Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva.


Uzucapiune. Calitate procesuala pasiva.

Prin sentinta civila nr. 3490/18.05.2004 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si in consecinta a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul P. S. in contradictoriu cu paratul STATUL ROMAN prin Ministerul Finantelor Publice ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva

Prin cererea intregistrata pe rolul acestei instante sub nr.5462/7.05.2003, P. S., a chemat in judecata pe paratul STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, solcitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa constate ca a dobandit proprietatea asupra imobilului, teren viran, situat in Bucuresti, str. E., sect. 1, in suprafata de 430 mp, prin uzucapiunea de 30 de ani, prin jonctiunea posesiilor.

In motivare, reclamantul a aratat ca in anul 1961, parintii sai, P. I. si P. E., in prezent decedati, au luat in folosinta terenul in suprafata de 430 mp, care era alaturat proprietatii acestora.

Prin anii 1983-1984, Primaria Sectorului 1 l-a instiintat ca are dreptul sa foloseasca terenul respectiv, obligandu-l sa il cultive.

De la data cand au preluat in folosinta terenul si pana la data decesului acestora, parintii reclamantului, precum si acesta, au folosit terenul netulburati, in mod continuu, public si sub nume de proprietari.

La termenul din 18.05.2004, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, pe care a pus-o in discutia partilor.

Asupra exceptiei invocate, constata urmatoarele:

Uzucapiunea, ca mod de dobandire a proprietatii, este o sanctiune impotriva vechiului proprietar care, dand dovada de lipsa de diligenta, a lasat vreme indelungata bunul sau in mana altei persoane.

Prin urmare, actiunea avand un asemenea temei trebuie indreptata impotriva vechiului proprietar, care are calitate procesuala pasiva in cauza.

Din relatiile comunicate de Directia Impozite si Taxe Locale Sect. 1 si de Primaria Municipiului Bucuresti-Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietati, Cadastru, rezulta ca proprietarul imobilului nu este cunoscut si ca la nivelul anului 1986, posesor parcela era mentionat Consiliul Popular Sector 1.

Este adevarat ca, in raport de dispozitiile art.1 lit d din Decretului nr.111/1951 si art. 646 Cod civ, bunurile fara stapan apartin statului, fara a impune si constatarea acestei situatii printr-un act emis de o autoritate in acest sens.

Astfel, potrivit art.1 lit.d din decret, abrogat in prezent, dar in vigoare la momentul faptului care a generat raportul juridic in continutul caruia intra dreptul de proprietate al statului, respectiv parasirea bunului „sunt considerate bunuri fara stapan bunurile de orice fel parasite timp de un an de zile de catre titularii lor-necunoscuti sau absenti”.

Aceasta situatie  se coroboreaza cu decizia nr. 253/9.11.1981 data de acest organ administrativ, in care se arata ca imobilul este in administrarea unei organizatii socialiste.

Pe de alta parte insa, dreptul de proprietate privata asupra acestor bunuri poate apartine, potrivit art. 4 din Legea nr.213/1998, domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale.

In lipsa altui criteriu de delimitarea domeniului privat al statului de cel al unitatilor administrativ teritoriale, se impune aplicarea prin analogie a citeriului de delimitare a domeniului public al statului de cel al unitatilor administrativ teritoriale, si anume interesul, national sau local, al acestor bunuri, confirm art. 3 din acelasi act normativ.

Or, in cauza de fata, nu exista nici o ratiune pentru a aprecia ca bunul care face obiectul cererii de chemare in judecata ar fi de interes national si deci proprietatea apartine Municipiului Bucuresti, iar nu Statului, prin Ministerul Finantelor Publice.

Fata de aceste considerente, instanta a admis exceptia si a respins actiunea ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.