Cumulul in drept si in fapt a doua contracte de munca pentru aceeasi persoana si acelasi timp de lucru. Desfacerea contractului de munca, urmare a modificarii organigramei institutiei.


CUMULUL ÎN DREPT SI ÎN FAPT  A DOUA CONTRACTE DE MUNCA PENTRU ACEEASI PERSOANA SI ACELASI  TIMP DE LUCRU. DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCA, URMARE A MODIFICARII ORGANIGRAMEI  INSTITUTIEI

Art. 65 Codul muncii

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.

Prin sentinta civila nr.  187 din 22 ianuarie 2009, Tribunalul Dâmbovita a respins contestatia formulata de petitionara AL în contradictoriu cu intimata Scoala Populara de Arte si Meserii „ OE” Târgoviste, precum si cererea de chemare în garantie a Consiliului Judetean Dâmbovita, prin care se solicita  anularea  dispozitiei de concediere nr. 64 din 31 iulie 2008, prin care  i-a încetat  contractul de munca din functia de consilier juridic.

Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza modurile de încheiere, executare, modificare, suspendare si încetare a contractului individual de munca pe perioada nedeterminata ori a celor pe durata determinata.

Nu se interzice, prin Codul muncii ori legi speciale, încheierea a doua contracte individuale de munca pentru aceeasi perioada si acelasi angajat.

În practica însa acest lucru este imposibil de realizat, întrucât se încalca dispozitiile art. 108 – 116 Codul muncii cu privire la durata timpului de munca, precum  si dispozitiile art. 117 si urmatoarele Codul muncii cu privire la munca suplimentara, norma de munca si repaosurile de munca.

În speta, petitionara AL a avut încheiate, în aceeasi perioada, doua contracte individuale  de munca, cu norma întreaga, pe durata nedeterminata: contractul individual de munca nr. 58/ 08 octombrie 2003 cu Centrul de  Creatie  Populara Dâmbovita, subordonat Consiliului Judetean Dâmbovita si contractul individual de munca nr. 108/ 10.03.2006 cu Scoala de Arte si Meserii „OE” Târgoviste subordonata tot Consiliului Judetean Dâmbovita, acest din urma post de consilier juridic fiind desfiintat prin Organigrama institutiei pe anul 2008, decizia nr.  10/30 ianuarie 2008.

Imposibilitatea exercitarii sarcinilor de serviciu este datorata programului de lucru al salariatilor, stabilit prin Regulamentele interne ale celor doua institutii si care este de 8 ore, între orele 8,oo – 16, oo.

În consecinta, în aceeasi perioada de munca, între aceleasi ore 8,oo – 16,oo nu se pot executa sarcinile de serviciu la ambele unitati, cu norma de munca întreaga, asa cum gresit a fost încadrata petitionara.

Între timp, prin Decizia nr. 10/30 ianuarie 2008, Consiliul Judetean Dâmbovita – ordonatorul de credite al celor doi angajatori, a aprobat organigrama si statutul de functii ale Scolii Populare de Arta si Meserii „OE” Târgoviste, desfiintând postul  de jurist al acestei unitati.

În asemenea împrejurare, concedierea individuala a petitionarei a fost determinata de desfiintarea locului de munca ocupat, fara a exista vreo vina a institutiei ori a persoanei încadrate în munca.

În consecinta, nu exista motive întemeiate pentru anularea dispozitiei de concediere solicitata de petitionara, aceasta ramânând în continuare consilier juridic la Centrul de Creatie Populara Dâmbovita.

Tribunalul va respinge si cererea de chemare în garantie ca nefondata , Consiliul Judetean Dâmbovita, în calitate de ordonator  principal de credite a stabilit organigrama propriei institutii pentru anul 2008, desfiintând postul de jurist de la Scoala Populara de Arte si Meserii „OE” Târgoviste.

Fata de considerentele aratate mai sus, Tribunalul a respins atât contestatia petitionarei, cât si cererea de chemare în garantie a Consiliului Judetean Dâmbovita, ca nefondate.