Casare cu trimitere pentru desăvârşirea cercetării fondului


 

Conform dispoziţiilor art. 35 alin. 2 Codul familiei, nici unul dintre soţi nu poate înstrăina şi nici greva un teren sau o construcţie – bunuri comune -dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ. Consimţământul expres poate fi dat personal, prin prezenţa soţului la întocmirea actului, înscrisul fiind necesar pentru probarea operaţiunii juridice şi nu pentru validitatea convenţiei.

în cauză, atât în instanţa de apel, cât şi în instanţa de recurs, reclamantul a susţinut că soţia pârâtului a participat la perfectarea antecontractului de vânzare-cumpărare şi a încasat personal preţul imobilului, în prezenţa martorilor.

Din analiza lucrărilor dosarului de fond, s-a reţinut de instanţa de recurs că, la termenul de judecată din 25.03.2002, instanţa de fond a încuviinţat administrarea probei cu 2 martori, pentru a se dovedi condiţiile în care s-a realizat încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare. Pentru îndeplinirea procedurii de citare prin publicitate cu pârâta, s-au acordat şapte termene de judecată, fiind prorogată audierea martorilor, iar la termenul din 1.08.2002 – singurul termen cu procedura completă cu această pârâtă -instanţa a procedat la soluţionarea pe fond a cauzei, omiţând să se pronunţe în legătură cu proba încuviinţată şi neadministrată şi fără să dispună decăderea reclamantului din această probă. Procedând în această manieră, instanţa de fond a încălcat dispoziţiile art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă, conform cărora judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale, putând ordona administrarea probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părţile se împotrivesc.

Cum instanţele nu au stabilit raporturile juridice existente între părţi şi au omis administrarea unor probe încuviinţate şi esenţiale pentru aflarea adevărului, s-a constatat că nu a fost analizat fondul cererii reclamantului.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 220/C din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |