Cauta in aceasta categorie:

Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva.

Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva. Prin sentinta civila nr. 3490/18.05.2004 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si in consecinta a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul P. S. in contradictoriu cu paratul STATUL ROMAN prin Ministerul Finantelor Publice ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva Prin cererea intregistrata...

Citeste mai mult...

Uzucapiune.condiţii generale interventirea posesiei

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Neamţ sub nr.1202 din 7.05.2004 reclamanţii A.P. şi A.A. au chemat în judecată pe pârâţii A.Gh.E., A.C., A.G., A.T. şi A.M (moştenitorii defunctului A.Gh.Ghe., fratele reclamantului A.P.) în contradictoriu cu care a solicitat să se constate că au dobândit un drept de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1.800...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Posesia sub nume de proprietar; condiţie obligatorie pentru intervenirea prescripţiei achizitive.

DECIZIA CIVILĂ NR. 537 din 29 iunie 2005 Uzucapiune. Posesia sub nume de proprietar; condiţie obligatorie pentru intervenirea prescripţiei achizitive. Prin sentinţa civilă nr.30/20 ianuarie 2005 pronunţată în dosarul nr.1190/2004,  Judecătoria  Lipova a respins acţiunea civilă în constatarea uzucapiunii, formulată de reclamantul G.A. în contradictoriu cu pârâta L.P. şi Primarul oraşului...

Citeste mai mult...

Servitute de vedere. Posibilitatea dobândirii ei prin uzucapiunea de 30 de ani în sistemul de publicitate al cărţilor funciare

Reclamantul B. St. i-a chemat în judecata pe pârâtii C. T. si C. Gh. solicitând obligarea acestora sa desfiinteze servitutea de vedere creata contrar legii, cu cheltuieli de judecata. În motivare se arata ca este proprietar al imobilului situat administrativ în O. str. N. B. înscris în CF 76536 Oradea, nr.top  6146/23 ,...

Citeste mai mult...

Art. 304 pct. 5 cod procedură civilă

Art. 304 pct. 5 cod procedură civilă. Nepronunţarea asupra tuturor excepţiilor invocate. Casare cu trimitere cu rejudecare. Atunci când în faţa instanţei de control sunt invocate mai multe excepţii dirimante (în speţă lipsa calităţii procesuale şi uzucapiunea) această instanţă este datoare să se pronunţe asupra lor şi în situaţia în care le consideră...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Inaplicabilitatea Codului civil privind uzucapiunea în zonele de publicitate prin cărţile funciare. Aplicabilitatea dispoziţiilor Decretului nr. 115/1938, până la finalizarea lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate …

Uzucapiune. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Codului civil privind uzucapiunea în zonele de publicitate prin cărţile funciare. Aplicabilitatea dispoziţiilor Decretului nr. 115/1938, până la finalizarea lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară. Legea nr. 7/1996, republicată – art. 69 alin. 2 Potrivit art. 69 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 – republicată,...

Citeste mai mult...

Uzucapiunea.Calificarea căii de atac conform art.2821 Cod Pr.civilă.

Acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune este evaluabilă în bani şi, în raport de această valoare se stabileşte,conform art.2821Cod procedură civil, dacă hotărârea primei instanţe este supusă şi apelului sau doar recursului. Prin sentinţa civilă nr. 382 din 30 martie 2005, Judecătoria  Câmpulung Moldovenesc a admis în parte acţiunea formulată...

Citeste mai mult...

Uzucapiune- calitate procesuală pasivă

„Uzucapiunea, ca fapt juridic, reprezintă un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate, conceput de legiuitor ca o sancţiune a pasivităţii adevăratului proprietar, care, dezinteresându-se vreme îndelungată de bunul său, creează o aparenţă a dreptului de proprietate în beneficiul unei terţe persoane, care se comportă, la rândul său, ca un veritabil titular al...

Citeste mai mult...

Uzucapiune – teren fără stăpân

Având situaţia juridică a unui teren fără stăpân, terenul este de drept în proprietatea statului, conform art.646 Cod civil, drept exercitat prin unitatea administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, faţă de dispoziţiile art. 18, 19, 21 din Lg.215/2001.(sentinţa civilă nr.8999/21.11.2006) Reclamanţii V.F. si V.S. au chemat în judecată pe pârâţii G.T., V.I. si...

Citeste mai mult...

Uzucapiune – calitate procesuală pasivă

Având în vedere că uzucapiunea este instituită de lege ca o sancţiune împotriva proprietarului care, dând dovadă de lipsă de diligenţă, a lăsat vreme îndelungată bunul său în mâna altei persoane, reprezentând în acelaşi timp un beneficiu acordat de lege posesorului ce a stăpânit bunul o perioadă de timp stabilită de lege,...

Citeste mai mult...

Invocarea uzucapiunii direct în recurs. Inadmisibilitatea.

Uzucapiunea de 10 ani invocată, ca excepţie de ordine publică este inadmisibilă când este invocată pentru prima dată în recurs. Prescripţia achizitivă de scurtă durată face parte din categoria excepţiilor de procedură care se constituie în mijloace de apărare, care trebuie demonstrate prin încuviinţarea şi administrarea de probatorii cu parcurgerea tuturor fazelor procesuale,...

Citeste mai mult...

Acţiune în uzucapiune admisă, condiţii cerute pentru a prescrie, situaţie în care anterior s-a solicitat reconstituirea proprietăţii

Prin acţiunea adresata acestei instanţe si înregistrata sub nr. 1489/225/26.02.2007 reclamantul A solicită ca prin hotărâre judecătoreasca data in contradictoriu cu pârâtele B si C să se constate ca este proprietarul terenului in suprafaţa de 38 ari teren arabil situat in intravilanul satului E comuna F. In motivare reclamantul arata ca in anii...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Accesiune. Capacitatea procesuală a consiliilor locale.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.1378/C DIN DATA DE 05.07.2007 Uzucapiune. Accesiune. Capacitatea procesuală a consiliilor locale. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia  la data de 05.04.2006 reclamanţii A. M.  şi A.  C.  au chemat în judecată pe pârâţii Comuna X şi Consiliul Local X solicitând instanţei ca prin hotărârea ce...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Condiţii pentru a uzucapa.

Uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietăţii unui bun imobil, ca efect a posesiei utile asupra acelui bun un interval de timp determinat de lege. Art.1890 Cod civil, prevede ca regulă specială, dobândirea dreptului de proprietate prin simpla exercitare a posesiei utile timp de 30 ani, fără ca persoana care posedă să...

Citeste mai mult...

Constatare drept de proprietate. uzucapiune. posesie utilă

Prin sentinta civila nr. 1503/24.10.2007, instanta a respins cererea având ca obiect constatare drept de proprietate formulata de reclamantii  N.D. si N.A. în contradictoriu cu pârâtii M.A., N.C., N.A. si N.I. ca nefondata. Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, chiar daca reclamantii stapânesc parte din terenul pretins  în actiune si care...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Conditii legale pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin uzucapiunea de 30 de ani. Folosirea bunului pentru altul.

Exercitarea în fapt a unor acte asupra bunului, adica simpla detentiune, poate avea loc în numele autorului însusi sau în numele altuia, în acest caz beneficiile posesiunii juridice apartinând celui a carui pretentiune se manifesta prin intermediul detentorului de fapt. Exercitarea în fapt a unor acte asupra bunului, adica simpla detentiune, poate avea...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Legea aplicabilă

Prin sentinta civila nr. 337 din 06.11.2007 a Judecatoriei Somcuta Mare s-a admis actiunea civila formulata de reclamantii D.I. si D.A. în contradictoriu cu pârâtii P.D.V., T.A., M.C. si în consecinta s-a constatat ca reclamantii au do¬bân¬dit dreptul de pro¬¬prietate asupra suprafetei de 5.974 mp, teren înscris în CF 101 Hideaga nr. top. 28,...

Citeste mai mult...

Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani. Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad. Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o cal…

JUDECATORIA BARLAD Sentinta civila nr. 630 din data de 28 februarie 2008 Actiunea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara. prin prescriptia achizitiva de 30 de ani.  Admisibilitate in contradictoriu cu municipiul Barlad, reprezentat prin Primarul mun. Barlad.  Rejudecare: instanta de fond nu a procedat la o calificare juridica...

Citeste mai mult...