Cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit. Dobândirea dreptului de proprietate operează „ope legis” conform art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, fără a fi obligatorie cererea de reconstituire d…


Cererea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit. Dobândirea dreptului de proprietate operează „ope legis” conform art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, fără a fi obligatorie cererea de reconstituire depusă în termenul legal.

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.07.2009, petentul D.T. a chemat în judecată Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman şi Comisia Locală de Fond Funciar din cadrul Primăriei comunei Botoroaga, judeţul Teleorman, solicitând să i se constituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 986 mp. teren aferent casei de locuit şi să anuleze Hotărârea Comisiei Judeţene.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în mod greşit i s-a respins prin Hotărârea Comisiei Judeţene Teleorman această solicitare, deoarece suprafaţa de teren este aferentă casei de locuit, astfel încât nu era necesar să formuleze cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în termenul legal.

Instanţa a admis plângerea şi a desfiinţat Hotărârea Comisiei Judeţene.

Pentru a proceda astfel, instanţa a avut în vedere că în speţă dobândirea dreptului de proprietate operează „ope legis” conform art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, fiind vorba despre un teren aferent casei de locuit, pentru care nu este necesară depunerea unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal, acest text de lege derogă de la norma generală care impune depunerea unei astfel de cereri.