Reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991 doar mostenitorilor solicitanti


Domeniu: Fondul funciar

Tip: sentinta

Nr./data: 212/07.03.2007

Autor: Judecatoria Adjud

Reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr.18/1991 doar mostenitorilor solicitanti.

Reclamantii S.S., S.N. si S.V., au chemat in judecata pe paratele N. V., Comisia Locala Paunesti si Comisia Judeteana Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar,pentru anularea titlului de proprietate prin care s-a reconstituit de pe urma defunctei S. C. dreptul de proprietate pentru o suprafata de 1,84 ha teren,in sensul includerii lor in titlu.

In motivarea actiunii au aratat reclamantii ca defuncta a fost bunica lor, a partilor,ca desi au solicitat si ei terenul in calitate de mostenitori parata N.V. il detine in mod abuziv .

In dovedire au inteles sa se foloseasca de proba cu acte.

Parata N.V. a formulat intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata pe motiv ca reclamantii nu au formulat nici o cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctei S.C., ea fiind singura care a facut demersuri in acest sens,astfel ca in mod correct a fost eliberat titlul de proprietate doar pe numele ei,cu respectarea dispozitiilor Legii nr.18/1991.

In aparare a solicitat proba cu acte.

Paratele Comisia Locala Paunesti si Comisia Judeteana Vrancea pentru aplicarea legilor fondului funciar nu au formulat inatampinare in cauza,insa Comisia Locala a inaintat la dosar documentatia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate.

Judecatoria Adjud a respins actiunea ca nefondata si a obligat reclamantii la cheltuieli de judecata.

Pentru a hotari astfel,instanta a retinut ca prin titlul de proprietate a carui anulare se cere a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata totala de 1,84 ha teren pe raza com.Paunesti,de pe urma defunctei S. C.(bunica partilor),pe numele paratei N.V.

Conform documentatiei ce a stat la baza emiterii titlului si dupa cum au recunoscut chiar reclamantii in instanta,acestia nu au facut cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma bunicii lor S. C.Din interpretarea sistematică  a  prevederilor art. 13 al.3 , art. 8,art.9, alin.3. , art. 11 al.3 din Legea 18/1991 republicată, ca şi a dispoziţiilor cuprinse în Hotărârea nr. 1172/2001 ( pentru aprobarea  Regulamentului), respectiv art. 10 al.1., rezultă că reconstituirea dreptului de proprietate se face doar în favoarea moştenitorilor solicitanţi.

Astfel în temeiul Legii nr. 18/1991 se naşte în beneficiul persoanelor îndreptăţite,  nu direct un drept de proprietate privată (caz în care întreaga procedură de stabilire a dreptului de proprietate ar fi şi inutilă), ci un alt drept, tot de natură patrimonială, de reconstituire sau constituire, după caz, a proprietăţii private asupra terenurilor, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege. Dreptul de stabilire a proprietăţii private izvorât din Legea nr. 18/1991 este un drept personal care se naşte în persoana fiecăruia din beneficiarii în viaţă ai legii şi în persoana fiecăruia  dintre  moştenitorii acelora dintre ei, care erau decedaţi la data intrării în vigoare a legii.

In cauză s-ar fi  impus emiterea titlului de proprietate pe numele tuturor moştenitorilor doar dacă şi reclamanţii ar fi depus cereri de reconstituire şi în termen legal.

Astfel,cum reclamantii nu au formulat cereri in baza legilor fondului funciar pentru reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctei, instanţa a respins acţiunea  pentru anularea titlului de proprietate ca nefondată, cu obligarea reclamantilor la cheltuieli de judecata.