Prin sentinta nr.5928/30.09.2004 Judecatoria Galati a respins ca nefondata cererea formulata de creditoarea sc e.p. sa privind emiterea unei somatii de plata pentru sumele de 1.135.000 lei reprezentand facturi neachitate si 170.718 lei reprezentant …


Prin sentinta nr.5928/30.09.2004 Judecatoria Galati a respins ca nefondata cererea formulata de creditoarea SC E.P. SA privind  emiterea unei somatii de plata pentru sumele de 1.135.000 lei reprezentand facturi neachitate si 170.718 lei reprezentant rata inflatiei si taxa de timbru, in contradictoriu cu debitoarea SC F.R. SRL.

Instanta de fond a retinut ca facturile emise nu poarta semnatura si stampila de primire a debitoarei, astfel ca, creditoarea nu a facut dovada primirii facturilor de catre debitoare, primire de la care incepea sa curga termenul de acceptare sau nu a debitului, acceptare tacita si daunele echivalente cu indicii de rata a inflatiei.

Prin decizia comerciala nr.101/R/10.03.2005 Tribunalul Galati a admis recursul formulat de creditoarea SC E.P. SRL impotriva sentintei civile nr.5928/2004 pronuntata de Judecatoria Galati in dosarul nr.3917/C/2004, a casat sentinta mentionata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

Instanta de recurs a retinut urmatoarele:

Asa cum rezulta din continutul actiunii creditoarea si-a intemeiat pretentiile de prev. art.969, 1079 C.civ. si art.720 al.1 C.pr.civ.

Instanta de fond in schimb a analizat materialul probator administrat in cauza si a solutionat cauza pe un alt temei legal, respectiv pe disp. OG nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata, straina situatiei de fapt, ceea ce constituie un motiv de anulare a hotararii recurate, in temeiul disp.art. 304 pct.9 C.pr.civ.

Solutia tribunalului s-a intemeiat disp.art.304 pct.9 si art.312 al.3 C.pr.civ