Accident de circulaţie . Izvorul răspunderii civile pentru recuperarea prejudeciului este diferit coexistând răspunderea civilă deleczuală şi răspunderea contractuală


Sentinţa comercială nr. 481/8 mai 2006.

Prin acţiunea comercială formulată , reclamantul V.M. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „Allianz- Ţiriac Asigurări” S.A. Sucursala Alexandria şi pe pârâtul M.G. solicitând instanţei obligarea fiecăruia la plata sumei aferente, reprezentând despăgubiri civile respectiv contravaloarea prejudiciului cauzat autoturismului său în urma coliziunii acestuia cu autoturismul pârâtului M.G.

Pe baza probelor administrate , instanţa a admis acţiunea, a obligat pe pârâta S.C. „Allianz- Ţiriac Asigurări” S.A să plătească reclamantului suma de 1317,41 RON despăgubiri civile şi a obligat pe pârâtul M.G. să plătească reclamantului suma de 5285,54 RON, despăgubiri civile şi suma de 1385 RON cheltuieli de judecată.

S-a  reţinut că izvorul răspunderii pentru recuperarea prejudiciului este diferit , în cazul pârâtului persoană fizică fiind aplicabile dispoziţiile răspunderii civile delictuale (art. 999 C. civ.), iar în privinţa asigurătorului este vorba despre o răspundere contractuală având ca temei contractul de asigurare şi reglementarea legală ce guvernează acest domeniu.

Împotriva sentinţei comerciale a declarat recurs pârâtul M.G. , susţinând că întreaga sumă  cu titlu de despăgubiri civile , cât şi cheltuielile de  judecată trebuiau plătite în solidar cu asigurătorul său.

Recursul a fost respins ca nefondat, Tribunalul Teleorman reţinând că prin procesul verbal de contravenţie s-a reţinut vinovăţia la producerea accidentului rutier în sarcina recurentului – pârât , raportul juridic obligaţional dintre acesta şi reclamant având ca temei răspunderea civilă delictuală potrivit art. 999 C.civ. , iar cu privire la natura răspunderii  civile dintre reclamant şi asigurător aceasta are o natură contractuală, prin contractul asigurare stabilindu-se limita răspunderii asigurătorului către asigurat.