Citeste şi


Constatarea gresita a reabilitarii de drept pentru o pedeapsa in situatia in care petentul a suferit mai multe condamnari. Consecinta-casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare


Prin sentinţa penală nr.314 din 26 septembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr.1394/307/2012 s-a constatat că a intervenit reabilitarea de drept a pedepsei de 1 lună închisoare, aplicată condamnatului Boboşan Gheorghe, domiciliat în comuna Sarasău, nr.42, născut la data de 06.09.1965 în Sighetu Marmaţiei, fiul lui Mihai şi Irina, CNP-1650906241651, prin sentinţa penală nr. 438/12.10.2006 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, dosar nr. 358/307/2006 ( 2707/2006).

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 438/12.10.2006 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, dosar nr. 358/307/2006, Boboşan Gheorghe a fost condamnat la pedeapsa de o lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără permis de conducere, prev. de art. 78, al.1 din OUG nr.195/2002, cu aplicarea art. 71 şi 64, lit.a şi c din Codul penal.

Sentinţa a rămas definitivă prin decizia penală nr.324/12.12.2006 a Tribunalului Maramureş şi prin respingerea recursului prin decizia penală nr. 38/R/2007 a Curţii de Apel Cluj.

La fila 8 Inspectorul de Poliţie al Judeţului Maramureş, a comunicat fişa de cazier judiciar a condamnatului din care rezultă mai multe pedepse aplicate anterior, dar pentru care acesta nu a precizat că solicită reabilitarea.

Analizând cererea instanţa de fond a considerat  că pentru pedeapsa de o lună de închisoare, condamnatul poate fi reabilitat de drept potrivit art. 134 din C.pen., astfel că potrivit art. 494 din C.proc.pen. a admis cererea potrivit dispozitivului.

Împotriva sentinţei penale nr.314/26.09.2012 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei a declarat recurs parchetul de pe lângă această instanţă, solicitând casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În motivarea recursului declarat s-a arătat că în mod greşit a fost admisă cererea de reabilitare formulată de petent în condiţiile în care acesta a suferit mai multe condamnări succesive, astfel încât instanţa de fond trebuia să soluţioneze cauza conform art.495 Cod procedură penală.

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate şi a actelor şi materialului din dosarul cauzei, tribunalul reţine următoarele:

Petentul Boboşan Gheorghe a solicitat prin cererea formulată constatarea reabilitării sale de drept cu privire la pedeapsa de o lună închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.438/12.10.2006 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, definitivă prin decizia penală 38/R/2007 a Curţii de Apel Cluj.

Potrivit certificatului de cazier judiciar depus la dosar, petentul Boboşan Gheorghe a suferit mai multe condamnări pentru comiterea unor infracţiuni, fiindu-i aplicată inclusiv o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune.

În conformitate cu dispoziţiile art.134 Cod penal, reabilitarea de drept intervine în cazul condamnării la pedeapsa amenzii sau închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu mai săvârşeşte alte infracţiuni.

Cu toate acestea, întrucât reabilitarea priveşte persoana condamnatului, ea are un caracter indivizibil şi îşi extinde în mod necesar efectele asupra tuturor condamnărilor acestuia. Astfel, în cazul în care există mai multe condamnări succesive nu este posibilă o reabilitare parţială a persoanei întrucât ar fi lipsită de semnificaţie juridică.

În consecinţă, dacă o persoană a suferit condamnări succesive, fiecare susceptibile de reabilitare de drept, trebuie verificată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.134 Cod penal pentru fiecare dintre ele.  Pe de altă parte, dacă o persoană a suferit condamnări succesive şi numai unele dintre acestea sunt susceptibile de reabilitare de drept, aceasta nu mai poate fi constatată, ci devin incidente dispoziţiile legale privind reabilitarea judecătorească şi care presupun examinarea îndeplinirii şi altor condiţii decât simpla trecere a unui interval de 3 ani de la data condamnării.

În cauza de faţă, tribunalul reţine că deşi condamnarea la care a făcut referire petentul prin cererea formulată ar putea face obiectul constatării reabilitării de drept, acesta a suferit şi alte condamnări anterior, astfel încât situaţia sa juridică nu ar putea fi examinată decât prin raportare şi la acestea şi numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor reabilitării judecătoreşti, aşa cum sunt ele prevăzute de art.137 Cod penal în cadrul procesual stabilit de art.394 şi următoarele Cod procedură penală.

În consecinţă, având în vedere considerentele expuse şi faptul că examinarea îndeplinirii condiţiilor reabilitării judecătoreşti nu se poate realiza direct în cadrul judecării căii de atac întrucât partea ar fi privată de un grad de jurisdicţie, tribunalul, în temeiul art.38515 pct.2 lit.c Cod procedură penală, va admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei împotriva sentinţei penale nr.314 din 26 septembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr.1394/307/2012 pe care a casat-o în totalitate şi în consecinţă, a fost trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoriei Sighetu Marmaţiei.