Cauta in aceasta categorie:

Conform art. 89 din o.g. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 5 ani”.

Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 5 ani”. Plata voluntară a sumei considerate ca datorată  are efect întreruptiv de prescripţie, chiar dacă ulterior banii au fost restituiţi reclamantei. Prin Sentinţa civilă nr.80/AF/4.07.2006 a Tribunalului Braşov  s-a respins acţiunea formulată de reclamanta...

Citeste mai mult...

Procedura ofertei de plată

Art. 586-590 C.proc.civ., art. 1114-1121 C.civ. Procedura ofertei de plată: existenţa unei somaţii privind ziua, ora şi locul unde suma datorată va fi predată, reglementată de disp. art. 587 C.proc.civ. şi, distinct, a unei somaţii privind ziua, ora şi locul unde suma oferită va fi depusă, reglementată de disp. art. 1116 C.civ. ...

Citeste mai mult...

Drepturi de autor Plata remuneratiei cuvenite autorului operei dramaturgice în urma diodifuzarii acesteia fara acordul sau. Problema raspunderii în situatia radiodifuzarii unei opere in absenta unui contract de licenta încheiat in baza Legii 8/19…

DREPTURI DE AUTOR Plata remuneratiei cuvenite autorului operei dramaturgice în urma radiodifuzarii acesteia fara acordul sau. Problema raspunderii în situatia radiodifuzarii unei opere in absenta unui contract de licenta încheiat in baza Legii 8/1996 . Mandatul de reprezentare dat organului de gestiune colectiva . Decizia civila nr. 72R/02.02.2007, dosar...

Citeste mai mult...

Somatie de plata. Inadmisibilitatea cumulului penalitatilor cu dobânzile în lipsa unei stipulatii exprese.

Somatie de plata. Sentinta civila nr. 156/08.02.2007. Inadmisibilitatea cumulului penalitatilor cu dobânzile în lipsa unei stipulatii exprese. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bicaz, la data de 15.01.2007, sub nr. 2049/2006, creditoarea S.C. EOS KSI ROMÂNIA SRL (în calitate de cesionar – contract de cesiune de creante încheiat cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S....

Citeste mai mult...

Drepturi salariale cuvenite personalului didactic.

5) Drepturi salariale cuvenite personalului didactic. Calitate procesuala pasiva. Angajatorul are calitatea procesuala pasiva într-o actiune în reducerea normei didactice de predare, respectiv având ca obiect drepturi salariale sau daune rezultate din neexecutarea în tot sau în parte cu obligatiei de a le acorda. Decizia civila nr.311/R/13.02.2007 Asupra recursului civil de...

Citeste mai mult...

Prima de vacanta.

3) Prima de vacanta. Suspendarea dreptului functionarului public la prima de concediu nu echivaleaza cu stingerea dreptului, ci are ca efect numai imposibilitatea realizarii acestuia în perioada în care a fost suspendat. Decizia civila nr.559/R/08.03.2007 Prin sentinta civila nr. 4508/13.10.2006 pronuntata în dosarul nr.21496/3/LM/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte...

Citeste mai mult...

Pretenţii comerciale. remiterea de datorie.

Prin sentinta nr. 32/23.01.2007 pronutata in dosarul 7145/104/2006, Tribunalul Olt a declinat competenta de solutionarea a cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta SC M. 91 SRL impotriva paratei SC P.C.S.SA, avand ca obiect obligarea paratei la plata sumei de 4060,2419 lei si dobanda legala pana la punerea in executare a hotararii, precum...

Citeste mai mult...

Datorie vamală stabilită ca urmare a efectuării unui control ulterior . Obligare la majorări , dobânzi , penalităţi .

Datorie vamală stabilită ca urmare a efectuării unui control ulterior . Obligare la majorări , dobânzi , penalităţi . Legea aplicabilă Datoria vamală şi accesoriile se  calculează în funcţie  de legea în vigoare la momentul naşterii datoriei vamale  conform principiului „ tempus regit actum „. Legea aplicabilă este deci cea din momentul...

Citeste mai mult...

Legea nr.9/1998 republicată în 2007 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

- Legea nr.9/1998 republicată în 2007 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. - OG nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, referitoare la măsuri de finalizare a aplicării Legii nr.9/1998 şi HG...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. scutire de la plata drepturilor de import a bunurilor personale introduse de persoane fizice care îsi muta domiciliul sau resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta pe teritoriul româniei. aprobare data de ministerul afa…

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SCUTIRE DE LA PLATA DREPTURILOR DE IMPORT A BUNURILOR PERSONALE INTRODUSE DE PERSOANE FIZICE CARE ÎSI MUTA DOMICILIUL SAU RESEDINTA, DUPA CAZ, DINTR-O TARA TERTA PE TERITORIUL ROMÂNIEI. APROBARE DATA DE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE. Pot beneficia de scutire de la...

Citeste mai mult...

Taxă de concesiune transmiterea drepturilor şi obligaţiilor, lipsa calităţii procesuale pasive

JURISPRUDENŢĂ Prin sentinţa civilă nr.1659 din 14.09.2007, pronunţată în dosarul nr.15825/302/2006 irevocabilă prin decizia civilă nr.1108 din 28.06.2007 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a V a Civilă, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active, ca neîntemeiată, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi a respins cererea de...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. plata creantei creditoarei facute de debitor dupa deschiderea procedurii insolventei. motive de recurs.

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS COMERCIAL. PLATA CREANTEI CREDITOAREI FACUTE DE DEBITOR DUPA DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI. MOTIVE DE RECURS. Achitarea creantei solicitata de creditoare prin cererea introductiva, dupa deschiderea procedurii, nu este de natura sa atraga modificarea sentintei de deschidere a procedurii, prin admiterea recursului. Aceste plati...

Citeste mai mult...

Incident bancar. bilet la ordin introdus la plată, refuzat pentru lipsa parţială de disponibil în cont. obligativitatea raportării incidentului la centrala incidentelor de plăţi din cadrul bnr, indiferent de motivele care au condus la aceasta.

INCIDENT BANCAR. BILET LA ORDIN INTRODUS LA PLATĂ, REFUZAT PENTRU LIPSA PARŢIALĂ DE DISPONIBIL ÎN CONT. OBLIGATIVITATEA RAPORTĂRII INCIDENTULUI LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂŢI DIN CADRUL BNR, INDIFERENT DE MOTIVELE CARE AU CONDUS LA ACEASTA. Art. 3 şi art. 13 alin.1 din Regulamentul...

Citeste mai mult...

Prin actiunea civila inreg.sub nr.2402/2006, reclamantul t. i. a chemat in judecata paratele Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, j/v Proodeftiki Athena sa, pentru pretentii.

Prin actiunea civila inreg.sub nr.2402/2006, reclamantul T. I. a chemat in judecata paratele Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, J/V Proodeftiki Athena SA, pentru pretentii. In motivarea actiunii, reclamantul a sustinut ca detine o suprafata de teren in localitatea Ciochiuta pe care are infiintata o plantatie de pruni, aflata in imediata vecinatate...

Citeste mai mult...

Menţionarea în dispozitiv a unei creanţe determinabile nu duce la imposibilitatea executării obligaţiei, chiar dacă nu este precizat cuantumul acesteia. Aplicabilitatea dispoziţiilor o.u.g. nr. 79/2001.

Prin sentinţa civilă nr. 1516/18.10.2007 a Tribunalului Galaţi, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul M.O. în contradictoriu cu pârâta S.C. C. SA Tecuci. A fost obligată pârâta către reclamant la plata sumei de 2790 lei reprezentând plăţi compensatorii şi la plata contravalorii tichetelor de masă aferente perioadei 01.01.2006 - 11.07.2007 conform...

Citeste mai mult...

Clauza de dezicere. Renuntarea la comanda duce la pierderea avansului; aceasta asumpţie are relevanta numai in privinta cumparatorului deoarece renuntarea la comanda era o optiune numai a acestuia si reprezinta o adaugare la termenii contractu…

Clauza de dezicere. Renuntarea la comanda duce la pierderea avansului; aceasta asumpţie are relevanta numai in privinta cumparatorului deoarece renuntarea la comanda era o optiune numai a acestuia si reprezinta o adaugare la termenii contractului, inserand in conventia initiala o clauza noua. In acest sens, cupmaratorul isi rezerva o clauza de...

Citeste mai mult...

Una din condiţiile esenţiale pentru declanşarea unei proceduri privind somaţia de plată şi admiterea unei asemenea cereri este c creanţa să îndeplinească caracteristicile impuse de art.1, în sensul de a fi certă, lichidă şi exigibilă.neacceptarea la …

UNA DIN CONDIŢIILE ESENŢIALE PENTRU DECLANŞAREA UNEI PROCEDURI PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ ŞI ADMITEREA UNEI ASEMENEA CERERI ESTE C CREANŢA SĂ ÎNDEPLINEASCĂ CARACTERISTICILE IMPUSE DE ART.1, ÎN SENSUL DE A FI CERTĂ, LICHIDĂ ŞI EXIGIBILĂ.NEACCEPTAREA LA PLATĂ A FACTURILORDEPUSE DE CREDITOARE NU...

Citeste mai mult...

Somatie de plata a energiei electrice catre furnizor

S. civ. nr. 1962/29.09.2008 INSTANŢA, Deliberând asupra cauzei de faţă instanţa constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la date de 05.09.2008 sub numărul de mai sus reclamanta SC X SA a chemat în judecată pe pârâta Z solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa...

Citeste mai mult...