Cauta in aceasta categorie:

Fidejusiune. Invocarea beneficiului de discuţiune.

Fidejusiune. Acţiune în regres. Plată nedatorată efectuată în contul debitului. Potrivit art. 1669 alin.1 cod civil, fidejusorul care a plătit datoria se poate întoarce împotriva debitorului şi poate recupera de la acesta suma plătită creditorului, precum şi cheltuielile făcute, după ce a notificat debitorului începerea urmăririi asupra sa. Potrivit art. 1669...

Citeste mai mult...

Fidejusiune convenţională. Administrator – fidejusor pentru obligaţia societăţii comerciale.

Fidejusiune convenţională. Administrator – fidejusor pentru obligaţia societăţii comerciale. Potrivit art. 1652 cod civil, cel ce garantează o obligaţie se leagă către creditor de a o îndeplini el însuşi, în măsura în care debitorul nu o execută. Menţionarea în contractul de închiriere, încheiat între cele două societăţi, a unei clauze prin care...

Citeste mai mult...

Investire cu formula executorie a filei cec.

SC”Rotast”SRL Galati a solicitat investirea cu formula executorie a CEC-ului emis de SC”Viticola Sarica Niculitel”SA, pentru suma de 1.058.131.005 lei. Prin incheierea din 23 iulie 2002, Judecatoria Tulcea a admis cererea si a dispus investirea cu formula executorie a CEC-ului, retinand ca, creanta este certa, lichida si exigibila. Impotriva acestei solutii a...

Citeste mai mult...

Somaţia de plată. Condiţii.

Conform art. 1 din O.U.G. nr. 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară pentru executarea silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu poate fi iniţiată procedura menţionată., prin urmare, atunci când este necesar să se poarte discuţii vizând chestiuni referitoare la evaluarea şi determinarea prejudiciului suferit,...

Citeste mai mult...

Prin sentinta nr.5928/30.09.2004 Judecatoria Galati a respins ca nefondata cererea formulata de creditoarea sc e.p. sa privind emiterea unei somatii de plata pentru sumele de 1.135.000 lei reprezentand facturi neachitate si 170.718 lei reprezentant …

Prin sentinta nr.5928/30.09.2004 Judecatoria Galati a respins ca nefondata cererea formulata de creditoarea SC E.P. SA privind  emiterea unei somatii de plata pentru sumele de 1.135.000 lei reprezentand facturi neachitate si 170.718 lei reprezentant rata inflatiei si taxa de timbru, in contradictoriu cu debitoarea SC F.R. SRL. Instanta de fond a retinut ca...

Citeste mai mult...

Somaţia de plată, aparenţa dreptului, necercetarea raportului fondului juridic.

Prin decizia comercială nr. 461/11.10.2004 a Curţii de APEL Iaşi, s-a admis recursul Consiliului local al comunei Aroneanu împotriva sentinţei civile nr. 40/E/14.01.2004 a Tribunalului Iaşi care a fost modificată în tot, s-a admis cererea în anulare introdusă de Consiliul local al comunei Aroneanu în contradictor cu RATEC Iaşi împotriva ordonanţei nr. 1137/06.10.2003 a...

Citeste mai mult...

Procedura concilierii directe. Actiune in pretentii. Lipsa sanctiunii ca urmare a neîndeplinirii procedurii concilierii directe.Consecinte

Procedura concilierii directe. actiune in pretentii. Lipsa sanctiunii  ca urmare a  neîndeplinirii procedurii  concilierii directe.Consecinte. Dispoziţiile  art. 720/1 (1) cod procedură civilă prevăd încercarea de soluţionare a litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte înainte de introducerea cererii de chemare în  judecată. Procedura creează o posibilitate de a preîntâmpina judecata în faţa...

Citeste mai mult...

Procedura somaţiei de plată. Condiţii de admisibilitate.

Prin sentinţa civilă nr. 625 din 19 aprilie 2004 a Tribunalului Vaslui a fost admisă cererea în anulare formulată de debitoarea SC GOSCOMLOC SA Huşi, în contradictor cu creditoarea S.M.P. Petrom S.A. Bucureşti – Sucursala PECO Vaslui, împotriva somaţiei de plată, dispusă prin ordonanţa nr. 2242/15 septembrie 2003, emisă de Tribunalul Vaslui. Pentru...

Citeste mai mult...

Actiune în pretentii formulata de Asociatia de Proprietari – respingerea recursului declarat de recurenta pârâta, ca nefondat de catre Tribunalul Olt

Acţiune în pretenţii formulată de Asociaţia de Proprietari – respingerea recursului declarat de recurenta pârâtă, ca nefondat de către Tribunalul Olt. Prin Sent. civ. nr. 441/9.02.2005,  Judecătoria Caracal a admis acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia de Proprietari nr. 12 Bulevard Caracal  şi a dispus obligarea pârâtei S.D. la plata sumei de 6.964.953 lei,...

Citeste mai mult...

Preţ. locul plătii. suportarea riscului.

PREŢ. LOCUL PLĂTII. SUPORTAREA RISCULUI. Plata pentru a fi considerată valabilă şi pentru a stinge obligaţie trebuie să fie făcută în mâinile creditorului sau împuternicitului acestuia, la locul determinat prin contract, iar în lipsa unei astfel de convenţii la locul şi la timpul în care...

Citeste mai mult...

Plăţi compensatorii. Decizie de imputaţie emisă de a.j.o.f.m. . Nelegalitate.

2.Plati compensatorii. Decizie de imputatie emisa de A.J.O.F.M. . Nelegalitate. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. 1 din O.G. nr. 98/1999 „personalul disponibilizat , necesar pentru desfasurarea procesului de lichidare poate fi angajat de administrator sau lichidator, cu acordul judecatorului sindic, cu conventie sau contract de munca pe perioada determinata , cu mentinerea drepturilor...

Citeste mai mult...

Somatie de plata. Servicii de telefonie mobila. Sume de bani cu caracter determinabil. Solicitarea de penalitati pana la data indeplinirii obligatiei de plata.

Somatie de plata. Servicii de telefonie mobila. Sume de bani cu caracter determinabil. Solicitarea de penalitati pana la data indeplinirii obligatiei de plata. Prin sentinta civila nr. 2800/25.03.2005 instanta a admis cererea formulata de creditoarea SC M. SA, in contradictoriu cu debitoarea E.N. si a somat debitoarea ca in termen de 15 zile...

Citeste mai mult...

Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Condiţii. Admisibilitatea invocării excepţiilor procesuale în cadrul acţiunilor cambiale.

 Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Condiţii. Admisibilitatea invocării excepţiilor procesuale în cadrul acţiunilor cambiale.      Prin sentinţa civilă nr. 2595/22.03.2005 , Judecătoria Braşov a admis în parte acţiunea având ca obiect opoziţia la executare , astfel cum a fost formulată şi precizată  de contestatoarea SC „C.I.” SRL , în...

Citeste mai mult...

Somaţie de plată. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate.

Tip: Sentinţă Data:  13.12.2005 Autor: Tribunalul Satu Mare Domenii asociate: Somaţie de plată Somaţie de plată. Respingerea cererii pentru neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate Potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată „ procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării...

Citeste mai mult...

Plata indemnizaţiei de concediu pentru creşterea copilului precum şi a decontării cheltuielilor de transport în temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate

Plata indemnizaţiei de concediu pentru creşterea copilului precum şi a decontării cheltuielilor de transport în temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate Legea aplicabilă în cazul succesiuni în timp a reglementărilor privind plata indemnizaţiei concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani , este legea în vigoare  la data deschiderii...

Citeste mai mult...

Vânzare spaţii comerciale sau de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002 – natura juridică a litigiilor – nerespectare termen de acţionare în judecată – consecinţe.

Vânzare spaţii comerciale sau de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002 – natura juridică a litigiilor – nerespectare termen de acţionare în judecată – consecinţe. Prin sentinţa civilă nr. 579/C/15.06.2005 a Tribunalului Braşov – secţia comercială şi de contencios administrativ, a fost admisă excepţia tardivităţii invocată din oficiu şi s-a...

Citeste mai mult...

Prestaţie periodică. Obligaţia de plată a prestaţiei periodice în solidar.

În cazul majorării prestaţiei periodice, comitentul şi prepusul rămân obligaţi în solidar, chiar dacă comitentul nu a fost parte în procesul de majorare a cuantumului prestaţiei periodice. Judecătora Balş a admis cererea reclamantului, prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata prestaţiei periodice neachitate pe o anumită perioadă de timp, în solidar cu...

Citeste mai mult...

Accident de circulaţie . Izvorul răspunderii civile pentru recuperarea prejudeciului este diferit coexistând răspunderea civilă deleczuală şi răspunderea contractuală

Sentinţa comercială nr. 481/8 mai 2006. Prin acţiunea comercială formulată , reclamantul V.M. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „Allianz- Ţiriac Asigurări” S.A. Sucursala Alexandria şi pe pârâtul M.G. solicitând instanţei obligarea fiecăruia la plata sumei aferente, reprezentând despăgubiri civile respectiv contravaloarea prejudiciului cauzat autoturismului său în urma coliziunii acestuia cu autoturismul...

Citeste mai mult...

Curator fiscal

3. CURATOR FISCAL - Sentinta civila din 8 mai 2006. Prin cererea formulata la 24 martie 2006, Agentia Ntionala de Administrare Fiscala în contradictoriu cu SC PETCANA PROD COM SRL, a solicitat numirea unui curator fiscal întrucât reprezentantul societatii este plecat în Spania si nu a putut fi realizata efectuarea inspectiei fiscale a...

Citeste mai mult...