Cauta in aceasta categorie:

Drept penal. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii pentru neplata cheltuielilor judiciare la care a fost obligat condamnatul către partea civilă – admisibilitatea cererii.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 19.01.2010, petenta  P.T.E, a solicitat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 (şase) luni închisoare ce i-a fost aplicată condamnatului R.C. prin sentinţa penală nr. 3875/21.12.2007 a Judecătoriei Iaşi, modificată prin decizia penală nr. 14/A/26.01.2009 a Tribunalului Cluj, menţinută şi rămasă definitivă prin...

Citeste mai mult...

Drept procesual Competenţă materială de soluţionare a cererilor de executare formulate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 119/2007

Drept procesual Competenţă materială de soluţionare a cererilor de executare formulate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 119/2007 Conform  art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 119/2007 Conform  art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 119/2007  „(1) Ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau...

Citeste mai mult...

Imobil expropriat. Cerere în revendicare de drept comun formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Admisibilitate

Imobil expropriat. Cerere în revendicare de drept comun formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. Admisibilitate C. civ., art. 480 ICCJ, Decizia nr. 33/2009 Este admisibilă cererea în revendicare formulată în contradictoriu cu Statul Român de către proprietarii bunului astfel recunoscuţi printr-o hotărâre judecătorească. Curtea de Apel...

Citeste mai mult...

Casare. Problemele de drept dezlegate de instanţa de recurs. Autoritate de lucru judecat

-Codul de procedură civilă din 1865 – art. 315 alin. (1) Problemele de drept dezlegate de către instanţa de recurs, prin hotărârea de casare, sunt obligatorii pentru judecătorii fondului, astfel că acestea nu mai pot fi contrazise de o altă hotărâre. Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă...

Citeste mai mult...

Drept fiscal. Obligarea depunerii de catre contribuabili a deconturilor de tva, potrivit art. 156 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Drept fiscal. Obligarea depunerii de catre contribuabili a deconturilor de TVA, potrivit art. 156 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. - art. 156 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Suma de 12.042 lei reprezentând TVA de plata retinuta de organele de control fiscal are doua componente:...

Citeste mai mult...

Prescriere drept material

ROMANIA JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD  OPERATOR 2826 DOSAR NR.649/246/2010 SENTINŢA CIVILĂ NR.733/2010 Şedinţa publică din 03 MAI 2010 Preşedinte: ... Grefier: ... S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea promovată de reclamantul C.P. împotriva pârâtei G.M., pentru pretenţii. La apelul nominal se prezintă reclamantul, lipsă...

Citeste mai mult...

Revizuirea hotărârilor. Temeiul de drept. Condiţii.

Revizuirea hotărârilor. Temeiul de drept. Condiţii. Din text rezultă clar că, dispoziţiile potrivnice trebuie să existe în dispozitivul hotărârii, în aşa fel încât să nu fie posibilă executarea lor simultană ( în primul caz). Pe această cale, se  pot remedia greşelile cunoscute în literatura juridică sub denumirea de ultra petita ( acordarea...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Căi extraordinare de atac. Revizuire. Cercetarea falsului. Obligaţia instanţei

Drept procesual civil. Căi extraordinare de atac. Revizuire. Cercetarea falsului. Obligaţia instanţei C.proc.civ., art. 322 pct. 4 Constituţia României, art. 21  Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 6 paragraf 1 Potrivit dispoziţiilor art. 322 pct. 4 C.proc.civ., instanţele de trimitere au obligaţia de a cerceta cauza...

Citeste mai mult...

Drept civil. Plângere contravenţională. Art.31. din Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001. Potrivit art.31. din Ordonanţa de Guvern nr. 2/200, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în…

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.10.2009 sub nr. 5530/20272009, petenta S.C. P. I.G. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu intimata D.G.F.P., anularea procesului-verbal de contraventie seria A/200, nr. 0250565/11.06.2009. În motivarea plângerii petenta arata ca a fost sanctionata în baza dispozitiilor art. 1 lit. e din Legea...

Citeste mai mult...

Drept civil. Acţiune în evacuare

5. Drept civil. Acţiune în evacuare. - Art.1410 şi art. 1082 Cod civil. Prevederea în contract clauza de încetare a lui în situaţia în care interesele proprietarului o impun duce la încetarea acestuia. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamanta X a chemat în judecată pe pârâta Y, solicitând...

Citeste mai mult...

Constatare drept de proprietate. uzucapiune. posesie utilă

Prin sentinta civila nr. 1503/24.10.2007, instanta a respins cererea având ca obiect constatare drept de proprietate formulata de reclamantii  N.D. si N.A. în contradictoriu cu pârâtii M.A., N.C., N.A. si N.I. ca nefondata. Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, chiar daca reclamantii stapânesc parte din terenul pretins  în actiune si care...

Citeste mai mult...

Administratori – Drept de reprezentare

Administratori – Drept  de reprezentare Art.71 din Legea nr.31/1990 Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaţiune. Administratorul care,...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Contestaţie la executare. Calitatea de terţ la executarea silită şi termenul de introducere a contestaţiei la executare. Calitate procesuală pasivă dedusă implicit din coroborarea Legii 18/1991 cu Legea 215/2001 şi cu art. 274 Cod

Drept procesual civil. Contestaţie la executare. Calitatea de terţ  la executarea silită şi termenul de introducere  a contestaţiei la executare. Calitate procesuală pasivă dedusă implicit din coroborarea Legii 18/1991 cu Legea 215/2001 şi cu art. 274 Cod procedură civilă. Problema executării silite a unui titlu executoriu obţinut de creditoare în contradictoriu cu...

Citeste mai mult...

Cumulul in drept si in fapt a doua contracte de munca pentru aceeasi persoana si acelasi timp de lucru. Desfacerea contractului de munca, urmare a modificarii organigramei institutiei.

CUMULUL ÎN DREPT SI ÎN FAPT  A DOUA CONTRACTE DE MUNCA PENTRU ACEEASI PERSOANA SI ACELASI  TIMP DE LUCRU. DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCA, URMARE A MODIFICARII ORGANIGRAMEI  INSTITUTIEI Art. 65 Codul muncii Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea...

Citeste mai mult...

Drept de succesiune. – Testament autentic.Actiune în anularea certificatului de mostenitor. Admisibilitate.

SECTIA CIVILA MIXTA      MATERIE  - Drept de succesiune. - Testament autentic. - Actiune în anularea certificatului de mostenitor. Admisibilitate. În cazul în care toti mostenitorii sunt prezenti în fata notarului si solicita eliberarea certificatului de mostenitor, recunoscându-si reciproc drepturile succesorale, consimtind la...

Citeste mai mult...

Drept penal. Furtul

Drept penal.  Furtul -Art. 208 alin.1 -209 alin. 1 lit. e, g, i din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin.2 şi art. 99 alin.2 din Codul penal În raport de circumstantele comiterii faptei, de perseverenta infractionala dar si de curajul de care dă dovada inculpatul, aplicarea unei masuri educative nu ar...

Citeste mai mult...

. Drept civiil. Exercitare autoritate părintească. Excepţii de regula exercitării autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi. Motive întemeiate prevăzute cu titlu exemplificativ în cuprinsul art31 alin.25 din Legea 272/2004 introdus prin art.

Pot exista şi excepţii de la regula exercitării autorităţii părinteşti în comun, instanţa având posibilitatea să încuviinţeze ca părintele la care a fost stabilit domiciliul minorului să exercite singur autoritatea părintească, atunci când se invocă şi se dovedeşte existenţa unor împrejurări excepţionale, apte să inducă ideea unei mai bune ocrotiri a interesului...

Citeste mai mult...

Drept civil. Drept procesual civil. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Sancţiunea depunerii tardive a cererii de precizare a acţiunii şi momentul până la care poate fi invocată.

Drept civil. Drept procesual civil. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Sancţiunea depunerii tardive a cererii de precizare a acţiunii şi momentul până la care poate fi invocată. Pentru angajarea răspunderii societăţii angajatoare în temeiul art. 1000 alin. 3 cod civil, este irelevant dacă pârâtul, autor al faptei prejudiciabile,  avea sau nu în...

Citeste mai mult...