Desbăgubiri solicitate pentru neîndeplinirea clauzelor unui contract de servicii turistice. Necompetenţa materială a instanţei sesizate Competenţă materială


În motivarea acţiunii se arată că, în data de 3.08.2009, reclamantul a încheiat cu pârâta un contract având ca obiect un pachet de servicii turistice pentru două persoane din data de 6.08.2009 până în 11.08.2009 la Hotel „Vita Park 3–Ultra All Inclusive” în Albena, Bulgaria.

Deşi pe voucherele primite se speciaficau servicii de 3 stele, la destinaţie, beneficiarii biletelor au constatat că au fost cazaţi la un hotel de categorie inferioară, fără aer condiţionat, parcare, diferenţă de meniu.

Pentru că pârâta s-a oferit să despăgubească reclamantul cu 100 lei pentru nerespectarea condiţiilor din contract, sumă cu care, reclamantul nu a fost de acord, acesta a acţionat-o în judecată, solicitând: 750 lei – reprezentând diferenţa de condiţii de cazare şi masă, precum şi contravaloarea orelor în care reclamantul a luipsit de la locul de muncă, precum şi costurile de transport pentru a se deplasa la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului şi la instanţă.

În drept, acţiunea nu este motivată iar în dovedirea ei au fost depuse la dosar, contractul de serviciu turistice, voucherele de cazare, descrierea serviciilor contractate şi a celor de care s-a beneficiat, reclamaţia depusă la societatea pârâtă, reclamaţia depusă la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Sibiu, răspunsul de la agenţie şi decizia de investigare desfăşurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Sibiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea de faţă este de natură civilă şi invocă din oficiu excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Sibiu – secţia civilă – în complet pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi de asigurări sociale.

Faţă de valoarea pretenţiilor rezultate dintr-un contract de prestări servicii, excepţia a fost admisă admisă, iar în baza art.158 C.p.civ., raportat la art.1 al. 1 C.p.civ., judecarea cauzei a fost declinată la Judecătoria Sibiu.