Criterii pentru individualizarea sanctiunii contraventionale. Aplicare avertisment


 Criterii pentru individualizarea sanctiunii contraventionale. Aplicare avertisment

 

 

Prin decizia nr. 874/CA/07.10.2009 pronuntata de Tribunalului Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admis recursul declarat de petenta SC S SRL împotriva sentintei civile nr. 3039 din 26.02.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta care a fost modificata în tot, fiind admisa în parte plângerea formulata de petenta SC S SRL împotriva procesului – verbal de contraventie seria RM nr. 010598 încheiat de I.T.M. Iasi la data de 24.07.2008 si fiind înlocuita sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea AVERTISMENT.

 Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Iasi a retinut urmatoarele:

Prin procesul verbal contraventional seria RM nr. 010598/24.07.2008 intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi a aplicat petentei SC S SRL o amenda de 1.500 lei pentru savârsirea contraventiei prevazute la art. 276 alin 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, constând în aceea ca în ziua de 22.07.2008, societatea petenta a primit la lucru pe numita TA, fara încheierea unui contract individual de munca asa cum prevede art. 16 alin 1 din Legea nr. 53/2003.

Este adevarat ca art. 1 alin 1 din Legea nr. 130/1999 da posibilitatea petentei sa înregistreze contractele de munca la inspectoratul de munca în termen de 20 de zile de la încheierea acestora, însa, aceasta nu înseamna ca, prin simpla lor înregistrare,se desprinde prezumtia absoluta ca au fost si întocmite cu cel putin 20 de zile înainte de momentul prezentarii autoritatii competente.

Contractul depus la dosar poarta data înregistrarii la I.T.M. Iasi dar nu si o data anterioara, a întocmirii lui. Acest înscris este sub semnatura privata iar, conform art. 1182 Cod civil, data încheierii lui nu poate fi opusa unei terte persoane, în speta intimatul ,decât:

– din ziua în care a prezentat unei institutii de stat;

– din ziua în care a fost înregistrat într-un registru anume destinat;

– din ziua decesului unuia dintre semnatarii actului;

– din ziua în care a fost trecut în acte de catre functionari de stat precum si în procesele – verbale de inventariere sau sigilare;

Contractul de munca încheiat cu TA a dobândit data certa doar cu prilejul înregistrarii sale la inspectoratul de munca, iar petenta nu a exhibat nici o alta proba de natura a releva redactarea acestuia anterior primirii la lucru a martorei. Aceasta împrejurare se coroboreaza cu declaratia data inspectorilor de munca de catre Toma Ana.

În consecinta, instanta constata ca intimatul a retinut în mod corect situatia de fapt.

Verificând din oficiu, instanta apreciaza ca actul sanctionator a fost întocmit cu respectarea cerintelor de forma impuse  prin dispozitiile O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

Referitor la amenda aplicata, tribunalul retine ca sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite ( art. 5 alin 5 din O.G. nr. 2/2001), iar avertismentul se aplica în cazul  în care fapta este de gravitate redusa ( art. 7 alin 2 din O.G. nr. 2/2001).

De asemenea, dispozitiile art. 21 alin 3 din O.G. nr. 2/2001 prevad ca, la stabilirea sanctiunii trebuie sa se tina seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul – verbal.

Exercitându-si rolul de control al sanctiunii, conferit de art. 34 alin 1 din O.G. nr. 2/2001, tribunalul va reindividualiza sanctiunea, aplicând un avertisment petentei, luând în considerare faptul ca a intrat în legalitate într-o perioada de timp foarte scurta, ca a încalcat obligatiile legale fata de o singura persoana si ca nu au fost dovedite antecedente contraventionale în acelasi domeniu.