Cauta in aceasta categorie:

Dreptul acuzatului de a fi asistat gratuit de un avocat din oficiu

Dispoziţiile art.275 Cod pr.penală, reglementează cheltuielile judiciare avansate de stat, fără a fi avute în vedere cheltuielile privind avocaţii din oficiu. Dispoziţiile art.275 Cod pr.penală, reglementează cheltuielile judiciare avansate de stat, fără a fi avute în vedere cheltuielile privind avocaţii din oficiu. Dacă s-ar da o interpretare contrară, s-ar ajunge la concluzia...

Citeste mai mult...

Cererea de reexaminare. Efectele respingerii ei. Inadmisibilitatea invocării aceloraşi critici pe calea recursului

9.Cererea de reexaminare. Efectele respingerii ei. Inadmisibilitatea invocării aceloraşi critici pe calea recursului -Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008: art. 15 -Legea nr. 146/1997: art. 20 alin. (3) -Codul de procedură civilă din 1865: art. 137 În cazul în care cererea de ajutor public judiciar privind scutirea de...

Citeste mai mult...

Respingerea cererii de ajutor public judiciar formulată de vânzătorul ce solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic

Civil – Cereri – Curatelă specială. Îndeplinirea condiţiilor potrivit dispoziţiilor Noului Cod Civil Prin Încheierea din data de 19.12.2011 pronunţată de Judecătoria C-lung. Mold. în temeiul art. 150 alin. 3 Cod civil a fost validată doamna CDM în calitate de curator special pentru minora PDG născută la data de 29 aprilie 1994 şi...

Citeste mai mult...

L 302/2004

R O M Â N I A JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU Dosar nr. 4315/R/270/2009   Înreg .10.08.2011 SENTINTA PENALA NR. 537 Sedinta publica din 22.09.2011 Complet format din: Presedinte – …. Grefier-  …… Ministerul Public reprezentat de procuror  …. La...

Citeste mai mult...

Cuantumul exagerat în privinţa onorariului de avocat. Lipsa, ca incidente în speţă, a dispoz. art. 968 şi, respectiv, art. 966 Cod civil, privind cauza imorală şi lipsa cauzei.

Cu referire la criticile ce vizează, în esenţă, reţinerea ca incidente în speţă a dispoziţiilor art.968 şi, respectiv, art.966 Cod civ., privind cauza imorală şi lipsa cauzei, acestea sunt nefondate, pentru următoarele considerente: Astfel, chiar Statutul profesiei de avocat, prevede, pentru contractul de asistenţă juridică, şi obligativitatea de a îndeplini toate condiţiile...

Citeste mai mult...

Diminuarea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul de avocat, conform art.274(3) Cod de procedură civilă. Inadmisibilitatea micşorării onorariilor avocaţilor sub cele prevăzute in tabelul onorariilor minimale când se constată că sunt nepotri…

Diminuarea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul de avocat, conform art.274(3) Cod de procedură civilă. Inadmisibilitatea micşorării onorariilor avocaţilor sub cele prevăzute in tabelul onorariilor minimale când se constată că sunt nepotrivit de mari. Decizia civilă nr. 1882/2011.2009 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 2397/315/2008 Prin cererea înregistrată sub nr. 2397/315/2008 din...

Citeste mai mult...

Asistenta juridica internationala în materie penala. Revizuirea hotarârii de condamnare pronuntata în strainatate si recunoscuta în România. Inadmisibilitate.

Domenii asociate: - asistenta juridica internationala - procedura penala - revizuire Dosar nr.  8138/2/2009 (2052/2009) Curtea de Apel Bucuresti, sectia a II-a penala si pentru cauze de minori si familie, sentinta penala  nr. 227 din 18 septembrie 2009 Asistenta juridica internationala în materie penala. Revizuirea hotarârii de condamnare...

Citeste mai mult...

Art. 162 Cod procedură penală – luarea în mod provizoriu a măsurii de siguranţă a internării medicale.

Prin cererea adresata acestei instante de catre Ministerul Public-Parchetul de pe lânga Judecatoria Iasi, s-a solicitat luarea în mod provizoriu a masurii de siguranta a internarii medicale prevazute de art. 114 Cod penal fata de numitii B.N. si N.C., retinându-se în sarcina acestora ca în perioada octombrie 2006-februarie 2007, prin efractie au sustras mai...

Citeste mai mult...

Contencios fiscal

SENTINŢA CIVILA NR. 181/AF  Pentru astazi fiind amanata pronunţarea asupra cererii formulata in baza legii contenciosului administrativ si fiscal de  reclamanta SC ” N. R ” SRL B.,  in contradictoriu cu paratele ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI B.  si  DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE B. , avand ca obiect ”anulare act...

Citeste mai mult...

Asistenţă judiciară. scutire de plata taxei de timbru.condiţii de acordare

Prin  cererea lor, reclamantele  LIGA  DEMOCRATICA  PENTRU  DREPTATE DIN  ROMÂNIA si I.G. au  chemat în  judecata  pârâtele BANCA  COMERCIALA ROMÂNA  BUCURESTI si BANCA COMERCIALA  ROMÂNA – Sucursala  Ialomita,  solicitând  obligarea acestora la plata catre entitatea  S.C. „ T & g TRADING” S.R.L.  (al  carui  actionar  este reclamanta I.G. )  sumei de  50.900 U.S.D. - ...

Citeste mai mult...

Asistenţă juridică obligatorie în faza judecăţii. Necesitatea asigurării acesteia la fiecare termen de judecată.

Asistenţă juridică obligatorie în faza judecăţii. Necesitatea asigurării acesteia la fiecare termen de judecată. C. pr. pen. – art. 171 Omisiunea instanţei de a asigura la unele termene, în cursul judecăţii, asistenţa juridică obligatorie, atrage sancţiunea nulităţii absolute. Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia nr. 348 din 20 octombrie 2005...

Citeste mai mult...

Luarea măsurii preventive a controlului judiciar. Judecarea cererii în lipsa. Soluţionarea cererii în lipsa avocatului echivalează cu încălcarea dreptului la apărare. Nulitate absolută. (art. 281 Cod procedură penală).

Luarea măsurii preventive a controlului judiciar. Judecarea cererii în lipsa. Soluţionarea cererii în lipsa avocatului echivalează cu încălcarea dreptului la apărare. Nulitate absolută. (art. 281 Cod procedură penală).  Curtea de Apel Oradea, secţia penală, încheierea judecătorului de cameră preliminară nr.26 din 24 februarie 2015 Prin încheierea penală pronunţată la data de...

Citeste mai mult...

Apel. Actiune în constatarea inexistentei dreptului unei persoane fizice de a reprezenta o societate comerciala, în conditiile în care acest drept i-a fost conferit printr-un contract de munca, contrar prevederilor Actului constitutiv al societatii. Admis

SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Apel. Actiune în constatarea inexistentei dreptului unei persoane fizice de a reprezenta o societate comerciala, în conditiile în care acest drept i-a fost conferit printr-un contract de munca, contrar prevederilor Actului constitutiv al societatii. Admisibilitate. - art. 71 si art....

Citeste mai mult...

Asistența juridică obligatorie a inculpatului în cursul judecății. Nerespectarea dispozițiilor privind asistența juridică obligatorie a inculpatului în faza de judecată. Consecințe juridice

În conformitate cu dispoziţiile art. 90 lit. c C. pr. pen., asistenţa juridică a inculpatului este obligatorie în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. Potrivit dispoziţiilor art. 209 alin.1 C. pen. din1968, infracţiunea de furt calificat este...

Citeste mai mult...

Cheltuieli judiciare privind avocaţii din oficiu desemnaţi de organele judiciare

Potrivit dispoziţiilor art.274 alin.1 Cod pr.penală, în caz de condamnare inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu desemnaţi de organele judiciare, care rămân în sarcina statului. Prin sentinţa penală nr.963 din 11 iulie 2014, Tribunalul Dolj, în baza art. 32 CP, rap.la art.188...

Citeste mai mult...

Avocat ales care asistă mai mulţi inculpaţi care au interese contrare

Încheierea unui contract de asistenţă juridică presupune manifestarea de voinţă atât a avocatului, cât şi a persoanei care are calitatea de suspect, respectiv inculpat într-o cauză. Încheierea unui contract de asistenţă juridică presupune manifestarea de voinţă atât a avocatului, cât şi a persoanei care are calitatea de suspect, respectiv inculpat într-o cauză. ...

Citeste mai mult...

Cerere de asistenţă judiciară internaţională

Prin cererea introdusă la Judecătoria Mizil şi înregistrată la data de 05.11.2014 sub nr……, Hauptzollamt Landshut (Biroul Vamal Central Landshut), a solicitat recunoaşterea deciziei având număr de referinţă 7524-SV 3300-EV 768/12-F1002 din data de 22.10.2012, definitivă la data de  05.11.2012, prin care numitului P.S.M., i s-a aplicat pedeapsa amenzii în cuantum de 100 euro...

Citeste mai mult...