Atragerea răspunderii administratorilor sociali pentru fapta de a nu ţine contabilitatea potrivit Legii


Materia: faliment.

Nr/Data:79/01.03.2007

Sentinţă.

Autor: Tribunalul Vrancea, secţia comercială

Atragerea răspunderii  administratorilor sociali pentru fapta de a nu ţine contabilitatea potrivit Legii.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vrancea în cadrul dosarului de faliment 1280/91/2006 lichidatorul judiciar al debitoarei S.C. M SRL Mărăşeşeti a solicitat antrenarea răspunderii administratorilor sociali ai debitoarei

în condiţiile prevăzute de art.138 litera d din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, motivat de faptul că aceştia nu au ţinut contabilitatea conform Legii nr.82/1991 republicată.

Acţiunea a fost admisă având în vedere că la dosar nu au fost depuse actele prevăzute de art.28 aliniat 1 din Legea insolvenţei, acte  apreciate a fi inexistente din moment ce ultima raportare financiar contabilă era înregistrată la data de 31.12.2003, procedura în cauză fiind demarată în anul 2006.

 Prin sentinţa comercială nr.79/01.03.2007 au fost obligaţi cei doi pârâţi să suporte întreg pasivul debitoarei falite, în solidar, solidaritatea fiind legală potrivit dispoziţiilor art.73 din Legea nr.31/1990 republicată, legea societăţilor comerciale, apreciindu-se că prezumţia privind incorecta ţinere a contabilităţii nu a fost răsturnată prin nici un mijloc de probă.