Cauta in aceasta categorie:

Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra celui de al doilea proces-verbal de contravenţie. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Dacă instanţa de judecată nu s-a pronunţat asupra celui de al doilea proces-verbal de contravenţie atacat se impune casarea hotărârii,cu trimiterea  cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. În speţă, deşi petenta a formulat plângere împotriva a două procese- verbale de contravenţie încheiate de acelaşi agent constatator,...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională.săvârşirea unei contravenţii stabilită printr-un act normativ nu poate fi sancţionată conform dispoziţiilor unui alt act normativ

Constatând că dispoziţiile Legii nr.10/1995  nu au fost încălcate de contestatoare în modalitatea reţinută de agentul constatator şi având în vedere că săvârşirea unei contravenţii stabilită printr-un act normativ (în speţă cea stabilită prin dispoziţiile art.54 cu referire la art.13 alin.2 din O.U.G.102/1999 modificată prin Legea nr.519/2002)  nu poate fi sancţionată conform dispoziţiilor  unui...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. art.21 din O.G.nr.2/2001

Faţă de dispoziţiile art.15  din O.G.2/2001, abilitarea lucrătorilor de poliţie care au completat filele registrului radar de a constata contravenţia este indiscutabilă astfel că nu se justifică încheierea procesului-verbal de alt lucrător de poliţie, care nu a constatat personal săvârşirea faptei contravenţionale, după 4 zile de la constatare. Faţă de dispoziţiile art.15  din...

Citeste mai mult...

Contravenţia. Persoană juridică subiect al contravenţiei.

  În situaţia în care contravenţia este săvârşită de o persoană juridică, sancţiunea contravenţională se aplică acesteia iar plângerea formulată se analizează în raport de fapta săvârşită de aceasta. În cauză, Judecătoria Bârlad a fost investită cu soluţionarea unei plângeri formulată împotriva unui proces-verbal de contravenţie prin...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala hg nr.984/2005. sentinţa civilă nr. 2798/05.12.2013. contraventii.

Prin plângerea contravenţională, petentul ŞS a solicitat în contradictoriu cu intimata Direcţia Sanitară  Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor CJ, anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CJ nr. 0000XXX/27.03.2013 si, in subsidiar, inlocuirea amenzii aplicate cu avertismentul. In motivare, petentul a aratat că, în data de 27.03.2013 se aflaa in...

Citeste mai mult...

Contravenţii. Prescripţia executării sancţiunii amenzii contravenţionale, nu constituie cauză de nulitate a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Prin sentinţa civilă nr.20/20.01.2005 pronunţată de Judecătoria Însurăţei, judeţul Brăila, s-a admis ca fondată plângerea formulată de petentul P.S., s-a dispus anularea procesului-verbal nr.3104/09.10.2003 întocmit de O.S. I. şi exonerarea petentului de plata amenzii de 20.000.000 lei. Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut pe baza probelor administrate că plângerea petentului este...

Citeste mai mult...

Acţiune civilă. Nesoluţionare.

Acţiune civilă. Nesoluţionare. Prin sentinţa penală nr. 1914 din 10 septembrie 2004, Judecătoria Vaslui a condamnat inc. V.V. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 Cod penal şi, printre altele, s-a luat act că partea vătămată B.I. nu s-a constituit parte civilă, aşa încât, conform disp. art. 118 lit....

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. vinovatie

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. VINOVATIE Sentinta civila nr. 1568/21.03.2005 Prin plangerea inregistrata la 13.04.2004 pe rolul Judecatoriei Craiova petenta SC S. SA Slatina, filiala Albeni, a solicitat instantei anularea procesului-verbal nr 200428 din 22.04.2003 incheiat de catre EMCATR/DRP Craiova, prin care a fost sanctionata contraventional  cu amenda de 40.000.000 lei. In motivarea plangerii...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. nulitate proces verbal

Verificarea legalităţii şi temeiniciei unui proces verbal de contravenţie trebuie făcută prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a stabilit că, deşi nepenală la nivel intern, materia contravenţională este considerată materie penală în sensul art. 6 din Convenţie. Verificarea legalităţii şi temeiniciei unui proces verbal de contravenţie trebuie făcută prin...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională h.g.530/2001

Este real că actul normativ (H.G. 530/2001) permite importatorului  ca, în loc să măsoare şi să verifice, să aducă dovezi că este în posesia tuturor garanţiilor necesare care îi permit să îşi asume responsabilitatea pentru respectarea cerinţelor prevăzute în instrucţiuni, ceea ce presupune că importatorul trebuie să prezinte Biroului de Metrologie Legală documente care...

Citeste mai mult...

Perimarea. Condiţii.

Perimarea. Condiţii. Dispoziţiile art. 248 Cod procedură civilă prevăd că orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Prin sentinţa civilă nr. 653/10.03.2005 Judecătoria Bârlad (Bancu Carmen) s-a constatat perimată plângerea formulată de petentul R.S.A....

Citeste mai mult...

Contravenţii. încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în lipsa contravenientului şi a unui martor care să ateste acest aspect. nulitate absolută. condiţii.

Prin sentinţa civilă nr.2825/6 mai 2005 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosar nr.337/2005 s-a respins ca nefondată plângerea formulată de petenta SC M. SRL Galaţi împotriva procesului-verbal de contravenţie nr.0901696/7.12.2004 încheiat de agentul constatator din cadrul I.T.M Brăila. Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal menţionat s-a aplicat...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Lipsa menţiunii în procesul verbal de contravenţie privind data săvârşirii faptei contravenţionale.

Prin sentinta civila nr. 3594/23.05.2005, pronuntata în dosarul nr. 3867/2005 al Judecatoriei Baia Mare, s-a admis plângerea petentei S.C. “EXPRES LA PALAGUTA” S.R.L. Baia Mare în contradictoriu cu intimata Primaria Municipiului Baia Mare si, în consecinta s-a anulat procesul verbal de constatare a contraventiei nr. 8 din 8.03.2005 încheiat de intimata. ...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Dovada comunicării procesului verbal de contravenţie. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Prin sentinta  civila nr. 1799/6.07.2005, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei în dosarul nr. 2005/2005, s-a respins plângerea contraventionala formulata de  petentul Almasan Silviu Marin, împotriva procesului  verbal de constatare a contraventiei seria AU nr. 2778668 încheiat la data de 8.05.2005 de Politia Municipiului Sighetu Marmatiei. Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria...

Citeste mai mult...

Contravenţie. Proces verbal de constatare a contravenţiei. Consecinţele nesemnării acestuia de un martor. Condiţiile aplicării dispoziţiilor art. 16 alin. 7 din o. g. nr. 2/2001

Lipsa semnării procesului-vernal de constatare a contravenţiei de un martor în condiţiile art.19 alin.3 din O.G. nr.2/2001 nu duce la nulitatea acestuia întrucât o astfel de situaţie nu este sancţionată cu nulitate absolută de către art.17 din acelaşi act normativ. Pe de altă parte, din economia art.16 alin.7 din O.G. nr.2/2001 rezultă că...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. obligativitatea citării societăţii de asigurări în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 al. 2 din OG. Nr. 2/2001, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul verbal de contravenţie. Prin cererea înregistrată sub nr. 3385/2005 pe rolul acestei instanţe, petentul C.M.C. a formulat în contradictoriu...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. individualizare sancţiune contravenţională

Având în vedere însă împrejurările concrete în care s-a săvârşit fapta – într-o intersecţie intens circulată şi la o oră nu foarte târzie, astfel că larma produsă de strigătele petentului era atenuată de zgomotul străzii - precum şi atitudinea contravenientului care a recunoscut comiterea faptei,  instanţa apreciază că poate fi aplicată  sancţiunea minimă prevăzută...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. norme metodologice ce nu permit aplicarea sanctiunii avertismentului

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. NORME METODOLOGICE CE NU PERMIT APLICAREA SANCTIUNII AVERTISMENTULUI Sentinta  civila  nr. 6048/ 30.12.2005 Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.09.2005, petentul B.D. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu Primaria municipiului Slatina sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie...

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Nemotivarea recursului.

Plângere contravenţională. Nemotivarea recursului. Prin sentinţa civilă nr. 1659/03.05.2006 Judecătoria Giurgiu a respins plângerea contravenţională formulată de petenta SC R.T.I. SRL, în contradictoriu cu intimata D.R.V. Bucureşti şi a menţinut procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 167/14 decembrie 2005, ca legal şi temeinic întocmit. Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs,...

Citeste mai mult...