Drept comercial. Somatie de plata o.g. nr. 5/2001


Drept comercial. Somatie de plata

O.G. nr. 5/2001

Obligatia cumparatorului de a achita contravaloarea bunurilor cumparate. Daca datoria paratului catre reclamanta este certa, lichida si exigibila, sunt aplicabile dispozitiile OG 5/2001, astfel încat instanta poate sa oblige pe parat achite datoria în termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei somatiei de plata.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante reclamanta S.C.T.C.în contradictoriu cu paratul CV a solicitat pe calea procedurii somatiei de plata obligarea paratului la plata sumei de x lei, reprezentand contravaloarea produselor livrate si neachitate conform contractului de vanzare cumparare si a facturii si a dobanzii legale calculata de la 01.07.2009, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta arata ca în cursul anului 2008 a încheiat cu paratul contractul de vanzare cumparare cu plata în rate, prin care i-au fost confectionate si livrate acestuia o usa PVC si o usa din aluminiu, în valoare totala de x lei. Paratul nu a achitat nici un avans, urmand ca plata produselor sa se faca în rate, conform contractului, astfel încat suma totala datorata societatii a fost de y lei.  Pana în prezent acesta  a achitat doar o parte din suma restanta, respectiv z lei, ramanand de achitat suma de v lei.

Se solicita obligarea paratului debitorului si la plata dobanzii legale conform OG 9/2000, calculata de la data de 01.07.2009 si pana la data achitarii integrale a debitului.

In drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile O.G. nr. 5/2001.

Reclamanta a depus la dosar copia contractului de vanzare cumparare si montaj încheiat cu paratul cu privire la vanzarea cumpararea unei usi de PVC si a unei usi din aluminiu în valoare totala de x lei, factura fiscala, certificat de calitate, chitanta, certificat de garantie.

Potrivit art. 1 din OG 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii. Este o procedura speciala, necontencioasa, ce presupune recunoasterea debitului de catre parata si/sau constatarea lui de catre instanta pe baza înscrisurilor depuse de parti.

 Conform art. 1 din OG 9/2000 partile sunt libere sa stabileasca, în conventii, rata dobanzii pentru întarzierea la plata unei obligatii banesti.

Potrivit art. 2 din OG 9/2000 în cazul în care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi fara sa se arate rata dobanzii, se va plati dobanda legala.

 Conform  art. 3 din OG 9/2000  dobanda legala se stabileste, în materie comerciala, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

In speta, fata de înscrisurile anexate la dosar, se constata ca datoria paratului catre reclamanta este certa (existenta acesteia rezulta din contractul partilor), lichida (cuantumul este determinat) si exigibila (datoria a ajuns la scadenta), astfel ca sunt aplicabile dispozitiile OG 5/2001. Pe de alta parte obligatia paratului este purtatoare de dobanzi.

Ca urmare, instanta va admite cererea reclamantei si va obliga pe parat catre reclamanta la plata sumei de v lei reprezentand contravaloare lucrari, precum si la plata dobanzii legale de la data scadentei (01.07.2009) pana la achitarea integrala a debitului.

Fata de prevederile art. 6 din OG 5/2001, va obliga pe parat sa achite aceasta suma în termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei ordonante.