Cauta in aceasta categorie:

Contencios administrativ. Îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea somaţiei de plată. Art. 2 alin. 1 din oug nr. 119/2007

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 24.06.2010 si înregistrata sub nr. 2684/116/2010, nr. în format vechi 3042/C/2010, disjunsa din dosarul nr. 2297/116/2010, creditoarea SC G SRL, a solicitat în baza OUG nr.119/2007 în contradictoriu cu debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi emiterea unei ordonante de plata pentru suma...

Citeste mai mult...

Dizolvare societate cu răspundere limitată pentru motive temeinice. Neînţelegeri grave între asociaţi. Art. 227 din l. nr. 31/1990

Dizolvare societate cu raspundere limitata pentru motive temeinice. Neintelegeri grave intre asociati. Art. 227 din L. nr. 31/1990 Prin sentinta comerciala nr. 1214/COM/29.05.2009 Tribunalul Iasi a admiscererea reclamantei, a dispus dizolvarea societatii S.C. P. S.R.L si a obligat paratii in temeiul art.274 Cod pr.civ la plata cheltuielilor de judecata. Pentru a se pronunta...

Citeste mai mult...

Despăgubiri solicitate de proprietarii terenurilor pentru prejudiciile cauzate. Situaţii strict prevăzute de Legea 13/2007, cu modificările ulterioare.

Legea electricitatii, respectiv Legea nr. 13/2007 cu modificarile ulterioare, prevede faptul ca proprietarii terenurilor au posibilitatea legala de a solicita despagubiri  pentru prejudiciile cauzate, dar numai în  anumite situatii strict prevazute de lege. În acest sens,  art. 16 alin. 9 din Legea 13/2007 stipuleaza faptul ca  proprietarii terenurilor  si titularii activitatilor  afectati de...

Citeste mai mult...

Condamnarea inculpatului pentru infractiunea prevazuta de art. 220 cp, fara a indica aliniatul art. 220 care incrimineaza fapte. Acte proceduraleefectuate cu nerespectarea dreptului de aparare. Casarea cu trimitere spre rejudecare

Condamnarea inculpatului pentru infractiunea prevazuta de art. 220 Cod penal, fara a indica aliniatul art. 220 care încrimineaza  fapte. Acte procedurale efectuate cu nerespectarea dreptului la aparare. Casarea cu trimitere spre rejudecare. Decizia penala 238/17 noiembrie 2006 Persoana vatamata F.M a solicitat tragerea la raspundere penala a faptuitorilor P.P si P.A, sub...

Citeste mai mult...

Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. Cazuri.

Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare. Cazuri. C. pr. pen., art. 300 În cazul în care, după expunerea stări de fapt, procurorul de caz, în mod amănunţit, a arătat în ce constă activitatea infracţională desfăşurată de fiecare dintre inculpaţii trimişi în judecată şi care este textul legal în care...

Citeste mai mult...

Regresul asigurătorului pentru sumele plătite societăţii bancare ca urmare a neachitării ratelor de credit. Prescripţia dreptului la acţiune. Aplicabilitatea în timp a legii civile. Îndeplinirea condiţiilor pentru promovarea acţiunii în temeiul art.22 d

Prin cererea înregistrată pe rolul J.S.B. sub nr. 22.083/301/2011 la data de 16.06.2011, reclamanta X a chemat în judecată pe pârâtul Y, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 17.222,68 lei, cu titlu contravaloare despăgubire achitată de reclamantă în calitate de asigurător...

Citeste mai mult...

Starea de provocare – condiţie obligatorie pentru a putea constitui circumstanţa atenuantă legală prev. de art. 73 lit. b Cod penal

Domeniu: Drept penal Tip: sentinţă Nr./data: 110/05.03.2007 Autor: Judecătoria Adjud Starea de provocare – condiţie obligatorie pentru a putea constitui circumstanţa atenuantă legală prev. de art. 73 lit. b Cod penal Prin rechizitoriul Parchetului de pe lingă Judecătoria Adjud nr. 540/P/2006 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale...

Citeste mai mult...

Acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o faptă penală pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire.

Acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o faptă penală pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmărire. Prescripţie extinctivă; momentul începerii curgerii termenului de prescripţie; întreruperea cursului prescripţiei; cerere de recomunicare a soluţiei parchetului; cerere de chemare în judecată perimată (Dosar nr. 2673/241/2009, sentinţa civilă nr. 141/01.02.2010). Reclamantul Ocolul Silvic R. a solicitat...

Citeste mai mult...

Cerere de aajutor public pentru cererea de repunere pe rol

Deliberând asupra cauzei de fata, instanta retine urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 6 la data de 21.10.2011, în sedinta publica, petentul X a solicitat încuviintarea cererii de ajutor public judiciar, prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru aferenta cererii de repunere pe rol a dosarului nr. …. ...

Citeste mai mult...

Constatarea gresita a reabilitarii de drept pentru o pedeapsa in situatia in care petentul a suferit mai multe condamnari. Consecinta-casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare

Prin sentinţa penală nr.314 din 26 septembrie 2012 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr.1394/307/2012 s-a constatat că a intervenit reabilitarea de drept a pedepsei de 1 lună închisoare, aplicată condamnatului Boboşan Gheorghe, domiciliat în comuna Sarasău, nr.42, născut la data de 06.09.1965 în Sighetu Marmaţiei, fiul lui Mihai şi Irina, CNP-1650906241651, prin...

Citeste mai mult...

Pentru a se aprecia asupra imposibilităţii realizării unui plan de reorganizare şi prin urmare, a necesităţii trecerii la procedura insolvenţei pe temeiul art. 107 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006, nu se impune ca nerealizarea obiectivel

Pentru a se  aprecia  asupra imposibilităţii realizării unui  plan  de reorganizare şi  prin urmare, a necesităţii trecerii  la  procedura  insolvenţei  pe  temeiul  art. 107 alin.1 lit.c din Legea  nr.85/2006,  nu se impune  ca nerealizarea  obiectivelor  planului  să fie  consecinţa  unei  activităţi culpabile  a  societăţii debitoare  ori a administratorului  judiciar, aprecierea  privind trecerea  la procedura...

Citeste mai mult...

Recurs admis pentru nerespectarea dispoziţiilor deciziei de casare. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în temeiul legii nr. 85/1992

Dosar nr. 19521/215/2010 6. Recurs admis pentru nerespectarea dispozitiilor deciziei de casare. Actiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiei cumparate în temeiul legii nr. 85/1992 - R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECTIA I CIVILA DECIZIE Nr. 1176/2012 Sedinta publica de...

Citeste mai mult...

Spor de dispozitiv pentru angajaţii administraţiei publice locale

Spor de dispozitiv pentru angajaţii administraţiei publice locale. Prin sentinţa civilă nr. 167 din 12 februarie 2009, pronunţată de Tribunalul Mureş,  a fost admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru pretenţiile aferente perioadei 1.08.2003 – 7.01.2006, iar pe fond a fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamanţii B.V. ş.a., ca nefondată. ...

Citeste mai mult...

Revendicare imobiliara bunuri expropriate – respinsa pentru lipsa calitate procesuala activa.

Prin Sentinţa civilă nr.5116/19.10.2009 pronunţată în dosarul nr. 4729/311/2009 Judecătoria Slatina s-a pronunţat astfel , ,  Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, invocată din oficiu de către instanţa de judecată. Respinge capătul de cerere formulat de către reclamanţii D.O.C., I.E.O. şi I.S.G. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Slatina...

Citeste mai mult...

Contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente. Interdicţia de efectuare a contopirii direct în calea de atac a recursului întrucât partea ar fi lipsită de un grad de jurisdicţie privind controlul modului în care s-a făcut o atare opera…

Contopirea pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente. Interdicţia de efectuare a contopirii direct în calea de atac a recursului întrucât partea ar fi lipsită de un grad de jurisdicţie privind controlul modului în care s-a făcut o atare operaţiune juridică.  Art.34, 35 şi 36 din Codul penal Infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente...

Citeste mai mult...

Condiţii de admisibilitate pentru emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată. Obligaţie de plată a unei sume de bani asumată printr-un contract scris, însuşit prin semnătură.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. a chemat în judecată pe debitoarea P. L., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru suma de 581 lei, actualizată în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective. În motivarea...

Citeste mai mult...

Majorări salariale de 5%, 2% şi 11% pentru personalul auxiliar din instanţele judecătoreşti .o.g nr. 6/2007, o.g 10/2007, o.g 11/2007.

Majorări salariale de 5%, 2% şi 11% pentru personalul auxiliar din instanţele judecătoreşti .O.G nr. 6/2007, O.G 10/2007, O.G 11/2007.  Prin sentinţa civilă nr. 517 din 1 aprilie 2008, pronunţată de Tribunalul Mureş, Secţia civilă în dosarul nr. 3578/102/2007, s-au respins excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei...

Citeste mai mult...

Succesiune. acţiunea în anularea legatului pentru violenţă.

Reclamantul solicită anularea certificatului de moştenitor ca o consecinţă a anulării testamentului autentificat  sub nr.6302 din data de 30 mai 1984 la Notariatul de stat al sectorului 3 Bucureşti, invocând drept cauză de nulitate a acestuia violenţa  - presiunea psihică  - exercitată de legatari asupra testatoarei – cauză de nulitate relativă. Fiind un...

Citeste mai mult...

Spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică pentru controlorii financiari ai Curţii de Conturi.

Spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică pentru controlorii financiari ai Curţii de Conturi. Prin sentinţa civilă nr. 1387 din 25 iunie 2009, Tribunalul Harghita a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de pârâta Curtea de Conturi a României, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Economiei şi...

Citeste mai mult...