Casare cu trimitere pentru rejudecare în limitele învestirii


 

P.V. a învestit Judecătoria Constanţa cu o acţiune în nulitate absolută a i încheiată la 14 mai 1973, invocând drept temei juridic dispoziţiile art. 948 pct. 2 Cod procedură civilă, art. 953, art. 956 Cod civil, în sensul că şi-a dat consimţământul datorită violenţei morale exercitate asupra sa de către autorităţile statului de la acea dată.

Judecătoria Constanţa, admiţând acţiunea, a constatat nulitatea absolută a actului juridic intitulat „donaţie” pentru lipsa cauzei, întrucât reclamantul nu a încheiat actul cu intenţia de a gratifica, modificând astfel temeiul juridic al cererii, fără însă o prealabilă punere în discuţia contradictorie a părţilor a calificării juridice a acţiunii, după intenţia ce rezultă din motivarea în fapt avută în vedere de P.V. la sesizarea instanţei.

R.A.E.D.P.P. Constanţa a criticat soluţia sub acest aspect, arătând că reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 948 pct. 2, art. 953 şi art. 956 Cod civil, ceea ce era de natură a atrage anulabilitatea actului de donaţie pentru lipsa consimţământului şi nu pentru lipsa cauzei, cea dintâi fiind o acţiune prescriptibilă, conform art. 9 din Decretul nr. 167/1958, iar termenul de prescripţie curge din decembrie 1989.

Tribunalul Constanţa a respins apelul declarat de R.A.E.D.P.P., fară a se pronunţa cu privire la motivul de apel mai sus arătat, reţinând, ca şi instanţa de fond, lipsa cauzei actului juridic, fără a face o calificare juridică a acţiunii şi faţă de temeiurile de drept invocate de reclamant. Astfel, recursul declarat de Ministerul Finanţelor a fost apreciat ca întemeiat de către curtea de apel şi admis ca atare.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 445/C din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |