Actiune în pretentii formulata de Asociatia de Proprietari – respingerea recursului declarat de recurenta pârâta, ca nefondat de catre Tribunalul Olt


Acţiune în pretenţii formulată de Asociaţia de Proprietari – respingerea recursului declarat de recurenta pârâtă, ca nefondat de către Tribunalul Olt.

Prin Sent. civ. nr. 441/9.02.2005,  Judecătoria Caracal a admis acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia de Proprietari nr. 12 Bulevard Caracal  şi a dispus obligarea pârâtei S.D. la plata sumei de 6.964.953 lei, reprezentând debit neachitat  – contravaloare cheltuieli comune de folosinţă, întreţinere şi reparaţii.

Împotriva acestei sentinţe civile, a formulat recurs pârâta, iar Tribunalul Olt, prin Decizia civ. nr. 498/27 mai 2005, a respins ca nefondat recursul, stabilind că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică.

A reţinut instanţa de control, că susţinerile recurentei potrivit cărora Judecătoria Caracal a interpretat în mod greşit probele administrate în cauză, ignorând precizările recurentei în legătură cu solicitarea acesteia de debranşare de la reţeaua de termoficare încă din luna septembrie 2003, nu prezintă suport real.

Astfel, în partea demonstrativă a deciziei, Tribunalul Olt – Secţia Civilă, a motivat că, într-adevăr recurenta formulase cerere de debranşare la 15 septembrie 2003, cerere ce i-a fost aprobată, însă aceasta a beneficiat de serviciile prestate de către reclamantă pe perioada iernilor 2000-2001, 2001-2002,  2002- 2003 .