Cauta in aceasta categorie:

Antrenare răspundere administratori sociali în temeiul art.138 lit. f şi d din Legea nr.85/2006. Condiţii

În materie de răspundere delictuală în insolvenţă, de principiu, sunt aplicabile normele de drept substanţial în vigoare la data săvârşirii faptelor în virtutea principiului neretroactivităţii legii, de imediată aplicare fiind doar normele de procedură. Cu toate acestea, nu există un conflict între Legea nr.85/2006 şi Legea nr.64/1995 cu privire cauzele de antrenare a răspunderii...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Contestatie creanta reclamata de creditor. Necesitatea stabilirii caracterului cert, lichid si exigibil al creantei in sensul dispozitiilor art. 379 Cod procedura civila.

Prin sentinta civila nr.3980/com/2006 judecatorul - sindic din cadrul Tribunalului Constanta - Sectia comerciala a respins cererea formulata de creditoarea S.C. I. SA Bucuresti si a respins cererea de  amendare a creditoarei formulata de debitoarea SC T.S. SA. Pentru a dispune astfel a retinut prima instanta ca, creanta de 45.000 USD nu întruneste...

Citeste mai mult...

Criteriile pentru stabilirea renumeraţiei cuvenite lichidatorului judiciar sunt cele prevăzute de art. 37 al. 2 din oug 86/2006

Criteriile pentru stabilirea renumeraţiei cuvenite lichidatorului judiciar sunt cele prevăzute de art. 37 al. 2 din OUG 86/2006 . Ordinul 1186/2006 emis de M. F. nu poate impune un nivel maxim al onoararilor deoarece este un act normativ inferior ca forţă judiciară de aplicare în raport cu OUG 86/2006 şi, ordinul în cauză priveşte...

Citeste mai mult...

Calitate procesuală pasivă şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu în cazul răspunderii întemeiate pe dispoziţiile art. 137 din Legea nr. 64/1995

Calitate procesuală pasivă şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu în cazul răspunderii întemeiate pe dispoziţiile art. 137 din Legea nr. 64/1995 Calitate procesuală pasivă în cadrul acţiunii întemeiată pe prevederile art. 137 din Legea nr. 64/1995 are şi persona fizică ce a exercitat în fapt atribuţii de administrator al societăţii debitoare....

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Contestatie la cererea de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului. Neîndeplinire conditii impuse de lege sub aspectul cuantumului creantei, a caracterului cert, lichid si exigibil al acesteia. Insolven…

Creditoarea C.N. A.P.M. SA Constanta a solicitat deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului fata de debitoarea SC ”A.P.” SA în vederea recuperarii unei creante în cuantum de 133.468,43 RON si 39,30 RON creanta privilegiata. În motivarea cererii, creditoarea învedereaza ca pretinsa creanta are ca izvor raportul obligational nascut în baza contractului de...

Citeste mai mult...

Prescripţie. Începutul curgerii dreptului de prescripţie în cazul investiţiilor făcute la imobilul închiriat.

3. Prescriptie. Începutul curgerii dreptului de prescriptie în cazul investitiilor facute la imobilul închiriat. Decretul nr.167/1958, îmbogatirea fara justa cauza În cazul investitiilor facute de catre chirias la imobilul închiriat termenul de prescriptie de 3 ani, prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, începe sa curga de la data...

Citeste mai mult...

Anulare act vânzare-cumpărare încheiat de debitoare înainte de înregistrarea cererii de deschidere a procedurii. Acţiune respinsă întrucât vânzarea s-a făcut în cadrul activităţii curente a debitoarei

Tip: sentinţă Nr/Dată: 76/28.02.2007 Nr/Dată: 76/28.02.2007 Autor: Tribunalul Vrancea Domenii asociate: Faliment Materia: Faliment Sentinţă Autor: Tribunalul Vrancea – secţia comercială şi de contencios administrativ fiscală Anulare act vânzare-cumpărare  încheiat de debitoare înainte de înregistrarea cererii de deschidere a procedurii. Acţiune respinsă întrucât vânzarea s-a făcut...

Citeste mai mult...

Atragerea răspunderii administratorilor sociali pentru fapta de a nu ţine contabilitatea potrivit Legii

Materia: faliment. Nr/Data:79/01.03.2007 Sentinţă. Autor: Tribunalul Vrancea, secţia comercială Atragerea răspunderii  administratorilor sociali pentru fapta de a nu ţine contabilitatea potrivit Legii. Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vrancea în cadrul dosarului de faliment 1280/91/2006 lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. M SRL Mărăşeşeti a solicitat antrenarea răspunderii administratorilor sociali ai...

Citeste mai mult...

Odată dispusă cauţiunea în temeiul prev. art. 33 al. 3 din Legea nr. 85/2006 de către judecătorul sindic şi stabilirea termenului de plată, verificarea îndeplinirii acestei obligaţii prevalează asupra celorlalte aspecte legate de admisibilitatea cere…

Odată dispusă cauţiunea în temeiul prev. art. 33 al. 3 din Legea nr. 85/2006 de către judecătorul sindic şi stabilirea termenului de plată, verificarea îndeplinirii acestei obligaţii prevalează asupra celorlalte aspecte legate de admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii , fiind un fine de neprimere . Neconsemnarea în termen a cauţiunii atrage respingerea cererii...

Citeste mai mult...

Reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991 doar mostenitorilor solicitanti

Domeniu: Fondul funciar Tip: sentinta Nr./data: 212/07.03.2007 Autor: Judecatoria Adjud Reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991 doar mostenitorilor solicitanti. Reclamantii S.S., S.N. si S.V., au chemat in judecata pe paratele N. V., Comisia Locala Paunesti si Comisia Judeteana Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar,pentru anularea titlului de...

Citeste mai mult...

Anularea contractului de vânzare-cumpărare al subdobânditorului conform articolului 65 din legea nr. 64/1995.

 Neanalizarea cerinţelor legale prevăzute de art. 65 din Legea nr. 64/1995 pentru a se dispune anularea contractului de vânzare-cumpărare prin care subdobânditorul a devenit proprietar al imobilului echivalează cu nemotivarea acelei părţi din sentinţa atacată referitoare la anularea contractului de vânzare-cumpărare în cauză, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ. ...

Citeste mai mult...

Creanţa sub condiţie suspensivă, efectele în cadrul intervalului de până la momentul realizării condiţiei, când se presupune că obligaţia încă nu există se justifică totuşi înscrierea în tabelul de creanţe şi a acestora, în considerarea efectului ret…

Creanţa sub condiţie suspensivă, efectele în cadrul intervalului de până la momentul realizării condiţiei, când se presupune că obligaţia încă nu există se justifică totuşi înscrierea în tabelul de creanţe şi a acestora, în considerarea efectului retroactiv al îndeplinirii condiţiei suspensive. Titularul creanţei sub condiţie suspensivă nu poate exercita alte drepturi decât cele conferite...

Citeste mai mult...

Legea insolvenţei. Atragerea răspunderii organelor de conducere. Petitul cererii. Probe

Legea nr.64/1995, republicată, privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului. Indicarea faptelor prev. de art.137 care atrag răspunderea patrimonială, în petitul acţiunii art.132 codul de procedură civilă. Motivarea încheierii de încuviinţare a probelor . Încuviinţarea probelor de către instanţa de fond  este supusă controlului judiciar, în faza recursului, judecătorul sindic având în vedere la ...

Citeste mai mult...

Legea insolvenţei. Plata creanţei. Efecte

Legea nr.64/1995, republicată, privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului. Admiterea contestaţiei debitoarei şi respingerea acţiunii introductive de instanţă ca rămasă fără obiect, prin achitarea debitorului. Efecte juridice cu privire la ceilalţi creditori înscrişi la masa credală . Conform art.36 din Legea 64/1995, republicată, dispoziţie care este  reluată şi de Legea insolvenţei nr.85/2006, orice...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Contestatie formulata de creditorul avas privind inlaturarea creantei declarate din tabelul suplimentar sau definitiv consolidat. Necesitatea dovedirii caracterului cert si neîndoielnic creanta declarata.

Creditoarea Agentia Domeniilor Statului a formulat contestatia înregistrata sub nr.6318/COM/14.10.2004 la Tribunalul Constanta, în contradictoriu cu lichidatorul judiciar al debitoarei SC „N.O.” SA, criticând masura înlaturarii creantei sale din tabelul creantelor asupra averii falitei. Motivând actiunea, creditoarea a sustinut în esenta, urmatoarele: Creanta în suma de 2.418.212.973 lei ROL reprezinta: redeventa datorata...

Citeste mai mult...

Procedura insolventei. Atragere raspundere patrimoniala a membrilor organelor de conducere, in temeiul art. 138, lit. d din Legea nr. 64/1995 republicata.

Reclamantele-creditoare D.G.F.P.Constanta si S.C. M.C. S.R.L. au solicitat antrenarea raspunderii patrimoniale a pârâtei P.S.A. –administrator al debitoarei falite S.C. O.E.&S. S.R.L. si obligarea acesteia la suportarea unei parti din pasivul societatii, în cuantum de 37.601,07 lei. Motiveaza reclamantele ca pârâta a savârsit fapta prevazuta de art.137 lit.d din Legea nr.64/1995 (actual 138 din...

Citeste mai mult...

Conţinutul formal al planului de reorganizare, informaţiile pe care acesta trebuie să le deţină, sunt avute în vedere la pronunţarea hotărârii de admitere a planului.

Conţinutul formal al planului de reorganizare, informaţiile pe care acesta trebuie să le deţină, sunt avute în vedere la pronunţarea hotărârii de admitere a planului. Odată pronunţată o asemenea hotărâre , rămasă irevocabilă, ar excede cadrului procesual dedus judecăţii , să se analizeze aspecte legate de întocmirea şi conţinutul planului la un moment ulterior,...

Citeste mai mult...

Radiere societate comercială. Consecinte sub aspectul calităţii societăţii de subiect al procedurii insolvenţei.

Radiere societate comercială. Consecinte sub aspectul calităţii societăţii de subiect al procedurii insolvenţei.  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Încheierea irevocabilă privind radierea unei societăţi comerciale în condiţiile reglementate prin art. 31 alin.5 din Legea nr. 359/2004, are drept consecinţe încetarea societăţii ca persoană juridică, încetând astfel şi capacitatea sa procesuală de...

Citeste mai mult...

Recurs comercial. punerea în executare a hotărârii pronunţată în baza art.138 din legea nr.85/2006. obligaţia lichidatorului

SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL. Materie : RECURS COMERCIAL. PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTARÂRII PRONUNTATA ÎN BAZA ART.138 DIN LEGEA NR.85/2006. OBLIGATIA LICHIDATORULUI. Lichidatorul nu are atributia de a numi un executor judecatoresc pentru executarea silita a sumelor la care a fost obligat organul de conducere în conditiile art.138 din...

Citeste mai mult...

Verificarea condiţiilor de admisibilitate a cererii creditorului de deschidere a procedurii insolvenţei, inclusiv respectarea valorii prag a creanţei (art.3 pct.7 coroborat cu art.3 pct.12 din Legea nr.85/2006) se face de către judecătorul-sindic la …

Prin sentinţa civilă nr.380/7.12.2006 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.1264/91/2006 al Tribunalului Vrancea, s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei S.C U.S. S.R.L Focşani, cerere formulată de creditoarea D.G.F.P Vrancea. Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că D.G.F.P Vrancea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, prev. de Legea...

Citeste mai mult...