Cauta in aceasta categorie:

Civil – fond funciar – constatare nulitate partială titlu de proprietate

Prin sentinţa civilă nr. 3418 din 16.10.2014 Judecătoria Piatra Neamţ a admis acţiunea formulată de reclamanţii P.E., I.C. şi I.I. (decedat la data de _) şi continuată de moştenitorii I.A. şi I.V.V, în contradictoriu pârâţii M.D, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR NEAMŢ şi COMISIA LOCALĂ ROZNOV PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE...

Citeste mai mult...

Nulitatea procesului verbal de punere în posesie

Asupra recursului de faţă, constată următoarele: Prin sentinţa civilă nr. 3256/21.04.2015 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr. 10656/311/2010, s-a respins cererea având ca obiect „litigiu fond funciar„ formulată de reclamanta C. V. P. P. cu sediul în com. VERGULEASA, Judeţ OLT, în contradictoriu cu pârâţii C. L.DE . LEGII 18/1991 V.,  JUDEŢUL...

Citeste mai mult...

Nulitate parţială titlu de proprietate

Titlu Nulitate parţială titlu de proprietate Tip speta decizie civilă Nr.74 Data 28 ianuarie 2016 Domeniu asociat  Fond funciar Continut speta  . Nulitate parţială titlu de proprietate. Calitate procesuală activă Prin sentinţa civilă nr. 5178 din 21 septembrie 2015 pronunţată de judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 3884/288/2015...

Citeste mai mult...

Obligarea la atribuirea terenului aferent;Vocația la atribuire –obligație scriptae in rem; Noțiunea de teren aferent în procedura prevăzută de art. 36 din Legea nr. 18/1991

Reclamanților li se aplică prevederile enunțate chiar dacă ei nu sunt dobânditorii primari sub imperiul Lg. nr.112/1995. Aceasta pentru că nicio prevedere legale nu interzice transmiterea vocației de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenului aferent sau stingerea acestui drept, odată cu înstrăinarea locuinței. În plus, obligația de a vinde este în strânsă legătură...

Citeste mai mult...

Fond funciar.Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000

Fond funciar.Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000 Articolul 4 alin. 1 din legea 1/2000 în forma în care a fost publicată la data de 12.01.2000 în Monitorul Oficial nr.8, dispoziţii legale aplicabile actelor a căror nulitate se solicită exclude de la reconstituire terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice,...

Citeste mai mult...

Conform art. 10 din Legea nr. 169/1997 „Suprafaţa adusă în cooperativă este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă

Prin sentinţa civilă nr. 324 din 18.02.2015, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr. 1893/307/2014, s-a respins plângerea formulată împotriva Hotărârii nr. 727 din 20.03.2003 de reclamantul U. G. G., în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală Călineşti  pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia judeţeană Maramureş pentru stabilirea dreptului de...

Citeste mai mult...

Civil – revendicare imobiliară – condiţii necesare pentru aprecierea temeiniciei acţiunii în revendicare imobiliară.

Constată că prin sentinţa civilă nr.1853 din data de 13.10.2014, pronunţată de Judecătoria Roman a fost admisă acţiunea civilă în revendicare formulată de reclamanţii F.M, M.R., G.E., M.M., C.A. şi F.C., în contradictoriu cu pârâţii A.D. şi A.A. şi în consecinţă: au fost obligaţi pârâții să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie...

Citeste mai mult...

Fond funciar.Art.905 C.pr.civ .

Fond funciar.Art.905 C.pr.civ . Întrucât aplicarea de penalităţi în temeiul art.905 C.pr.civ nu se dispune doar prin îndeplinirea termenului de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ci doar dacă debitorul refuză executarea obligaţiei şi se impune constrângerea prin aplicarea de penalităţi. În raport de înscrisurile existente la dosar,...

Citeste mai mult...

Civil. Fond funciar

Pe rol fiind  soluţionarea plângerii formulată de reclamanta B. M., în contradictoriu cu pârâţii C. J. P. A. L. F. F. B., C. L. B. P. A. L. F. F., P. C. . – N. Ş., având ca obiect fond funciar, respectiv,  obligarea pârâtelor  la punerea în posesie şi emiterea titlului de...

Citeste mai mult...

Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament. Stabilirea vechiului amplasament pe cale judiciară

În mod eronat prima instanţă a considerat că reclamanţilor le este imputabilă neprobarea existenţei vechiului amplasament al terenului autoarei, în procedura administrativ-jurisdicţională reglementată de Legea nr.18/1991, în condiţiile în care aceştia au depus înscrisuri care conţin o serie de repere care făceau identificabilă poziţia vechiului amplasament al terenului de 50 ha solicitat, mai ales...

Citeste mai mult...

Reconstituire drept proprietate

Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrată sub nr. x la 09.02.2016, petenţii D. D. şi D. I. au chemat în judecată intimata CLFF I. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să  fie  obligată să-i pună în posesie cu suprafaţa de 2,35  ha pădure situată pe raza localităţii B. în UP IV,...

Citeste mai mult...

Fond funciar 1

Dosar nr. XXXX/193/2015 fond funciar ROMÂNIA JUDECĂTORIA BOTOŞANI Şedinţa Publică din data de  xx.xx.xxxx Instanţa constituită din: PREŞEDINTE – GREFIER – SENTINŢA NR. XXXX  Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta G. V.  în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR X...

Citeste mai mult...

Aplicabilitatea Legii fondului funciar

Coroborând datele de mai sus, instanța apreciază că la momentul deposedării/preluării imobilului deținut de către Biserica R. U. cu Roma, G.-C., respectiv în anul 1948, acesta era situat în extraV.ul localității, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate fiind astfel de competența Comisiilor de fond funciar ce au emis hotărârea atacată. Afirmațiile Primăriei...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Anularea titlului de proprietate urmare a nerespectării condiţiilor de emitere a procesului-verbal de punere în posesie

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Fălticeni la data de 09.11.2011 sub nr. 3400/227/2011 reclamanții F.V și F.Cau solicitat, în contradictoriu cu pârâții S.T, Comisia orășenească de fond funciar D. și Comisia Județeană de fond funciar Suceava anularea titlului de proprietate nr. /28.02.2011. În motivarea acțiunii a arătat că prin cererea din luna...

Citeste mai mult...

Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 1036/2015, pronunţată în dosarul nr. 6408/190/2014.

Judecătoria Bistriţa – secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 1036/2015, pronunţată în dosarul nr. 6408/190/2014. Prin acţiunea civilă în pretenţii înregistrată pe rolul Judecătoriei Bistriţa la data de 25.06.2014, reclamanta Comisia jud. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B-N, prin prefect I.Ţ. în calitate de preşedinte, a chemat în judecată pârâta ADS...

Citeste mai mult...