Calificarea căii de atac. Obligaţiile instanţei de judecată


Calificarea căii de atac. Obligaţiile instanţei de judecată

Înscrierea greşită în dispozitivul hotărârii, în fazele procesuale anterioare căii de atac nu înlătură obligaţia pentru instanţa de judecată de a verifica legalitatea învestirii, asupra calificării cererii şi termenul în care partea îşi poate exercita dreptul.

Temei de drept: Codul de procedură civilă – art. 84, 721; O.U.G. nr. 34/2006 – art. 286, 287 ind. 16.

Decizia nr. 1768/21.11.2012