Excepţia autorităţii de lucru judecat


 

Prin decizia civilă nr. 626/15 octombrie 2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis apelul declarat de pârâtele D.I., D.A. şi C.I. împotriva sentinţei civile nr. 237/4 februarie 2003, pronunţată de Judecătoria Sighişoara,

s-a schimbat în parte hotărârea atacată, în sensul respingerii acţiunii civile formulată de reclamantul K.B. în contradictoriu cu pârâtele D.I., D.A. şi C.I. în considerentele deciziei, instanţa de apel a reţinut că, prin sentinţa civilă atacată, Judecătoria Sighişoara a admis acţiunea în revendicare formulată de reclamantul K.B. şi a obligat pârâtele să predea în deplină proprietate şi posesie reclamantului imobilul înscris în cartea funciară, compus din casă, curte şi grădină intravilan de 1000 mp.

Pârâtele au atacat sentinţa primei instanţe, invocând următoarele excepţii: excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, întrucât acesta nu a dobândit dreptul de proprietate asupra părţii din imobilul înscris în cartea funciară cu privire la care se poartă litigiul şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, susţinând că între ele şi reclamant nu există nici un raport juridic.

Tribunalul a apreciat că excepţia autorităţii de lucru judecat este întemeiată, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 1201 Cod civil, pentru a exista autoritate de lucru judecat, trebuie să existe identitate de părţi, de obiect şi de cauză. Verificând îndeplinirea acestor condiţii, instanţa de apel a constatat că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului înscris cartea funciară în baza ordonanţei de adjudecare din 16 august 1995, act în baza căruia şi-a întabulat dreptul de proprietate în cartea funciară. în cartea funciară nu se precizează însă componenţa casei de locuit.

Dat fiind că pârâtele au refuzat să elibereze o parte din imobil (o cameră, o bucătărie şi suprafaţa de 1125 mp teren), reclamantul a formulat o acţiune, solicitând evacuarea acestora şi obligarea la i se lăsa în deplină proprietate şi folosinţă bunul.

Cu ocazia judecării acelei acţiuni, s-a pus în discuţie întinderea dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului, pârâtele susţinând că a format obiectul vânzării silite numai o parte din imobil – casa compusă din 2 camere, bucătărie, dependinţe şi 1000 mp teren – restul construcţiei nefiind cuprinsă în contractul de garanţie ce a constituit titlu executoriu.

Prin decizia civilă nr. 217/23 februarie 1999, pronunţată de Tribunalului Mureş, rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a constatat că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra a 2 camere, dependinţe şi teren aferent, în suprafaţă de 1000 mp., din imobilul înscris în cartea funciară, cealaltă parte din imobil – o cameră, o bucătărie şi suprafaţa de 1125 mp teren, aparţinând pârâtelor. S-a mai constatat că părţile sunt coproprietare asupra întregului imobil şi că, atâta timp cât nu s-a efectuat ieşirea din indiviziune, nici unul din coproprietari nu poate fi evacuat.

Comparând acea acţiune cu cea care a tăcut obiectul cauzei în care s-a pronunţat sentinţa atacată, tribunalul a apreciat că există identitate de părţi, obiect (întrucât se urmăreşte intrarea în posesie asupra celeilalte părţi din imobil) şi cauză, reclamantul întemeindu-şi pretenţia pe dobândirea dreptului de proprietate asupra întregului imobil ca urmare a adjudecării în urma participării la licitaţia publică. în consecinţă, ca efect al admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat, instanţa de apel, în baza dispoziţiilor art. 296 din Codul de procedură civilă, a admis apelul pârâtelor şi a schimbat hotărârea primei instanţe, în sensul respingerii acţiunii în revendicare formulată de reclamant.

Tribunalul Mureş, decizia civilă nr. 626 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |