Anulare act vânzare-cumpărare încheiat de debitoare înainte de înregistrarea cererii de deschidere a procedurii. Acţiune respinsă întrucât vânzarea s-a făcut în cadrul activităţii curente a debitoarei


Tip: sentinţă

Nr/Dată: 76/28.02.2007

Nr/Dată: 76/28.02.2007

Autor: Tribunalul Vrancea

Domenii asociate: Faliment

Materia: Faliment

Sentinţă

Autor: Tribunalul Vrancea – secţia comercială şi de contencios administrativ fiscală

Anulare act vânzare-cumpărare  încheiat de debitoare înainte de înregistrarea cererii de deschidere a procedurii. Acţiune respinsă întrucât vânzarea s-a făcut în cadrul activităţii curente a debitoarei

Comitetul Creditorilor desemnat în procedura insolvenţei pentru debitoarea S.C. C SA Focşani  a formulat cerere de anulare a contractului  de vânzare-cumpărare autentificat la 6.04.2005 prin care s-au înstrăinat imobile ale debitoarei reprezentate de hală de producţie şi teren aferent către pârâţii F.V.H. şi FE., anulare motivată de faptul că actul a fost încheiat în dauna creditorilor.

Din procesul-verbal AGA din 3.02.2005 se reţine că vânzarea s-a aprobat cu votul acţionarilor  reprezentând 74,85% din acţiuni.

Faptul că vânzarea s-a făcut cu acordul acţionarilor şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege este reţinut şi în procesul verbal al AGA din 31.03.2006.

Mai mult, Hotărârea AGA din 3.02.2005 nu a fost atacată în instanţă potrivit Legii 31/1990.

Referitor la preţ, aşa cum rezultă din contractul de credit imobiliar 287/7.03.2005, din factura 05166760/6.04.2005 şi din extrasul de cont de la Banca Transilvania, acesta a fost achitat integral şi a fost evidenţiat în contabilitatea debitoarei.

Dacă în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor prevăzute de art.948 Cod civil pentru încheierea unui act juridic nu există dubii, prin prisma Legii 85/2006 se impun o serie de precizări.

Actul de vânzare-cumpărare a fost încheiat înainte de formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, de către creditoarea SC Confex Internaţional SA Bucureşti, la 31.05.2005.

Este adevărat că la momentul vânzării societatea avea debite, dar scopul acestei operaţiuni a fost redresarea financiară, acoperirea creanţelor către creditori, împrejurare dovedită cu procesele verbale aflate la dosar.

Nu se poate acredita ideea intenţiei tuturor părţilor de a sustrage bunuri de la urmărire şi de a leza drepturile creditorilor cât timp s-a vândut un bun afectat de sarcini cu acordul AGA şi al creditorilor ipotecar.

Cum nici un mijloc de probă nu susţine ipoteza din art.80 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 85/2006, iar transferul patrimonial s-a făcut în condiţiile activităţii curente a debitoarei, urmează ca având în vedere dispoziţiile art.82 din Legea 85/2006 să se respingă acţiunea ca neîntemeiată.