Cauta in aceasta categorie:

Asigurarea autoturismului trebuie prezentata în original pentru ca agentul sa poata fi convins de autenticitatea acestora. Prezentarea unor copii ale documentelor nu înlătură răspunderea contravenţională AmenziCirculaţie rutieră

SENTINŢA CIVILĂ 1872 din 12 OCTOMBRIE 2010 Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe petentul X a formulat plingere contraventionala impotriva procesului-verbal, prin care a fost sanctionat cu amenda in valoare de 360 lei si aplicarea a 6 puncte de penalizare. Acesta a solicitat anularea procesului-verbal deoarece situatia retinuta nu corespunde realitatii, sau in subsidiar inlocuirea amenzii...

Citeste mai mult...

Revocarea donatiei pentru survenienta de copil. Natura juridica a actiunii de revocare a donatiei pentru survenienta de copil. Necesitatea formularii actiunii de catre toti donatorii. Imposibilitatea revocarii donatiei în cazul adoptarii unui copil. Dona

C.p.cv., art.304 pct.9, 836 din Codul Civil a.Reclamantul a solicitat instantei sa dispuna revocarea donatiei [......], ceea ce înseamna ca o atare cerere este inadmisibila, în raport de dispozitiile art. 836 Cod civil, din care rezulta ca revocarea opereaza de drept, astfel ca, instanta nu pronunta, ci constata revocarea. Acesta fiind obiectul cererii, fata de...

Citeste mai mult...

Evacuare parat pentru punerea in pericol a relatiilor de convietuire Ordonanţă Preşedinţială

Tip document: sentinta civila Nr. document : 1244 Data document: 27.10.2010 Domeniu asociat: ordonanta presedintiala Titlu jurispridenta: evacuare parat pentru punerea in pericol a relatiilor de convietuire Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub nr. 2157/213/04.10.2010, reclamanta S. M. a solicitat in contradictoriu cu paratul S. D. evacuarea acestuia pe calea ordonantei presedintiale...

Citeste mai mult...

Desbăgubiri solicitate pentru neîndeplinirea clauzelor unui contract de servicii turistice. Necompetenţa materială a instanţei sesizate Competenţă materială

În motivarea acţiunii se arată că, în data de 3.08.2009, reclamantul a încheiat cu pârâta un contract având ca obiect un pachet de servicii turistice pentru două persoane din data de 6.08.2009 până în 11.08.2009 la Hotel „Vita Park 3–Ultra All Inclusive” în Albena, Bulgaria. Deşi pe voucherele primite se speciaficau servicii de 3 stele, la...

Citeste mai mult...

Competenţă. Contestaţie împotriva hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. Minori

Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004: art.1, 10. Legea nr. 272 /2004 : art.46, 124. Conform articolul 10 alin. 3 din H.G. nr. 1437/2004, ,,Hotărârile Comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecării fiind soluţionate potrivit regulilor speciale de procedură prevăzute de Legea nr. 272/2004.’’ Din economia acestor dispoziţii legale, precum şi a celorlalte dispoziţii legale...

Citeste mai mult...

Casare cu trimitere pentru desăvârşirea cercetării fondului

  Conform dispoziţiilor art. 35 alin. 2 Codul familiei, nici unul dintre soţi nu poate înstrăina şi nici greva un teren sau o construcţie - bunuri comune -dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ. Consimţământul expres poate fi dat personal, prin prezenţa soţului la întocmirea actului, înscrisul fiind necesar pentru probarea operaţiunii juridice...

Citeste mai mult...

Casare cu trimitere pentru rejudecare în limitele învestirii

  P.V. a învestit Judecătoria Constanţa cu o acţiune în nulitate absolută a i încheiată la 14 mai 1973, invocând drept temei juridic dispoziţiile art. 948 pct. 2 Cod procedură civilă, art. 953, art. 956 Cod civil, în sensul că şi-a dat consimţământul datorită violenţei morale exercitate asupra sa de către autorităţile statului de...

Citeste mai mult...

Perimare. Punere pe rol în ultima zi a anului calendaristic, pentru constatarea perimării. Consecinţe

Acţiunea reclamantului pentru anulare titlu de proprietate a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 8276/8.11.2000 a Judecătoriei Botoşani ca prematur introdusă, iar cererea de intervenţie ca inadmisibilă. Apelul declarat de reclamant şi de intervenient a fost constatat ca perimat prin decizia civilă nr. 1053/A'6.11.2002 a Tribunalului Botoşani, reţinându-se că, faţă de data suspendării (21.09.2001), pentru decesul...

Citeste mai mult...

Competenţă materială. Vânzare la licitaţie pentru executarea unei creanţe bugetare. Contestaţie Ia executare

Prin sentinţa civilă nr. 3046/21 martie 2002, pronunţată de Judecătoria Oradea, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul N.D. împotriva pârâtei Administraţia Financiară Oradea şi, pe cale de consecinţă, instanţa a constatat că, în urma licitaţiei publice din 21.01.2002, reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Oradea, pentru preţul de 601.000.000...

Citeste mai mult...