Cauta in aceasta categorie:

Fond funciar ( amplasament )

Prin sentinţa  civilă nr.178/25.02.2009 Judecătoria Buhusi a respins  plângerea împotriva Hotărârii C.J. aşa cum a fost precizată, formulată de reclamantul T.D.Gh.în contradictoriu cu  pârâtele Comisia  Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată F. si Comisia Judeteană pentru  stabilirea dreptului de proprietate privată B. Pentru a pronunta această  sentinţă prima instantă a retinut următoarele:...

Citeste mai mult...

Fond funciar –plângere la Legea 247/2005

fond funciar –plângere la Legea 247/2005 Sentinţa civilă nr. 1865 /17.07.2009 Constată că prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XXX/321/200X, petenţii A.F., V.A., D.D., C.S. , C.E., C.D., C.V., C.E., D.M., C.I. au formulat plângere împotriva Hotărârii nr. XXXX/XX.XX.200X a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra...

Citeste mai mult...

Fond Funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor. Dreptul de proprietate privată asupra terenurilor aparţinând comunelor,municipiilor şi oraşelor art. 53 alin.2 şi 44 a…

Potrivit prevederilor art.53 alin.2 din Legea18/1991 R împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. Prin cererea  introdusa  pe rolul  acestei instante la data de 04.05.2009 si  înregistrata sub nr. 1944/202/2009 petenta Comuna Vlad...

Citeste mai mult...

Fond funciar – plângere legea nr. 18/1991

Pe rol solutionarea amânarii pronuntarii cauzei civile având ca obiect „fond funciar - plângere Legea nr. 18/1991”, plângere formulata de reclamanta U. S. A. SI M. V. B., împotriva pârâtilor: COMISIA JUDETEANA C. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991, COMISIA LOCALA B. PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991, G. A., G. D., D. I., N. E.,...

Citeste mai mult...

Cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit. Dobândirea dreptului de proprietate operează „ope legis” conform art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, fără a fi obligatorie cererea de reconstituire d…

Cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit. Dobândirea dreptului de proprietate operează „ope legis” conform art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, fără a fi obligatorie cererea de reconstituire depusă în termenul legal. Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.07.2009, petentul D.T. a chemat...

Citeste mai mult...

Plangere impotriva hcj.

Dosar nr. ... Cod operator 2445 Fond funciar ROMÂNIA JUDECATORIA TG-JIU SENTINTA CIVILA NR.  ... SEDINTA PUBLICA DIN  ... PRESEDINTE: ... GREFIER: ... Pe rol fiind judecarea actiunii civile privind pe petitionara  C. F., în contradictoriu cu intimatele Comisia  Locala pentru aplicarea Legii 18/1991...

Citeste mai mult...

Reconstituire drept proprietate pentru asociaţii composesorale

Prin sentinţa civilă nr. 1074/08.05.2009, Judecătoria Moineşti a respins  ca nefondată plângerea formulată de Asociaţia Composesorala A. S.Harghita în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană Bacău şi Comisia Locală Dărmăneşti, admiţând cererea de intervenţie în interesul  Comisia Judeţeană Bacău, cerere formulată  de Direcţia Silvică Bacău. Pentru a pronunţa această sentinţă a reţinut...

Citeste mai mult...

Reconstituirea dreptului de proprietate sub forma acordării de despăgubiri or teren cu un alt amplasament în condiţiile art. 36 (5) din Legea nr. 18/1991

Prin sentinţa civilă nr. 8429 / 2009  instanţa a respins  plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi  privind pe , reclamanţii  A.V., C. E., C. C. C. şi A. L. V. au solicitat în condiţiile  Legii nr.18/1991 R, anularea ordinului nr. 950 din 15 sept. 2008, cu consecinţa reconstituirii...

Citeste mai mult...

Reconstituire drept de proprietate pentru asociaţii composesorale

Pronunţând  sentinţa civilă  nr. 1100/12.05.2009, Judecătoria Moineşti a respins ca  nefondată  plângerea formulată  de Asociaţia Composesorală C. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană Bacău şi Comisia Locală Asău împotriva hotărârii nr. 12687/18.11.2008 emisă de prima pârâtă şi, admiţând  excepţiile  lipsei de interes şi a lipsei calităţii  procesuale  pasive a intervenientei  R.N.P. – D.S. Bacău,...

Citeste mai mult...

Ieşire din indiviziune. Teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit legii nr. 18/1991. Dovada calităţii de moştenitor şi a calităţii procesuale.

Iesire din indiviziune. Teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit legii nr. 18/1991. Dovada calitatii de mostenitor si a calitatii procesuale. Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la data de 24.09.2009, sub nr. 7660/303/2008, reclamanta PEM a chemat în judecata pe pârâtele SA si  MM, solicitând ca prin hotarârea...

Citeste mai mult...

Anulare parţială titlu de proprietate. Inexistenţa elementelor ce trebuie să existe atunci când se invocă autoritatea de lucru judecat.

Anulare parţială titlu de proprietate. Inexistenţa elementelor ce trebuie să existe atunci când se invocă autoritatea de lucru judecat. Secţia civilă. Decizia  civilă. 1143/RC din 29.09.2009 Prin cererea înregistrată sub nr. 614/321/2008, la data de 19.02.2008, reclamanta R.E a solicitat în contradictoriu cu pârâţii P.I. şi P.A., Comisia locală Urecheni de aplicare...

Citeste mai mult...

Practică relevantă pe trimestrul al iii-lea 2009

Judecatoria Buftea Practica relevanta pe trimestrul al III-lea 2009. Prin sentinta civila nr. 3846/13.07.2009 a Judecatoriei Buftea, s-a admis exceptia de netimbrare a primului capat din cererea reconventionala, invocata de catre reclamantul-pârât prin întâmpinare, s-a anulat primul capat din cererea reconventionala (constatarea dreptului de proprietate asupra constructiilor) formulata de pârâta-reclamanta MN, ca...

Citeste mai mult...

Litigiu de fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1702 Şedinţa publică din 1 octombrie 2009 Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant xxxx şi pe pârâţii xxxxxx, având ca obiect litigiu de fond fanciar. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat Ene Gheorghe ce reprezintă reclamantul , pârâta asistată de avocat...

Citeste mai mult...

Legea nr. 18/1991. Cerere de repunere în termenul de formulare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ DOSAR NR.6892/302/2009 DECIZIA CIVILĂ NR. 1506 R Şedinţa publică din 01.10.2009 Tribunalul compus din: Preşedinte: IONICA NINU Judecător: CRISTINA VÎLCELEANU Judecător: STANCU MIRELA  Grefier: Mihai Vijulie Pe rol soluţionarea recursului civil formulat de către recurentul-reclamant DGA...

Citeste mai mult...

Valorificarea probelor testimoniale, în condiţiile în care acestea evidenţiaza existenţa terenului în litigiu, anterior cooperativizării, în posesia antecesorilor reclamantei.

Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, de dispozitiile privind reconstituirea beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si mostenitorii acestora. De asemenea, conform art. 11 alin. (1) din aceeasi lege, suprafata adusa...

Citeste mai mult...

Fond funciar plângere Lg. 247-2005

Nr. operator 3923 R O M Â N I A JUDECĂTORIA NOVACI,JUDEŢUL GORJ Dosar nr. 25/267/2007Legea  247/2005. Sentinţa Civilă Nr. 1208 Şedinţa publică din 05 Octombrie 2009 Completul compus din: PREŞEDINTE : G. B. Grefier  :  A. S. Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind...

Citeste mai mult...

Excludere persoane neîndreptăţite din tp

Pe rol fiind judecarea actiunii civile având ca obiect "fond funciar" formulata de reclamantul cu domiciliul în com. Olari, sat Olari, nr. 89, judetul Prahova în contradictoriu cu pârâtii Prezenta si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta de la termenul de judecata din data de 2.10.2009 ce face parte...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Plângere împotriva Comisiei Judeţene. Forţa probantă a înscrisurilor.

Petentii nu au facut dovada ca sunt îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate în calitate de mostenitori, în conditiile în care înscrisurile prezentate de recurenti sunt mult anterioare momentului în care a avut loc  colectivizarea si acestia nu au demonstrat ca terenurile solicitate se mai gaseau la momentul colectivizarii în patrimoniul defunctilor, ca ar...

Citeste mai mult...

Rt.1201 Cod civil .Întrunirea triplei identităţi –de părţi , obiect şi cauză – pentru a se reţine autoritatea de lucru judecat.

Art.1201 Cod civil .Întrunirea triplei identităţi –de părţi , obiect şi cauză – pentru a se reţine autoritatea de lucru judecat. Potrivit art. 1201 cod civil există autoritate de lucru judecat când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi ,...

Citeste mai mult...

Expropiere

Dosar nr. 3288/109/2007 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 181 Şedinţa publică de la 16 Octombrie 2009 Completul compus din: PREŞEDINTE M. B. Grefier R. N. S-a luat în examinare, pentru solutionare în primă instanţă, cauza...

Citeste mai mult...