Cauta in aceasta categorie:

Sancţiuni aplicate de apia în situaţia nerespectării angajamentului de agromediu.

Sancţiuni aplicate de APIA în situaţia nerespectării angajamentului de agromediu. Potrivit Regulamentului CE nr. 1698/2005 al Consiliului din 20.09.2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) plăţile pentru agromediu se acordă agricultorilor care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea agromediului şi se referă la respectarea bunelor...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitate ordonanţă de plată; necesitatea administrării de probe incompatibile cu procedura specială

Între creditoare şi debitoare s-au derulat relaţii comerciale materializate prin încheierea unor contracte de furnizare energie electrică - contract de furnizare energie electrică nr. ……. din data de 05.03.2013, contract de furnizare a energiei electrice nr. …../26.08.2002; potrivit acestor contracte, creditoarea avea obligaţia de a furniza debitoarei energie electrică iar debitoarea avea obligaţia de...

Citeste mai mult...

Solicitare spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare prevăzut de art. 51 alin. 3 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002. Neîntrunirea cerintelor legii pentru acordarea în continuare a sporului de 15% din salariul de bază.

Art. 51 alin. 3 din Legea nr. 334/2002 prevedea dreptul personalului din biblioteci, care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi...

Citeste mai mult...

Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune privind creanţe izvorând dintr-un contract de închiriere încheiat de unitatea administrativ-teritorială.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Z sub nr.2872/339/2014 din 15.10.2014, reclamantul CS prin Primar si CL S, reprezentata prin primar BC  , a solicitat in contradictoriu cu pârâtul ACAS, să pronunţe o hotărâre prin care pârâtul să fie obligat la plata sumei de 9734 lei reprezentând diferenţa de chirie neachitata in perioada 2007-2011,...

Citeste mai mult...

Compensații aferente anului 2014. Incidența Orientărilor ue 2014/c204/01 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020.

Compensații aferente anului 2014. Incidența Orientărilor  UE  2014/C204/01 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020. Raportat la anul pentru care reclamantul intimat a solicitat compensaţiile băneşti pentru anul 2014, Curtea de Apel menţionează că în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de...

Citeste mai mult...

Pretentii.Actiune in regres

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.11.2015, sub nr. 1764/329/2015, reclamantul S. M. a chemat în judecată pe pârâtul C. I.-V., solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 12.578,55 lei, actualizată cu dobânda legală. În fapt, reclamantul a...

Citeste mai mult...

Dreptul de acordare a compensațiilor pentru lipsa de folosinţă a terenurilor forestiere situate în zone de conservare totală din cadrul Reţelei Natura 2000.

Dreptul de acordare a compensațiilor pentru lipsa de folosinţă a terenurilor forestiere situate în zone de conservare totală din cadrul Reţelei Natura 2000.  3.1. Incidența Deciziei nr. 36/2015 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.( perioada 2010-2013). Începând cu data de 01 ianuarie 2010 acordarea tuturor formelor...

Citeste mai mult...

Acţiune în pretenţii. Daune moratorii sub forma dobânzii. Drepturi băneşti eşalonate la plată conform oug nr. 71/2009. Legalitatea acţiunii

Prin cererea înregistrată la data de 05.02.2016 sub nr. XXXX, reclamanta P.F. a chemat în judecată pe pârâta SC D.C. SRL, pentru ca prin hotărârea ce  se va pronunţa pârâtul să fie obligat la plata drepturilor  salariale cuvenite  şi neacordate în cuantum de 9359,5 lei,  pentru perioada martie 2015 - mai 2015, precum şi...

Citeste mai mult...

Calificarea drepturilor speciale care fac obiectul cauzei ca drepturi de natură salarială. Exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care angajatii le au de restituit.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 124/2014, se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 [potrivit art. 1 lit. a), trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor...

Citeste mai mult...

Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru plata drepturilor salariale reprezentate de diferenta intre cuantumul sporului cuvenit si cuantumul sporului efectiv primit

Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru plata drepturilor salariale reprezentate de diferenta intre cuantumul sporului cuvenit si cuantumul sporului efectiv primit este data cand salariatul a cunoscut efectiv sporurile ce i-au fost acordate şi de când acesta avea la dispoziţie 3 ani pentru a solicita instanţei să i se...

Citeste mai mult...