Curator fiscal


3. CURATOR FISCAL – Sentinta civila din 8 mai 2006.

Prin cererea formulata la 24 martie 2006, Agentia Ntionala de Administrare Fiscala în contradictoriu cu SC PETCANA PROD COM SRL, a solicitat numirea unui curator fiscal întrucât reprezentantul societatii este plecat în Spania si nu a putut fi realizata efectuarea inspectiei fiscale a societatii pe perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2005.

Instanta a admis cererea cu motivarea ca potrivit prevederilor art. 18 alin. 1 din HG nr. 1050/2004 societatea trebuia reprezentata printr-un împuternicit, în situatia imposibilitatii administratorului acesteia de a-si exercita personal drepturile si obligatiile si în absenta acestuia, organul financiar era îndreptatit sa solicite instantei desemnarea unui curator fiscal în conditiile prev. de art. 19 ale aceluiasi act normativ.