Cauta in aceasta categorie:

Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă. Caracterele posesiei. Posesie Clandestină. Detenţie precară.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR. 504/C DIN DATA DE 06.03.2008 Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă. Caracterele posesiei. Posesie Clandestină. Detenţie precară. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 1560 din 29.09.2006 reclamantul M.G. i-a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul local Mangalia şi municipiul...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedaţi. Procedura necontencioasa.

Tip : Sentinta civila Nr./Data 2066 (14.05.2008) Dosar nr. 208//221/2008 Autor : Judecatoria Deva Domenii asociate : Uzucapiune (Prescripie achizitiva). Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedaţi. Procedura necontencioasa. Pe rol fiind acţiunea petentului I.E. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de...

Citeste mai mult...

Uzucapiune de la 10-20 de ani respinsa. Lipsa just titlu.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe  la data de 15.04.2008  sub nr.1638/202/2008 , reclamanţii P. G ,V.C şi V . P, au  solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii I. F şi I .Ş  să se constate că au dobândit proprietatea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 177 m.p. situat în Călăraşi, prin uzucapiunea...

Citeste mai mult...

Uzucapiune – taxa judiciara de timbru

ROMÂNIA JUDECATORIA CONSTANTA SECTIA CIVILA Operator de date cu caracter personal nr. 3047 DOSAR CIVIL NR. 1460/212/2008 SENTINTA CIVILA NR. 11.393 Sedinta publica din 23.06.2008 Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de catre reclamantii SH si  SG, domiciliati în comuna Cumpana, în...

Citeste mai mult...

Prevederi legale aplicabile. Conditii

Tip : Sentinta civila Nr./Data 2843 (09.07.2008) Dosar nr. 3183/221/2007 Autor : Judecatoria Deva Domenii asociate : Uzucapiune (Prescripie achizitiva). Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Curator litis. Cerere amânare avocat. Pe rol fiind soluţionarea acţiunii reclamantului L.I. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului...

Citeste mai mult...

Prescripţia achizitivă de 30 ani

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 15.07.2008 sub nr. 2575/260/2008 reclamanţii H.A.  a chemat în judecată pârâta U.T.A. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa,  să se constate că sunt proprietari asupra terenului de 1,04 ha situat în corn.Palanca,...

Citeste mai mult...

Reconstituire drept de proprietate. Neindeplinirea conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului. Nu este incident niciunul din motivel…

Dosar nr. 1171/189/2008 JUDECATORIA BARLAD Sentinta civila nr.1871 din data de 17 iulie 2008 Reconstituire drept de proprietate. Neindeplinirea conditiile prev. de art. 1846-1847, 1890-1894 Cod. civ. privitoare la prescriptia achizitiva de 30 de ani, ca urmare reclamantii nu sunt proprietarii terenului. Nu este incident...

Citeste mai mult...

Problema calităţii procesuale pasive în acţiunile având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune în ipoteza în care reclamantul învederează că nu cunoaşte adevăratul proprietar al imobilului şi face dovada demersurilor efe…

Problema calitatii procesuale pasive în actiunile având ca obiect  dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune în ipoteza în care  reclamantul învedereaza ca nu  cunoaste adevaratul proprietar  al imobilului si face  dovada  demersurilor  efectuate  pentru  identificarea  proprietarului. Prin sentinta civila nr. 5711/02.09.2008, s-a respins actiunea reclamantului  pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune...

Citeste mai mult...

Proprietate. Uzucapiune. Constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin folosinta îndelungata în baza unei hotarâri judecatoresti, care a recunoscut acest drept pe baza exceptiei uzucapiunii. Recunoasterea dreptului astfel dobândit, printr-o h…

MATERIE: DREPT CIVIL. OBIECTUL: Proprietate. Uzucapiune. Constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin folosinta îndelungata în baza unei hotarâri judecatoresti, care a recunoscut acest drept pe baza exceptiei uzucapiunii. Recunoasterea dreptului astfel dobândit, printr-o hotarâre judecatoreasca ulterioara, în care s-a formulat de data aceasta actiune în constatarea dreptului de proprietate dobândit cu titlu de...

Citeste mai mult...

Cerere de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani. Lipsa calităţii procesuale pasive. Nu s-a făcut dovada că moştenirea lăsată de înstrăinătorii imobilului a fost declarată vacantă şi culeasă, ca atare, de către…

Reclamantii I.G. si I.F. au solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâtul Statul român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi si Orasul T.  reprezentat prin Primar si Consiliul Local al  Orasului T.  să se constate dobândirea dreptului de proprietate  asupra imobilului  teren [...] situat in  T., [...],...

Citeste mai mult...

Actiune in constatarea prescriptiei achizitive; calitate procesuala pasiva; conditii de admisibilitate.

Prin sentinta civila nr. 11472 din 20 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a solutionat cererea prin care reclamantul VD, in contradictoriu cu paratii Consiliul Local al municipiului Iasi si Primaria municipiului Iasi, a solicitat sa se constate dobandirea, prin uzucapiune, a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 23,04 m.p.  Analizand materialul probator...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Actiune în constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra unui imobil, introdusa dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996. Data începerii cursului prescriptiei achizitive. Legea aplicabila.

MATERIE- Uzucapiune.  Actiune în constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra unui imobil, introdusa dupa intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996. Data începerii cursului prescriptiei achizitive. Legea aplicabila. Art. 6 din Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare...

Citeste mai mult...

Uzucapiune – Bunuri Succesorale- Intervertirea posesiei

Sentinţa  civila nr. 1218/2008  Uzucapiune – Bunuri Succesorale- Intervertirea posesiei Moştenitorii sunt presupuşi că stăpânesc bunurile succesorale unii pentru alţi, cât timp  se găsesc in stare de indiviziune, motiv pentru care posesia lor, având un caracter echivoc nu poate fundamenta dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Prin excepţie, stăpânirea de...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate. Posesie echivocă.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA CIVILĂ NR.2375/C DIN DATA DE 18.11.2008 Uzucapiune. Condiţii pentru dobândirea dreptului de proprietate. Posesie echivocă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 29.08.2007 reclamanta M.E.  a chemat în judecată pe pârâţii Comuna Limanu şi Consiliul Local Limanu solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va...

Citeste mai mult...

Uzucapiune tabulara

R O M A N I A JUDECATORIA ZARNESTI Dosar nr. 2026/338/2008 I N C H E I E R E A  NR.1609  Sedinta publica din data de  21.11.2008 PRESEDINTE – ANA GARLONTA - JUDECATOR GREFIER-  MARCELA RAPEA Pe rol fiind solutionarea cauzei civile, avand...

Citeste mai mult...

Actiune in constatare drept de proprietate in contradictoriu cu paratii Primaria prin Primarul, si Consiliul Local prin reprezentanti legali, pentru diferenta de teren dintre actul autentic si realul masurat. Constatarea dobandirii dreptului de propr…

JUDECATORIA BARLAD JUDB SENTINTA CIVILA Nr. 3295 Actiune in constatare drept de proprietate in contradictoriu cu paratii Primaria prin Primarul, si Consiliul Local prin reprezentanti legali, pentru diferenta de teren dintre actul autentic si realul masurat. Constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, ca urmare...

Citeste mai mult...

Uzucapiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate

Prin acţiunea adresată acestei instanţe si înregistrată sub nr.3509/225/07.05.2008, reclamanţii P. I si P.T. au chemat in judecată pe pârâţii C.L., A.G., M.E., P.I solicitând ca prin hotărâre judecătorească sa se constate ca sunt proprietari ai terenului in suprafaţă de  situat in localitatea P, comuna G, teren dobândit prin uzucapiune, ca pe acest teren...

Citeste mai mult...

Drept civil. Uzucapiune. Legea aplicabilă în regim de carte funciara. Condiţii

Prin decizia nr. LXXXVI (86), admiţându-se recursul în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului – Lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte...

Citeste mai mult...

Uzucapiune şi joncţiunea posesiilor. art.1890 şi 1847 c.civ

MATERIA CIVIL UZUCAPIUNE  ŞI JONCŢIUNEA POSESIILOR.  ART.1890  ŞI 1847 C.CIV. Dosar civil nr. 2438/324/2008 Sentinţa civilă nr. 101/2009 Prin cererea  înregistrată la  Judecătoria Tecuci sub  nr.2438/324/2008 reclamanta  C.M.  în contradictoriu  cu C.L.  Tecuci a  solicitat să se  constate că  este  proprietara  suprafeţei  de 557,80 m.p. ...

Citeste mai mult...