Contopire. Pedeapsă aplicată în străinătate pentru un concurs de infracţiuni


În caz de contopire a unei pedepse rezultante aplicate în străinătate pentru un concurs de infracţiuni cu pedepse aplicate în România pentru fapte concurente, pedeapsa rezultantă aplicată de instanţa străină nu se descontopeşte în pedepsele rezultante.

Prin  cererea înregistrată pe rolul  Judecătoriei Slobozia  sub nr. … la data de … petentul – condamnat FF, fiul lui …, născut la data de … în …, CNP – … deţinut în Penitenciarul …,  a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin: Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei … şi Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei ….

Cererea este întemeiată pe dispoziţiile  art. 449  al. 1 lit. a şi b din Cod procedură penală.

La dosar, din dispoziţia instanţei, au fost ataşate: Sentinţa Penală nr. … a Curţii de Apel …, Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei … şi Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei … (cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive) şi situaţia juridică la zi privind pe petentul condamnat.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin  Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr. … a Curţii de Apel …,  petentul FF a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani închisoare.

Prin  sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de …,  petentul FF a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 7 ani închisoare, compusă din:

-5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a din C. pen. – comisă în …) – dedusă  judecăţii prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …;

-5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a din C. pen. – comisă în …) – dedusă  judecăţii prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …;

-2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin Decizia Penală nr. … a Tribunalului …;

-2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin Decizia Penală nr. … a Tribunalului …;

-6 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin Decizia Penală nr. … a Tribunalului …;

-6 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin Decizia Penală nr. … a Tribunalului …;

-3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare;

-3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare;

-sporul de 1 an închisoare aplicat prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei ….

-sporul de 1 an închisoare aplicat prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei ….

Prin sentinţa penală nr. … a Curţii de Apel …, definitivă prin nerecurare, la data de …, a fost recunoscută sentinţa penală nr. … din … pronunţată de Judecătoria …, definitivă la data de …, privind pe petentul FF, prin care s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa rezultantă de: 10 ani închisoare, (stabilită pe calea cumulului aritmetic) şi la pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a alege pe durata condamnării.

Prin aceeaşi sentinţă (nr. … a Curţii de Apel …) s-a dispus transferarea persoanei condamnate FF într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei de 10 ani închisoare, i s-a interzis persoanei condamnate, ca pedeapsă accesorie, dreptul de a alege pe durata condamnării, şi i s-a dedus din pedeapsa aplicată arestarea preventivă de la data de … la …, de la … la … şi de la …  la zi.

În conformitate cu dispoziţiile art. 449 al.1 lit. a şi b Cod procedură penală, pedeapsa aplicată poate fi  modificată dacă la punerea ei în executare sau în cursul executării pedepsei, pe baza unei alte hotărâri  definitive, se constată existenţa concursului de infracţiuni sau existenţa recidivei.

Există concurs de infracţiuni, conform  art. 33 lit. a Cod penal,  când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de către aceeaşi persoană înainte de condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele.

Există recidivă, conform  art. 37 lit. a Cod penal,  când după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune cu intenţie, înainte de începerea executării pedepsei…., iar pedeapsa prevăzută de lege pentru cea de-a doua infracţiune este închisoarea mai mare de un an.

Faţă de actele dosarului şi văzând dispoziţiile legale mai sus menţionate, instanţa constată îndeplinite prevederile art. 449 alin.1 lit. a şi b din Cod procedură penală, fapt pentru care cererea petentului condamnat urmează a fi admisă.

Astfel, instanţa va constata că infracţiunile pentru care petentul FF a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare (stabilită pe calea cumulului aritmetic), aplicată prin sentinţa penală nr. … din … pronunţată de Judecătoria …, definitivă la data de … (pentru săvârşirea de infracţiuni care au corespondent în legislaţia română, realizând conţinutul constitutiv al infracţiunilor prevăzute de art.  211 al. 1, al. 2 lit. c şi al. 21  lit. a şi e Cod penal, precum şi pe cel al infracţiunii prev. de art. 182 alin. 1 şi 2 Cod penal – fapte comise la data de …), hotărâre recunoscută prin Sentinţa Penală nr. … a Curţii de Apel …, definitivă prin nerecurare, la data de …, au fost comise în concurs  real, prev. de art. 33 lit. a din C. Pen., cu infracţiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin  Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de … (faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 din C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a din C. pen. – comisă în …).

De asemenea, se va constata că infracţiunile pentru care petentul FF a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare (stabilită pe calea cumulului aritmetic), aplicată prin sentinţa penală nr. … din … pronunţată de Judecătoria …, definitivă la data de …, hotărâre recunoscută prin Sentinţa Penală nr. … a Curţii de Apel …, definitivă prin nerecurare, la data de … şi infracţiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin  Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de …, au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 37 lit. a din C. pen. raportat la pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr. … a Curţii de Apel ….

În aceste condiţii, se va descontopi pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de …, în elementele ei componente şi va repune pedepsele în individualitatea lor, astfel:

În baza art. 39 alin. 1 şi 6 din C. pen. rap. la art. 34 lit. b din C. pen. se va contopi pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare (stabilită pe calea cumulului aritmetic), aplicată prin sentinţa penală nr. … pronunţată de Judecătoria …, definitivă la data de …, hotărâre recunoscută prin Sentinţa Penală nr. … a Curţii de Apel …, definitivă prin nerecurare, la data de …, cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr. … a Curţii de Apel …, urmând ca petentul condamnat să execute în final pedeapsa cea mai grea, respectiv:  10 ani închisoare.

În baza art. 39 alin. 1 şi 6 din C. pen. rap. la art. 34 lit. b din C. pen. se va contopi fiecare dintre pedepsele descontopite din pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de … (respectiv: 5 ani închisoare, 2 ani închisoare, 3 ani închisoare şi 6 ani închisoare, cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin Sentinţa Penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin decizia penală nr. … a Curţii de Apel …, urmând ca petentul condamnat să execute în final pedepsele cele mai grele, respectiv:  patru pedepse a câte 6 ani închisoare.

În baza art. 34 lit. b din C. Pen. rap. la art. 36 alin. 1 şi 2 din C. Pen. se vor contopi pedepsele aplicate pentru faptele concurente, prin sentinţa penală nr. … din … pronunţată de Judecătoria …, definitivă la data de …, hotărâre recunoscută prin Sentinţa Penală nr. … a Curţii de Apel …, definitivă prin nerecurare, la data de … şi Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …, definitivă prin neapelare la data de … (aşa cum aceste pedepse au rezultat în urma aplicabilităţii art. 39 alin. 1 şi 6 din C. pen. rap. la art. 34 lit. b din C. pen.) respectiv: 10 ani închisoare, 6 ani  închisoare, 6 ani  închisoare, 6 ani  închisoare şi 6 ani  închisoare în pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 ani închisoare, la care se va adauga sporul de 1 an închisoare (aplicat prin Sentinţa penală nr. … a Judecătoriei …), spor intrat în puterea de lucru judecat, urmând ca petentul condamnat să execute în total pedeapsa de: 11 ani închisoare.

Instanţa va menţine starea de arest,  iar în temeiul art. 36 alin. 3 Cod penal se va deduce din pedeapsa finală perioada executată de la … la …, de la … la …, de la … la … şi de la … la zi.

Instanţa va lua act că prin sentinţa penală nr. … pronunţată de Judecătoria …, definitivă la data de …, hotărâre recunoscută prin Sentinţa Penală nr. … a Curţii de Apel …,  s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a alege pe durata condamnării.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale contopite prin prezenta.

Totodată, se vor anula vechile mandate de executare (nr. …, nr. … şi nr. …) şi, în consecinţă, se va dispune  emiterea unui nou mandat, corespunzător prezentei sentinţe, pentru pedeapsa de 11 ani închisoare.

În  baza art. 192 alin. 3 din C. pr. pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.