Somatie de plata. Servicii de telefonie mobila. Sume de bani cu caracter determinabil. Solicitarea de penalitati pana la data indeplinirii obligatiei de plata.


Somatie de plata. Servicii de telefonie mobila. Sume de bani cu caracter determinabil. Solicitarea de penalitati pana la data indeplinirii obligatiei de plata.

Prin sentinta civila nr. 2800/25.03.2005 instanta a admis cererea formulata de creditoarea SC M. SA, in contradictoriu cu debitoarea E.N. si a somat debitoarea ca in termen de 15 zile de la comunicare sa plateasca creditoarei suma de 181.43 USD in echivalent lei la data platii, reprezentand pret al serviciilor de telefonie mobila, 11.771.601 lei reprezentand penalitati conventionale pana la data de 28.02.2005 si la plata penalitatilor in cuantum de 0.5% pentru fiecare zi de inatrziere aferente debitului principal in cuantum de 5.922.162 lei pentru perioada cuprinsa intre 1.03.2005 si pana la data indeplinirii obligatiei de plata.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante  sub nr.4208/24.02.2005, creditoarea SC M. SA a chemat in judecata pe debitoarea E.N., solicitind instantei emiterea unei somatii prin care sa dispuna  obligarea acesteia la plata urmatoarelor sume : 181,43 USD în echivalent lei in data platii, reprezentind pret al serviciilor de telefonie mobila prestate paratului in baza contractului încheiat intre parti; 11.771.608 lei, reprezentind penalitati conventionale in cuantum proncentual de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere aferente pretului neachitat de 5.922.162 lei pentru perioada cuprinsa intre scadenta fiecarei facturi si data de 28.02.2005, precum si la plata penalitatilor conventionale in cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere aferente debitului principal in cuantum de 5.922.162 lei in continuare, respectiv pentru  perioada cuprinsa intre 1.03.2005 si data indeplinirii obligatie  de plata, cu cheltuieli de judecata in  cuantum de 1. 321 000 lei.

In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat ca serviciile  de telefonie mobila  prestate debitoarei au avut  la baza contractul pentru serviciile C. incheiat la 21.11.2003.

În temeiul acestui contract a prestat servicii de telefonie mobila, in contul carora a emis facturile fiscale atasate in valoare totala de 5.922.162 lei echivalentul a 181, 43 USD in  functie de cursul valutar valabil la data emiterii fiecarei facturi, suma ramasa neachitata pina in prezent desi scadenta stabilita conventional de parti prin contractul incheiat  si reluata pe fiecare factura a fost depasit, iar pretul serviciilor insusit.

Partile au stabilit cuantumul penalitatiilor prin art. 6.1 din contract,  care face parte din conditiile generale curpinse in  contractele pentru servicii C., conditii cu privire la care debitoarea a declarat ca le-a accepatat prin contractul semnat .

În drept au fost invocate dispozitiile OG nr.5/2001, art. 969, 1066 Cod Civil, art.379 si 274 CPC.

La termenul din 25.03.2005, debitoarea a recunoscut debitul si s-a obligat sa il plateasca.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele :

La data de 21.11.2003, intre parti s-a incheiat contractul pentru serviciile C. prestate pentru persoane fizice semnat de debitoare, care are valoarea unui inscris insusit de acesta conform art.1 din OG nr.5/2001.

Sumele de bani care fac obiectul obligatiei de plata a debitorului indeplinesc cerinta prevazuta de acest text de lege de a fi determinate potrivit acestui inscris, in conditiile in care taxa lunara pentru servicii si costul convorbirilor sunt stabilite in mod unilateral de creditoare printr-un plan tarifar, ales insa de client, iar evidenta numarului si duratei convorbirilor este tinuta tot de prestatorul serviciului, prin mijloacele sale tehnice.

Creanţa este certa, in sensul art.379 alin.3 din C.proc.civ., deoarece existenta sa rezulta din cuprinsul contractului si a facturilor emise in baza acestuia. Mai mult decat atat, debitoarea avea dreptul, potrivit art.8 din contractul pentru serviciile C. prestate pentru persoane fizice, sa adreseze creditoarei contestatie cu privire la suma facturata in termen de 2 luni de la data emiterii facturii.

Creanţa este lichida, în sensul art.379 alin.4 din C.proc.civ., deoarece catimea acesteia este determinata prin facturi.

Creanţa este exigibila, deoarece scadenta obligatiei de plata a pretului a fost stabilita la 14 zile de la data facturarii.

În temeiul acestui contract creditoarea a emis facturile fiscale depuse la dosar, în valoare totală de 181.43 USD –echivalent 5.992.162 lei, calculându-se de către creditoare penalităţile de întârziere aferente, în cuantum de 11.771.608 lei pana la data de 28.02.2005.

Sub aspectul penalităţilor de întârziere, instanţa constată că părţile au inserat in contract, pentru neplata la termen a unei facturi, o clauză penală privind stabilirea unei penalităţi până la data achitării integrale a debitului de 0.5% pe zi de intarziere, clientul fiind de drept în întârziere fără a fi necesară vreo altă formalitate, potrivit art.6 din contract.

Intrucat clauza penala constituie o evaluare anticipata a prejudiciului, iar potrivit principiilor generale care guverneaza dreptul privat poate fi acoperit si prejudiciul viitor, cu conditia ca acesta sa fie cert, iar in cauza este de netagaduit ca pana la achitarea efectiva a debitului, creditoarea suporta un prejudiciu, instanta a apreciat ca si capatul de cerere privind obligarea paratului la plata in continuare a penalitatilor este intemeiat.

Fata de aceste considerente, retinand că debitoarea nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate de creditoare, instanta a admis cererea şi în temeiul art.1 alin.1 din O.G nr.5/2001 rap. la art.969 din C.civ. a dispus somarea debitoarei pentru plata sumei datorate si a penalitatilor stabilite conventional.