Prestaţie periodică. Obligaţia de plată a prestaţiei periodice în solidar.


În cazul majorării prestaţiei periodice, comitentul şi prepusul rămân obligaţi în solidar, chiar dacă comitentul nu a fost parte în procesul de majorare a cuantumului prestaţiei periodice.

Judecătora Balş a admis cererea reclamantului, prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata prestaţiei periodice neachitate pe o anumită perioadă de timp, în solidar cu societatea la care era salariat în momentul producerii evenimentului generator al obligaţiei.

După data obligării în solidar a pârâtului şi a societăţii, a intervenit o majorare a prestaţiei, la care societatea nu a participat.

Tribunalul Olt a menţinut soluţia instanţei de fond în baza art.1042 Cod civil, care prevede posibilitatea creditorului unei obligaţii solidare de a se adresa la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul să poată opune beneficial de diviziune.

Instanţa de fond a motivat că obligaţia rămâne solidară chiar dacă societatea nu a participat în procesul de majorare a prestaţiei periodice, deoarece cu acea ocazie nu s-a judecat fondul, cauza obligaţiei, ci s-a modificat numai cuantumul.

În plus, partea responsabilă civilmente are, sub aspectul răspunderii civile, aceeşi poziţie ca şi inculpatul, iar obligaţia născută în cadrul procesului penal subzistă “până la încetarea stării de invaliditate”.