Evacuare – nejustificare de către pârât a unui drept locativ


Judecătoria Horezu, secţia civilă

Sentinţa civilă nr.178/09 februarie 2010

Evacuare – nejustificare  de către pârât a unui drept locativ

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Horezu sub nr.1641/241/2009, astfel cum a fost precizată pe fond,  reclamanta P. GH. a chemat în judecată pe pârâtul P. N. I., pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună evacuarea pârâtului din imobilul casă de locuit, ce constituie proprietatea personală a reclamantei şi în care pârâtul locuia ca tolerat, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că este proprietara imobilului casă de locuit, situată pe terenul în suprafaţă de 4500 mp., situat pe raza comunei S., sat C. C., jud. V., imobil dobândit în timpul căsătoriei cu defunctul său soţ. Pârâtul este nepotul de fiică al său şi a locuit împreună cu fiica reclamantei şi cu reclamanta în gospodăria din care se solicită evacuarea, iar fiica reclamantei s-a recăsătorit şi s-a mutat ulterior în B. În urmă cu vreo 3 ani, pârâtul a început să aibă faţă de reclamantă, un comportament antisocial şi inuman agresând-o fizic şi aducându-i ameninţări, pe fondul consumului excesiv de alcool. De asemenea, acesta a distrus în mare parte imobilul, spărgându-i geamul şi pereţii, întrucât reclamanta refuza să-i dea bani pentru băutură. Pârâtul i-a distrus hainele reclamantei, a înţepat-o cu furca, iar cum pârâtul are ambii părinţi în viaţă, iar aceştia au un domiciliu , se solicită evacuarea din imobilul sus – menţionat conform disp.art.61 din Legea nr.114/1996.

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri, proba testimonială şi a fost citat pârâtul „personal la interogatoriu” la mai multe termen de judecată, însă acesta a refuzat în mod nejustificat să se prezinte în instanţă.

Examinând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele :

Din adeverinţa aflată la fila 23 dosar, emisă de Primăria S., jud. Vâlcea  rezultă că reclamanta este înregistrată la comuna S., cu o casă de locuit în suprafaţă de 48 mp., situată în satul C. C., jud. Vâlcea. Martorul audiat, a cărui depoziţie se află la fila 20 dosar, a arătat că  imobilul în care a locuit reclamanta, a fost edificat în perioada în care era căsătorită, în prezent, soţul său fiind decedat şi că, de câţiva ani, între părţi au apărut neînţelegeri, pârâtul locuind în casa reclamantei. Astfel , martorul a învederat că pârâtul o bătea pe reclamantă, aceasta fiind nevoită să plece de acasă , de frică, iar din vara anului trecut , reclamanta a fost scoasă din casă de pârât, locuind iniţial, într-un fânar şi, în prezent, aceasta locuieşte într-o bucătărie de vară neîncălzită, pârâtul fiind cel care o agresează fizic şi nu-i permite să intre în casă. Martorul a arătat că pârâtul a început să dărâme din casă zidurile, a dărâmat soba.

Din coroborarea înscrisurilor administrate cu depoziţia martorului audiat, rezultă că reclamanta a edificat împreună cu defunctul său soţ, în timpul căsătoriei, casa de locuit din care se solicită evacuarea pârâtului, că pârâtul este nepotul de fiică al reclamantei, acesta din urmă nejustificând un drept locativ, fiind un simplu tolerat. Pârâtul nu justifică un drept locativ, nefiind moştenitor cu vocaţie succesorală concretă la moştenirea fostului soţ al reclamantei, calitate de moştenitor legal putând avea mama pârâtului, care în prezent trăieşte , astfel că nu se poate pune în discuţie problema reprezentării succesorale, pârâtul neputând urca în gradul mamei sale. De asemenea, pârâtul nu mai este minor şi, în consecinţă,  nu se mai află în întreţinerea părinţilor săi.

Probele administrate, de asemenea, au dovedit că, pârâtul a agresat-o fizic, verbal pe reclamantă, aceasta fiind nevoită să  părăsească domiciliul său şi să se refugieze şi ulterior într-o bucătărie de vară neîncălzită, accesul în propria locuinţă, fiind îngrădit de către pârât. Legea nr.114 /1996, a instituit principiul accesului liber şi neîngrădit la locuinţă a fiecărui cetăţean. Acest principiu, a fost încălcat de către pârât, fiind imperativ necesară restabilirea acestuia.

În aceste condiţii, instanţa a admis cererea şi a dispus evacuarea pârâtului, care nu justifică nici un drept locativ din imobilul casă de locuit, compus din trei camere, bucătărie şi cămară, proprietatea reclamantei.

1