Investire cu formula executorie a filei cec.


SC”Rotast”SRL Galati a solicitat investirea cu formula executorie a CEC-ului emis de SC”Viticola Sarica Niculitel”SA, pentru suma de 1.058.131.005 lei.

Prin incheierea din 23 iulie 2002, Judecatoria Tulcea a admis cererea si a dispus investirea cu formula executorie a CEC-ului, retinand ca, creanta este certa, lichida si exigibila.

Impotriva acestei solutii a declarat recurs SC”Viticola Sarica Niculitel”SA, criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica prin aceea ca, in mod gresit s-a dispus investirea cu formula executorie intrucat banca a refuzat efectuarea platii CEC-ului, lipsindu-i suma din mentiunile obligatorii prevazute de lege, iar suma asupra careia partea este litigioasa.

Tribunalul Tulcea a constatat criticile intemeiate si a retinut ca fila CEC nu indeplineste prevederile art. 1 din Legea nr. 59/1939 modificata, rubrica cu suma ce trebuie platita nefiind completata.

Desi dispozitiile art. 53 din actul normativ precizat prevede ca CEC-ul are valoare de titlu executoriu, putand fi investit cu formula executorie, instanta de fond nu a analizat si daca aceasta creanta este lichida si exigibila, in contextul in care recurenta debitoare a contestat atat cuantumul, cat si baza de calcul, or, o creanta contestata nu mai are caracter de certa si exigibila, astfel ca, fila CEC nu mai constituie titlu executoriu si nu mai poate fi investita cu formula executorie.

Se mai retine si ca, impotriva persoanei care a semnat la rubrica “tragator” s-a formulat plangere penala, despre care intimata avea cunostinta si ca, recurenta achitase jumatate din suma pretinsa, aspecte care confera cererii un caracter litigios.

In aceste conditii, nu se putea pe calea procedurii necontencioase sa se dispuna investirea cu formula executorie, motiv pentru care, recursul a fost admis, hotararea atacata casata, in sensul respingerii cererii ca nefondata.

(decizia civila nr. 10/10.01.2003

pronuntata de Tribunalul Tulcea)