Cauta in aceasta categorie:

Revendicare imobiliara. Lipsa probei dreptului de proprietate.Netemeinicie

Revendicare imobiliară. Lipsa probei dreptului de proprietate.Netemeinicie. Acţiunea în revendicare, ca mijloc de apărare a proprietăţii imobiliare, este acţiunea proprietarului neposesor împotriva posesorului nepropietar. Pentru a avea câştig de cauză, reclamantul din acţiunea în revendicare, trebuie să facă dovada dreptului de proprietate asupra bunului imobil revendicat. Prin sentinţa civilă nr.799 din 30.05.2004...

Citeste mai mult...

Constatare nulitate contract de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii 112/1995. Revendicare imobil preluat în mod abuziv de stat în perioada 1945 – 1989.

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Sinaia, reclamanta N.M.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii C.M., C.A.E., SC CONTI SA Ploieşti, Oraşul Sinaia prin primar, Consiliul Local Sinaia şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 392 - N / 26.11.1996 privind un imobil situat în oraşul...

Citeste mai mult...

Actiune in revendicare imobiliara. anulare contracte de vanzare – cumparare. cumparare titluri

Judecătoria Piatra Neamţ a admis acţiunea în revendicare imobiliară formulată de către reclamantul C.G. împotriva pârâţilor G.S., C.S., T.V., P.I. şi a respins cererea de anulare contract vânzare-cumpărare, soluţia fiind menţinută şi de instanţa de apel. S-a reţinut de către cele două instanţe că pârâtul G.S. împreună cu fraţii săi  i-a  înstrăinat reclamantului...

Citeste mai mult...

Judecatoria Galati prin sentinta civila nr.4886/17.09.2004 a respins actiunea in revendicare formulata de reclamantul cf in contradictoriu cu paratul tmd cu motivarea ca reclamantul nu a dovedit ca este proprietarul bunului revendicat si nu este sigu…

Judecatoria Galati prin sentinta civila nr.4886/17.09.2004 a respins actiunea in revendicare formulata de reclamantul CF in contradictoriu cu paratul TMD cu motivarea ca reclamantul nu a dovedit ca este proprietarul bunului revendicat si nu este sigur in ceea ce priveste pretentia solicitata de la parat (restituirea autoturismului, obtinerea acordului paratului pentru perfectarea actului la...

Citeste mai mult...

Revendicare. teren aflat în patrimoniul unităţii administrativ – teritoriale. calitate procesuală activă.

REVENDICARE. TEREN AFLAT ÎN PATRIMONIUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ. Potrivit art.19 din Legea nr.215/2000 a administraţiei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale, sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Patrimoniul constituit din bunuri mobile şi...

Citeste mai mult...

Revendicare. inadmisibilitate.

REVENDICARE. INADMISIBILITATE. Potrivit art.6 alin.2 din Legea nr.213/1998, bunurile care au fost preluate abuziv de către stat, pot fi revendicate printr-o acţiune de drept comun, dacă prin legi reparatorii nu se prevede o altă posibilitate de redobândire a dreptului de proprietate. Dacă dispoziţiile legii...

Citeste mai mult...

Revendicare. despăgubiri civile. buna credinţă.

REVENDICARE. DESPĂGUBIRI CIVILE. BUNA CREDINŢĂ. Lipsa de folosinţă a terenului constituie un capăt de cerere accesoriu celui ce vizează revendicarea şi urmează soarta acestuia. Cum acţiunea principală a fost respinsă, se impunea a fi respins şi capătul de cerere privind lipsa de folosinţă, din...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea acţiunii în revendicare după apariţia Legii nr.10/2001

Prin  sentinţa civilă nr.3195 din 26 iunie 2003 pronunţată  de Judecătoria Buzău a fost admisă acţiunea reclamanţilor şi  s-a dispus obligarea pârâtei să le lase acestora în  deplină proprietate şi posesie suprafaţa  de 3925 m.p. teren, situat în comuna Săhăteni, judeţul Buzău, aşa  cum a fost identificat prin raportul de expertiză topometrică, precum...

Citeste mai mult...

Acţiune în revendicare. Pivniţă cumpărată împreună cu apartamentul şi neidentificată prin schiţa de partajare a subsolului blocului. Cerere de intervenţie formulată în apel. Admisibilitatea apelului promovat de terţi.

Acţiune în revendicare. Pivniţă cumpărată împreună  cu apartamentul şi neidentificată prin  schiţa de partajare a subsolului blocului. Cerere de intervenţie formulată în apel. Admisibilitatea apelului promovat de terţi. Determinarea obiectului contractului de vânzare-cumpărare  prin includerea în enumerarea  încăperilor vândute a unei pivniţe  situate la subsolul blocului , cu arătarea suprafeţei exacte a acesteia...

Citeste mai mult...

Revendicare. buna-credinta

REVENDICARE. BUNA-CREDINTA Sentinta civila nr. 1788/30.03.2005 La data de 02.09.2004 s-a înregistrat sub nr. 9368/2004 acţiunea în revendicare şi obligaţia de a face promovată de reclamantul P.N. în contradictoriu cu pârâţii G.V. şi C.V.M.. În motivarea acţiunii reclamantul arată că potrivit titlului de proprietate eliberat conform Legii 18/1991 este proprietarul unei...

Citeste mai mult...

Revendicare – masura nationalizarii a fost facuta cu încalcarea disp.Decretului nr.92/1950; – buna credinta a chiriasilor – eroarea asupra calitatii de proprietar al transmitatorului în momentul încheierii actului de vânzare-cumparare este lipsita d…

- Revendicare – masura nationalizarii a fost facuta cu încalcarea disp.Decretului nr.92/1950; - buna credinta a chiriasilor – eroarea asupra calitatii de proprietar al transmitatorului în momentul încheierii actului de vânzare-cumparare este lipsita de orice culpa sau îndoiala în ce îl priveste pe cumparator; - buna sau reaua credinta a proprietarului aparent,...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea acţiunii privind drepturi băneşti pe persoane ce ocupă funcţii de demnitate publică, alese.

 Admisibilitatea acţiunii privind drepturi băneşti pe persoane ce ocupă funcţii de demnitate publică, alese.    Prin sentinţa civilă nr.538/2005  a Tribunalului Covasna a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamant împotriva pârâtului  şi în consecinţă:  A obligat pârâtul să-i plătească reclamantului suma de lei 30.804.150  cu titlu de drepturi salariale  neachitate...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea acţiunii privind acordarea drepturilor salariale restante.

 Admisibilitatea acţiunii privind drepturi băneşti pe persoane ce ocupă funcţii de demnitate publică, alese.    Prin sentinţa civilă nr.538/2005  a Tribunalului Covasna a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamant împotriva pârâtului  şi în consecinţă:  A obligat pârâtul să-i plătească reclamantului suma de lei 30.804.150  cu titlu de drepturi salariale  neachitate...

Citeste mai mult...

Revendicare – Pactul comisoriu de gr.IV – denuntarea unilaterala a pactului comisoriu de partea interesata în desfiintarea contractului; cauze ce împiedica respectarea clauzei compromisorii.

Revendicare  - Pactul comisoriu de gr.IV – denuntarea unilaterala  a pactului comisoriu  de partea interesata în desfiintarea contractului; cauze ce împiedica  respectarea clauzei compromisorii. Reclamanta I.A.C. a solicitat instantei în contradictoriu cu Prefectura Constanta, Comisia de aplicare a Legii nr.18/1991 Constanta ca prin hotarârea ce o va pronunta  sa dispuna în principal: restituirea...

Citeste mai mult...

Actiunea in revendicare. Necercetarea fondului pricinii.

Actiunea in revendicare.  Necercetarea fondului pricinii. Prin actiunea civila promovata de autorul recurentilor M.V. – pretinde ca i-a fost incalcat de catre parati dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 30 ari teren arabil, situat in intravilanul comunei Granicesti, jud.Suceava, teren care face parte din suprafata de 1 ha teren, mentionat...

Citeste mai mult...

Revendicare în sistemul de publicitate al cărţilor funciare. Compararea titlurilor. Admisibilitate. Despăgubiri rezultând din notarea unei cereri în cartea funciară. Condiţii.

Reclamanta W. E. l-a chemat în judecata pe pârâtul S. S. F. solicitând sa se constate  ca este unica mostenitoare a imobilelor  înscrise în CF 2394 Oradea nr. top. 5581/1, 5583/1, 5584/1 si 5587/1 în natura reprezentând teren în suprafata de 25.237 mp  în baza sentintei civile nr.1294/2002 pronuntata de Judecatoria Oradea, sa se...

Citeste mai mult...

Revendicare. Comparare de titluri. Respectarea de catre parti a formalitatilor de publicitate imobiliara

Revendicare. Comparare de titluri. Respectarea de catre parti a formalitatilor de publicitate imobiliara Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante reclamantii G.M. si G.I. au chemat în judecata pe pârâta S.C. S S.R.L.,  solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta  sa o oblige sa-i lase în deplina proprietate si...

Citeste mai mult...

Cadrul procesual. Încălcarea limitelor investirii

Cadrul procesual. Încălcarea limitelor investirii. Consecinţe. In speţă, reclamanta a solicitat revendicarea unui imobil, cu motivarea că a fost preluat abuziv de stat în temeiul Decretului nr. 223/1974,ca urmare a plecării definitive din ţară, şi se impunea atare constatare în temeiul art. 6 din Legea nr. 213/1998. Fiindu-i respinsă notificarea formulată în temeiul...

Citeste mai mult...