Citeste şi


Schimbare temei de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţă


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr 6619/204 2012 petentul SD în nume propriu dar şi în calitate de administrator al SC AI SRL, a formulat în baza art 278 indice 1 cp.p. împotriva Rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina nr. 1069/P/… , confirmată prin Rezoluţia nr. ..VIl/2/…a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor SD, ME pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă prev de art 219 al.l şi 3 teza I cp. întrucât lipseşte urmarea imediată a laturii obiective şi totodată fapta este consecinţa unui caz fortuit precum şi neînceperea urmăririi penale faţă de SC LS SRL, SC AI SRL , GB, SC pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă, prev de art 219 al.l şi 3 teza I c.p. întrucât lipseşte latura obiectivă a infracţiunii şi fapta este consecinţa unui caz fortuit.

în motivarea plângerii s-a susţinut că soluţia adoptată de organele de urmărire penală este nelegală şi netemeinică fiind invocate motive de nulitate a urmăririi penale conform art 197 cp.p. generate de lipsa calităţii de organ de cercetare penală a ofiţerilor de poliţie din această cauză , invocându-se încălcarea dreptului la apărare prin lipsa accesului la dosarul de urmărire penală , modul defectuos de efectuare a anchetei întrucât probele prelevate nu au fost duse direct la criminalişti şi fiind puse la dispoziţie expertului SPC nu şi expertului său consilier care din acest motiv nu a mai dorit sa întocmească un punct de vedere asupra cauzei.

Petentul a mai arătat că a solicitat în mod repetat completarea probelor prin depunerea de înscrisuri provenind de la SC LS SRL , ALS SRL , de la Pompieri ISU mediu, etc. precum şi efectuarea unei noi expertize fie la nivelul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, fie la INSEMEX Petroşani cereri cărora nu li s-a dat curs de către organele de urmărire penală

S-a solicitat de către petent admiterea plângerii, desfiinţarea Rezoluţiilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina şi trimiterea cauzei la procuror pentru completarea probelor în sensul efectuării unei expertize la nivelul Institutului Petroşani sau INEC ,audierea pompierilor prezenţi la locul evenimentului precum şi administrarea probei cu înscrisuri.

La termenul din 8.01.2013 s-a dispus conexarea la prezenta cauză a dosarului penal nr. XXX/204/2012 al Judecătoriei Câmpina motivat de faptul că are ca obiect plângere împotriva aceleiaşi Rezoluţii a Parchetului de pe lângă Judecătoriei Câmpina, respectiv nr. XX/P/2012. Intimaţii MGE , GB , SC şi SC LS SRL prin apărător au solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată întrucât urmărirea penală a fost efectuată în mod legal de către Poliţia oraşului Băicoi , petentul a avut acces la dosarul de urmărire penală, iar expertul parte al acestuia a refuzat să participe Ia efectuarea lucrării întrucât nu i-a fost achitat onorariul stabilit.

 Pe fondul cauzei, intimaţii au susţinut că în mod corect s-a reţinut de către organele de urmărire penală incendiul este consecinţa unui caz fortuit şi în cauză lipseşte urmarea imediată ca element constitutiv al infracţiunii de distrugere din culpă prev de art 219 al, 1 şi 3 cp. întrucât nu a rezultat pericol public

S-a mai susţinut de către petenţi că nu a existat nici o probă la dosar din care să rezulte că ei au provocat incendiul cu scopul încasării asigurării întrucât acest fel de asigurare a fost făcută în fiecare an începând din 2010 întrucât tară asigurarea stocului de marfa nu puteau obţine credite ea fiind tăcută în favoarea băncilor şi nu a SC LS SRL efectiv

Sub acest aspect intimaţii au mai arătat că şi petentul a tăcut asigurare pentru clădire cu numai doua săptămâni înainte de incendiu, dar şi că urmare acestuia le-au fost distruse bunuri materiale de mobilier şi IT pentru care nu a existat asigurare cauzându-le un prejudiciu de peste 20.000 euro.

Pe de altă parte, intimaţii au mai arătat că latura civila a cauzei urmează a fi soluţionată pe cale civilă unde petentul poate administra toate probele pe care le consideră necesare.

S-a dispus ataşarea la prezenta cauza a dosarului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina nr .XXX/P/2012.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 23.03.2012 orele 1,10 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei oraşului Băicoi s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui incendiu în incinta unei hale, proprietatea SC AI SRL situată în or Băicoi.

Hala în care s-a produs incendiul a fost închiriată de SC LS SRL de Ia SC AI SRL, obiectul de activitate al acesteia constând în comerţ cu uleiuri sintetice, însă incendiul s-a extins şi la celelalte două hale aparţinând SC Al SRL aflate în acelaşi perimetru.

Prin Rezoluţia Poliţiei oraşului Băicoi din 17.04.2012, confirmată în termen legal de procuror, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii SD şi MGE pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă prev de art 219 al. 1 cp.

Din adresa SC LS SRL comunicată de organele de urmărire penală a rezultat că pagubele create în urma incendiului constau în 547.603 ,56 lei reprezentând contravaloare marfa depozitată ,distrusă şi 55.131 lei reprezentând valoarea mijloacelor fixe distruse , respectiv motostivuitor, transpaletă, utilaj pentru ambalat, rafturi , mobilier şi echipamente IT.

Totodată SD a evaluat provizoriu prejudiciul cauzat SC AI SRL la suma de 60.000 euro.

Constându-se că infracţiunea a produs consecinţe deosebit de grave prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina din 7.11.2012 s-a dispus schimbarea încadrării juridice reţinută în sarcina învinuiţilor SD şi MGE din infracţiunea de distrugere din culpă prev de art 219 al’/l c.p.în infracţiunea de distrugere din culpă prev de art 219 al.l şi 3 cp.

Pe parcursul urmăririi penale s-a întocmit în cauză o expertiză tehnică pirogenă de către expert SPC din concluziile căreia a rezultat ca incendiul a fost generat de un scurt circuit la trecerea cablajelor electrice prin pereţii tip sandwich ai imobilului , defectul fiind unul ascuns. Expertul a mai reţinut că incendiul a fost favorizat de aprinderea bucăţilor scurte de sandwich cu poliuretan ,datorita unui mai bun contact cu aerul şi s-a dezvoltat în continuare până la acoperişul corpului II birouri, pe deasupra tavanului fals din rigips, precum şi la acoperişul corpului III cu care a avut continuitate pirogenă.

De asemenea, s-a concluzionat că incendiul a acţionat limitat în mai multe imobile ale aceluiaşi proprietar, nefiind provocat pericol public.

Prin Rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina nr. XXX/P/2012 din 7.11.2012 s-a dispus în baza art. 249 c.p.p.rap la art. 11 pct.b şi art .10 lit. d şi e cp.p. şi art. 47 cp. scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor SD şi MGD pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpa prev de art. 219 al. 1 şi 3 teza I cod penal precum şi în temeiul art .228 al. 4 cp.p. rap ta art. 10 lit. d şi e cp.p. şi art. 47 cp. neînceperea urmăririi penale faţă de SC LS SRL , SC AI SRL, BG şi CS pentru săvârşirea aceleiaşi infracţiuni întrucât lipseşte latura obiectivă şi totodată fapta este consecinţa unui caz fortuit.

 

S-a reţinut de către procuror în urma probelor administrate că în speţă există două cauze de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale, respectiv lipsa urmării imediate a laturii obiective şi cazul fortuit.

In ceea ce priveşte primul caz s-a constatat ca pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere din culpă aşa cum este definită în art.219 al.l şi 3 cp. este necesar să se fi produs pericol public, iar în lipsa acestei urmări imediate lipseşte însăşi latura obiectivă.

Cu privire la existenţa cazului fortuit, cauză care înlătură caracterul penal al faptei prev. de art. 47 cp. s-a constatat că incendiul a fost generat de un scurt circuit la trecerea cablajelor electrice prin pereţii tip sandwich a imobilului,defectul fiind unul ascuns şi implicit consecinţa unui viciu existent imposibil de prevăzut.

Această soluţie a fost confirmată de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina prin Rezoluţia nr. XXX/II/2/2012 din 18.12.2012 prin care a fost respinsă plângerea formulată de petentul SD în temeiul disp.art 275-278 cp.p.

Analizând actele dosarului ataşat si susţinerile petentului , instanţa constată că plângerea este întemeiată în parte, urmând a fi admisă ca atare, în baza art. 278 indice 1 al.8 lit.b cp.p. şi a desfiinţa în parte Rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina nr. 1069/P/2012, confirmată prin Rezoluţia nr. XXX/II/2/2012 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina urmând a schimba temeiul de drept al soluţiilor de scoatere de sub urmărire penală a învinuiţilor SD şi MGE şi de neîncepere a urmăririi penale faţă de intimaţii SC LS SRL, SC AI SRL, GB şi SC, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prev. de art. 219 alin. 1 şi 3 Cod penal, din art. 249 Cp.p. rap. la art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. d şi e Cp.p., art. 47 Cod penal în art. 249 Cp.p. rap. la art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. d Cp.p, şi din art. 228 alin. 4 Cp.p. rap. la art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. d şi e Cp.p. şi art. 47 Cod penal, în art. 228 alin. 4 Cp.p. rap. la art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. d Cp.p. pentru următoarele considerente:

In mod corect s-a reţinut de către organele de urmărire penală că în speţă există o cauză de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale, respectiv lipsa urmării imediate a laturii obiective întrucât din probele administrate rezultă că incendiul produs la data de 23.03.2012 a acţionat limitat şi nu a provocat pericol public, condiţie prevăzută de lege în mod cumulativ astfel încât în lipsa acestei urmări imediate lipseşte însăşi latura obiectivă a infracţiunii.

Referitor la cea dea doua cauză de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale reţinută de organele de urmărire penală, respectiv existenţa cazului fortuit instanţa constată că în cauză nu sunt probe suficiente pentru a reţine existenţa acestei cauze care înlătură caracterul penal al faptei motivat de faptul că nu s-a stabilit cu certitudine cauza producerii incendiului întrucât:

-nu a fost verificat modul de executare şi de punere în funcţiune a instalaţiei electrice din hala respectivă, documentaţia nefiind prezentată expertului (f.277).

-expertul S. opiniază că incendiul a fost provocat urmare unui scurt circuit la trecerea cablurilor electrice prin pereţii tip sandwich ai imobilului , favorizat de faptul că instalaţia electrică nu a fost executată cu disjunctoare diferenţiale ,însă nu justifică în nici un mod faptul că patru din siguranţele tabloului electric general au fost găsite declanşate, ceea ce înseamnă că a fost întrerupt curentul electric din instalaţie,nu precizează tipul siguranţelor existente, deşi acestea în mod obişnuit au protecţie termică şi nici cauzele eventualei supraîncălziri a instalaţiei electrice anterioară declanşării siguranţelor, în condiţiile în care în imobilul respectiv nu existau de mai multe ore consumatori electrici în funcţiune, întrucât în condiţiile în care siguranţele erau declanşate, numai supraîncălzirea anterioară a cablurilor electrice ar fi putut genera incendiul, nu a stabilit poziţia centralei termice pe combustibil solid în raport de poziţia focarului incendiului.

In temeiul disp. art. 192 alin. 3 cpp cheltuielile judiciare urmează a rămâne în sarcina statului.