcţii de către proprietarul terenului , după încheierea unui antecontract de vânzare- cumpărare. Irelevanţa bunei sau relei- credinţe a constructorului în momentul edificării construcţiei, pt. aplicarea art.494 C.civ.

Sentinţa civilă nr. 2098/23.02.2007 Edificarea unei construcţii de către proprietarul terenului , după încheierea unui antecontract de vânzare- cumpărare. Irelevanţa bunei sau relei- credinţe a constructorului în momentul edificării construcţiei, pt. aplicarea art.494 C.civ. Din punct de vedere al efectelor juridice, se constată că antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat între reclamant  şi G....

Citeste mai mult...

Accesiune imobiliara. Momentul nasterii dreptului de creanta al constructorului lucrarii realizate pe terenul altuia. Limitarile aduse dreptului de proprietate conform art. 494 Cod civil sunt compatibile cu exigentele art. 1 din Protocolul nr. 1 la c…

În ipoteza reglementata de dispozitiile art. 494 Cod civil, constructorul de buna credinta nu este titularul dreptului de proprietate asupra lucrarii edificate pe terenul altuia, ci în urma exercitarii dreptului de accesiune de catre proprietarul terenului el devine titularul unui drept de creanta. Prin aplicarea dispozitiilor art. 494 Cod civil nu se...

Citeste mai mult...

Asigurare dovezi – admisibilitate

„Din interpretarea dispoziţiilor art. 239 alin. 1 Cod procedură civilă, reiese că, una dintre condiţiile în care o astfel de acţiune poate fi încuviinţată, este aceea ca starea de fapt în discuţie să fie în pericol de a înceta sau de a se schimba iar la momentul la care se vor administra probele în...

Citeste mai mult...

Imobil preluat în fapt de către Statul Român înainte de 22 decembrie 1989 şi trecut în proprietatea statului printr-o hotărâre judecătorească în anul 1995, ca bun abandonat. Consecinţe

Imobil preluat în fapt de către Statul Român înainte de 22 decembrie 1989 şi trecut în proprietatea statului printr-o hotărâre judecătorească în anul 1995, ca bun abandonat. Consecinţe Legea nr. 10/2001 republicată, art. 2 alin. 1 lit. e) Potrivit art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 10/2001, în sensul...

Citeste mai mult...

Apartament dobândit în baza art. 9 din Legea nr. 112/1995. Teren aferent construcţiei. Dobândirea dreptului de proprietate asupra acestuia

Apartament dobândit în baza art. 9 din Legea nr. 112/1995. Teren aferent construcţiei. Dobândirea dreptului de proprietate asupra acestuia Legea nr. 112/1995, art. 9 H.G. nr. 20/1996 republicată, art. 37 Cumpărătorii construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995 devin, în temeiul legii, şi proprietarii terenurilor aferente acestora. Curtea de Apel...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face . Instanţa competentă în cazul refuzului primăriei de eliberare a autorizaţiei de construcţie în temeiul Legii nr.50/1991 r

Prin sentinţa civilă nr.3108/24.09.2007, Judecătoria Caracal a declinat competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamanta H.M. împotriva pârâtei Primăria Mun. C. în favoarea Tribunalului Olt – secţia contencios administrativ. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată la nr.3291/207/2007, reclamanta H.M. a chemat in judecată primăria C. solicitând...

Citeste mai mult...

Înaplicabilitatea principiului bona fides pentru constructiile demontabile (garaje) în cazul retrocedarii în natura a terenului.

Domeniu asociat – Înaplicabilitatea principiului bona fides pentru constructiile demontabile (garaje) în cazul retrocedarii în natura a terenului. Sectia civila. Decizia civila nr. 1554/RC din 27.11.2007 Prin sentinta civila nr. 1876 din 7.05.2007 a Judecatoriei Piatra Neamt, instanta a respins ca neîntemeiata actiunea civila precizata având ca obiect constatare nulitate absoluta act...

Citeste mai mult...

Conditii de solicitare a ridicarii constructiilor

Domeniu: Constructii Tip: sentinta Nr.70/23.01.2008 Autor: Judecatoria Adjud Conditii de solicitare a ridicarii constructiilor. Reclamanta P.F.  V.M. prin reprezentant a chemat in judecata pe paratii Primaria mun. Adjud, A.S. si C.C., pentru obligatie de a face, in sensul de a fi obligati paratii sa isi ridice constructiile aflate pe...

Citeste mai mult...

Teren atribuit în folosinta pentru constructia unei case în baza Decretului nr. 493/1954. Lipsa calitatii de persoana îndreptatita la restituirea terenului atribuit conform Decretului nr. 493/1954.

Decizia de atribuire pe care se întemeiaza pretentia reclamantei, chiar coroborata cu procesul verbal pentru impunerea cladirilor si terenurilor din orase pe anul 1961, nu poate fi apreciata ca “act doveditor” conform prevederilor art.23.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, apt sa genereze o prezumtie relativa de proprietate în favoarea persoanei ce...

Citeste mai mult...

Desfiintarea contructiilor realizate nelegal

ROMÂNIA JUDECATORIA CONSTANTA SECTIA CIVILA Operator de date cu caracter personal nr. 3047 Dosar nr. 9398/212/2007 SENTINTA CIVILA NR : 10990 SEDINTA PUBLICA DIN 18.06.2008 Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant PRIMARUL MUNCIPIULUI CONSTANTA cu sediul în Constanta, b-dul Tomis, nr.51, jud. Constanta si pe...

Citeste mai mult...

Natura juridică a certificatului de urbanism în raport cu incidenţa prevederilor art.554/2004 republicată.

Natura juridică a certificatului de urbanism în raport cu incidenţa prevederilor art.554/2004 republicată. Din coroborarea art.6 şi 7 din Legea 50/1991 modificată şi republicată, rezultă că certificatul de urbanism este un act premergător (de informare) care prin el însuşi nu este capabil să producă efecte juridice directe. Un atare act premergător eliberării autorizaţiei...

Citeste mai mult...