-partaj judiciar-


2.-partaj judiciar-

Incheiere de admitere in principiu nr. 54

Şedinţa publică de la  26 ianuarie 2010

Asupra cauzei de faţă, deliberând constată următoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. /198/2009 reclamanta a solicitat in contradictoriu cu paratii sa se constate deschisa succesiunea autorilor F M, decedata la data de 15.07.1950 si F N, decedat la data de 15.09.1972 si sa se dispuna iesire din indiviziune cu privire la averea ramasa de pe urma acestora.

In motivarea actiunii s-a aratat ca masa partajabila se compune din urmatoarele bunuri:

De pe urma autoarei F M:

Un teren in suprafata de 2000 mp situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Strezeni, cu vecinatatile: N-Ulita Cojocarestilor, E-Rebegel Ioana, S-Cojocaru Geta, V- drum agricol, Frantu Dumitru.

Un teren in suprafata de 2000 mp situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Strezeni, cu vecinatatile: N-Ulita Cojocarestilor, E-Rebegel Ioana, S-Cojocaru Geta, V- drum agricol, Frantu Dumitru.

Un teren in suprafata de 3000 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Canton, cu vecinatatile: N-drum national, E-Rebegel Ioana, S-Stancete Ion, V-Frantu Ion.

Un teren in suprafata de 3000 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Canton, cu vecinatatile: N-drum national, E-Rebegel Ioana, S-Stancete Ion, V-Frantu Ion.

Un teren in suprafata de cca. 4000 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Paraul lui Iepure, cu vecinatatile: N-Rebegel Ioana, Frantu Ion, E-Frantu Traian, Sima Iuga, S-Paraul lui Iepure, V-Herta Constantin, Negoescu Nae, Boromiz Nicolae

Un teren in suprafata de cca. 4000 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Paraul lui Iepure, cu vecinatatile: N-Rebegel Ioana, Frantu Ion, E-Frantu Traian, Sima Iuga, S-Paraul lui Iepure, V-Herta Constantin, Negoescu Nae, Boromiz Nicolae

Un teren in suprafata de 2000 mp situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Chicera (Picui), cu vecinatatile: N-Rebegel Ioana, E-drum acces, S-Frantu Ion, V-padure.

Un teren in suprafata de 2000 mp situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Chicera (Picui), cu vecinatatile: N-Rebegel Ioana, E-drum acces, S-Frantu Ion, V-padure.

De pe urma autorului Frantu Nicolae:

Un teren in suprafata de 5000 m.p. situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Poeni, cu vecinatatile N-Islaz, E Bana Filofteia, S-Cojocaru Floarea, V-Islaz.

Un teren in suprafata de 5000 m.p. situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Poeni, cu vecinatatile N-Islaz, E Bana Filofteia, S-Cojocaru Floarea, V-Islaz.

Un teren in suprafata de 2106 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Camsor Lunca, cu vecinatatile N- Boromiz Ion, E-islaz comunal, S-Hidroelectrica Sibiu, V-raul Olt.

Un teren in suprafata de 2106 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Camsor Lunca, cu vecinatatile N- Boromiz Ion, E-islaz comunal, S-Hidroelectrica Sibiu, V-raul Olt.

Un teren in suprafata de 4028,44 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Balta, cu vecinatatile: N-Fetelea Nicolae, E-islaz Comunal, S-Vaduva Vasile, V-islaz comunal.

Un teren in suprafata de 4028,44 mp, situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct. Balta, cu vecinatatile: N-Fetelea Nicolae, E-islaz Comunal, S-Vaduva Vasile, V-islaz comunal.

Un teren in suprafata de 4385 mp situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct In vale-la Repegus, cu vecinatatile N-drum acces, E-Hidroelectrica Sibiu, S-drum acces, V- Hidroelectrica Sibiu.

Un teren in suprafata de 4385 mp situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea, pct In vale-la Repegus, cu vecinatatile N-drum acces, E-Hidroelectrica Sibiu, S-drum acces, V- Hidroelectrica Sibiu.

O casa cu 2 doua camere, hol si veranda, construita din caramida si acoperita cu tigla.

 Anexa formata dintr-o camera, o bucatarie si grajd, construita din caramida si acoperita cu tigla.

Reclamanta a mai aratat ca terenurile din pct. Camsor Lunca, Balta si In Vale-La Repegus au fost instrainate de catre paratul F T catre SC Hidroelectrica SA.

In drept reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 728 si urm. C. Civ, art. 673 ind. 1 si urm. C.p.c.

In probatiune reclamant a depus la dosar inscrisuri in copie.

Paratul F V a formulat cerere reconventionala la care a renuntat ulterior prin inscrisul de la fila 97.

Paratul F T a formulat intampinare aratand ca terenul in suprafata de 5000 mp din pct. Poeni are de fapt doar 1000 mp. Terenurile din  pct. Camsor Lunca, Balta si In Vale-La Repegus nu apartin succesiunii. Nu a ramas casa cu 2 doua camere, hol si veranda, construita din caramida si acoperita cu tigla, de l autor a ramas o casa construita din barne, acoperita cu site, care a fost demolata de F T si sotia sa fiind intr-o stare avansata de uzura si un grajd cu o camera la rosu. La aceasta din urma constructie sotii F au facut lucrari de consolidare si imbunatatiri esentiale, incat este complet schimbata. A mai aratat paratul ca a cumparat drepturile succesorale ale lui F V.

Pe cale reconventionala paratul a solicitat urmatoarele:

Sa fie introdus la masa partajabila terenul situat in pct. Campuri, unde are casa reclamanta, in suprafata de 2000 mp cu vecinii: drum public, Rebegel Ioana, Frantu Ion, un teren in pct la Repegus, cu vecinii: Gheorghe Frantu, Constantin Frantu, Oslon Gheorghe, in suprafata de 1000 mp si casa din barne in suprafata de 60 mp, demolata de C M.

Sa fie scoase de la masa partajabila terenurile din pct. Camsor Lunca, Balta si In Vale-La Repegus si casa cu 2 doua camere, hol si veranda, construita din caramida si acoperita cu tigla.

In drept paratul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 728 si urm. C. Civ.

In probatiune paratul a depus la dosar inscrisuri in copie.

Reclamanta a formulat intampinare la cererea reconventionala si cerere copletatoare solicitand sa se constate ca a dobandit prin prescriptia achizitiva terenul situat in pct. Campuri-Salistea Casei in suprafata de 2000 mp cu vecinii: N-drum public, S-Rebegel Ioana si Constantin, E-Sporis Gheorghe, Boromiz Nicolae, Fetelea Nicolae, V-Frantu Ion si Costea Nicolae, teren ce a fost introdus in masa partajabila prin cererea reconventionala formulata de F T. In motivare reclamanta a aratat ca poseda ca poseda acest teren continuu, neintrerupt, netulburat, public si sub nume de proprietar din anul 1963.

Reclamanta a mai solicitat sa fie introdus la masa partajabila un teren in suprafata de 200 de mp, pe care sunt amplasate constructiile indicate in masa succesorala, avand urmatoarele vecinatati: E-Sima Cristina, V- Drum Public, S-drum public, N-terenul din pct. Paraul lui Iepure.

De asemerea reclamanta a aratat ca a cumparat drepturile succesorale ce-i revin lui F C D.

Fata de decesul lui F A, reclamanta a formulat cerere de introducere in cauza a mostenitorilor acestuia, respectiv

S-au luat interogatorii reclamantei paratului si paratului

Celelalte parti, desii legal citate cu aceasta mentiune, nu s-au prezentat in instanta pentru a raspunde la interogatorii.

Au fost audiati martorii propusi de reclamanta si propusi de paratul F T, ale caror declaratii se afla atasate la dosarul cauzei.

Reclamnta si paratul F T au formulat concluzii scrise.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

In conformitate cu art. 651 C.Civ succesiunea autoarei F M se va declara deschisa la data de 15.07.1950 -data decesului acesteia.

De pe urma acesteia au ramas in calitate de moştenitori legali: defunctul F N în calitate de sot supravietuitor (cu o cotă de 1/4  din masa succesorală), defunctul F C (cu mostenitorii), F V, F T, C M, defunctul F A (cu mostenitorii) si defunctul F N  (cu mostenitoarea), toti in calitate de descendenti de gradul I, (fiecare cu o cota de 1/8 din masa succesorala).

In ceea ce priveste masa succesorala ramasa de pe urma defunctei instata retine urmatoarele:

Potrivit art. 729 C. Civ. paratajul poate fi cerut chiar cand unul sau mai multi din erezi au posedat parti separate din succesiune, daca nu a fost act de imparteala sau daca nu se poate opune prescriptia.

Sub acest aspect, din declaratiile martorilor a rezultat ca reclamanata a intrat in posesia terenului situat in com. Caineni, sat Greblesti, jud. Valcea pct. Campuri-Salistea Casei in suprafata de 2000 mp cu vecinii: N-drum public, S-Rebegel Ioana si Constantin, E-Sporis Gheorghe, Boromiz Nicolae, Fetelea Nicolae, V-Frantu Ion si Costea Nicolae in anulul 1963, iar de atunci il stapaneste in mod neintrerupt, posesia acesteia fiind utila, deci o posesie propriu-zisa neviciata.

Reclamanta, impreuna cu sotul sau, si-au edificat pe acest teren intreaga gospodarie, reiiesind cu certitudine din declaratiile martorilor ca, sub aspectul elementului subiectiv, posesia acesteia nu este una echivoca, aceasta posedand doar pentru sine si nu in calitate de coproprietar alaturi de ceilalti mostenitori ai autoarei F M.

In consecinta, fata de dispozitiile art. 1846 si urm C.Civ si 1890 C.Civ instanta va constata ca reclamanta C M a dobandit prin intermediul uzucapiunii dreptul de proprietate asupra terenului descris mai sus.

Asadar, fata de aspectele retinute mai sus si in raport de recunoasterile partilor si inscrisurile depuse la dosar masa succesorala a defunctei F M apare ca fiind compusa din:

In conformitate cu art. 651 C.Civ succesiunea autorului F N se va declara deschisa la data de 15.02.1972 -data decesului acestuia.

De pe urma acesteia au ramas in calitate de moştenitori legali:  defunctul F C (cu mostenitorii), F V, F T, C M, defunctul F A (cu mostenitorii) si defunctul F N (cu mostenitoarea), toti in calitate de descendenti de gradul I, fiecare cu o cota de 1/6 din masa succesorala.

In ceea ce priveste masa succesorala a defunctului acesta este compusa din:

Cota de 1 din masa succesorala a defunctei F M.

Un teren in pct la Repegus, cu vecinii: Gheorghe Frantu, Constantin Frantu, Oslon Gheorghe, in suprafata de 1000 mp

Teren in suprafata de 200 de mp avand urmatoarele vecinatati: E-Sima Cristina, V- Drum Public, S-drum public, N-terenul din pct. Paraul lui Iepure,

O casa cu 2 doua camere, hol si veranda,

Anexa formata dintr-o camera, o bucatarie si grajd.

In ceea ce priveste terenurile din pct. pct. Camsor Lunca, Balta si In vale-la Repegus, pe care paratul F T le-a instrainat catre SC Hidroloelectrica SA, rezulta cu certitudine ca acestea fac parte din masa succesorala.

Astfel, insasi paratul declara in  contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1367 din 25.08.2008 ca terenurile sunt proprietatea sa prin inzestrare naturala de la parintii sai F N si F F.

Asadar, pe de o parte acesta recunoaste ca terenurile provin de la F N, iar in ceea ce priveste faptul ca le-ar fi dobandit prin inzestrare nu a prezentat nici un contract de donatie in forma autentica in acest sens.

In ceea ce priveste terenul in suprafata de 200 de mp pe care sunt edificate casa cu 2 doua camere, hol si veranda si anexa formata dintr-o camera, o bucatarie si grajd, acestea constituie gospodaria paratului F T, insa spre deosebire de reclamanta, acesta nu a invocat la randul sau prescriptia achizitiva ca modalitate de paralizare a partajului.

Din declaratiile martorilor audiati in cauza a rezultat ca paratul F T a adus urmatoarele imbunatatiri in gospodarie: a imprejmuit cu gard terenul in suprafata de 200 mp si a pavat curtea cu ciment, a inlocuit acoperisul initial al casei cu unul din tigla, a consolidat peretii, a refacut in totalitate o camera reconstruind-o din caramida, a edificat o baie si sobe de teracota, a largit grajdul, l-a pardosit si tencuit, a construit bucataria.

Intrucat terenul pe care au fost edificate aceste constructii apartine succesiunii, aspect necontestat de parti, potrivit art. 494 C. Civ, proprietarii terenului, devin, prin intermediul accesiunii imobiliare artificiale, si proprietari ai constructiilor, avand insa obligatia sa-i despagubeasca pe constructori pe temeiul imbogatirii fara just temei.

In consecinta, constructiile apartin si ele succesiunii cu obligatia din partea celorlati copartasi de a-l despagubii pe F T, proportional cu cota lor succesorala, pentru imbunatatile aduse gospodariei.

Prin contractul de vanzare cumparare drepturi succesorale autentificat sub nr. 718 din 06.05.2009, F V a vandut drepturile succesorale ce i se cuvin de pe urma autorilor F M si N paratului F T.

Prin contractul de vanzare cumparare drepturi succesorale autentificat sub nr. 719 din 06.05.2009, F M a vandut drepturile succesorale ce i se cuvin in calitate de sotie supravietuitoare a lui F C din succesiunea autorilor F M si N paratului F T.

Prin contactele autentificate sub nr. 1129 din 14.08.2009 si 1084 din 10.07.2009, F M M si F C  au vandut drepturile succesorale ce li se cuvin, in calitate de sotie supravietuitoare, respectiv fiu ai lui F C, pe care acesta le avea de la autorul sau F C din succesiunea autorilor F M si N reclamantei C M.

Prin contractul autentificat sub nr. 1260 din 26.05.2009, F C D a vandut drepturile succesorale ce i se cuvin in calitate de sotie supravietuitoare a lui F N din succesiunea autorilor F M si N, reclamantei C M. Trebuie adugat ca potrivit certificatului de mostenitor nr. 78/1982, F C D este singura mostenitoare a lui F N.

In consecinta, fata de aceste acte de instrainare a cotelor succesorale, instanta va constata existenta starii de indiviziune intre C M cu o cota de 11/24, F T cu o cota de 9/24 si defunctul FA (cu mostenitorii) cu o cota de 1/6 asupra masei succesorale apartinand defunctilor F N si F M, astfel cum a fost descrisa mai sus.

 Intrucat pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masurare si evaluare pentru care instanta nu are date suficiente, in conf. cu art. 673 ind. 6 C.p.c., va dispune efectuarea unei expertize in constructii si a unei expertize topo in vederea identificării, delimitării, evaluării şi lotizării bunurilor anterior descrise, precum si a evaluarii imbunatatilor efectuate de paratul F T, si va acorda termen fond, in vederea numirii prin tragere la sort a expertului 23.02.2010.