Cauta in aceasta categorie:

Minor. Incalcarea dispozitiilor art. 99 si 109 aHn. 1 Cod penal. Agravarea situatiei inculpatului in propriul apel.

Minor. Incalcarea dispozitiilor art. 99 si 109 aHn. 1 Cod penal. Agravarea situatiei inculpatului  in propriul apel. Prin sentinta penala nr. 655/17.12.2002 a Judecatoriei Tg.Bujor inculpatul M.S.S, a fbst condamnat la o pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporate grava prev. de art. 182 alin, 1 Cod penal....

Citeste mai mult...

Procedura în cauzele cu infractori minori.Omisiunea citarii autoritatii tutelare si a parintilor. Nulitate absoluta (Sanctiune procedurala)

Procedura în cauzele cu infractori minori.Omisiunea citarii autoritatii tutelare  si a parintilor. Nulitate absoluta (Sanctiune procedurala) Omisiunea citarii parintilor si  a autoritatii tutelare,în cauzele cu minori, atrage nulitatea absoluta a hotarârii conform art.197 C.p.p. Curtea de Apel a constatat ca desi era vorba de un inculpat...

Citeste mai mult...

Nulitate. Încălcarea dispoziţiilor privind caracterul nepublic al şedinţelor de judecată în cauzele cu inculpaţi minori, nu atrage nulitatea absolută în condiţiile articolului 197 alin. 2 Cod procedură penală.

Prin sentinţa penală nr. 599/12 mai 2003 a Judecătoriei Paşcani, inculpatul minor a fost condamnat la pedeapsa închisorii pentru infracţiunea de furt prevăzută de articolul 208 alin. 1 cu articolul 41 alin. 2 Cod penal. Judecarea cauzei a avut loc de la primul termen cât şi pe durata termenelor ce s-au derulat şi...

Citeste mai mult...

Stabilire program de vizitare. Condiţii

Stabilire program de vizitare. Conditii Prin sentinţa civilă nr. 3219/10.05.2004 a fost admisa în parte cererea formulată de reclamantul M S în contradictoriu cu pârâta si s-a incuviinţat reclamantului exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minora Mîrza Mădălina Ioana, născută la 02.05.1999, prin luarea minorei la domiciliul reclamantului în prima şi...

Citeste mai mult...

Caracterul ilicit al deplasării sau neînapoierii unui copil, în sensul art. 3 din Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii din 1980

Caracterul ilicit al deplasarii sau neinapoierii unui copil in sensul art.  3 din Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii din 1980 Prin sentinţa civilă nr. 4606/ 21.06.2004 a fost admisa cererea formulată de reclamantul MINISTERUL JUSTIŢIEI în contradictoriu cu pârâtul V M, si a fost...

Citeste mai mult...

Judecata. Procedura în cauzele cu infractori minori. Inculpat minor trimis în judecata împreuna cu un major. Publicitatea sedintei de judecata.

Judecata. Procedura în cauzele cu infractori minori.  Inculpat minor trimis în judecata împreuna cu un major. Publicitatea sedintei de judecata.  (decizia penala nr.1865/R/15 oct.2004 - C.A.B.- S I Pen.) Când în aceeasi cauza sunt mai multi inculpati, dintre care unii minori si altii majori, dispozitiile speciale ale art.485...

Citeste mai mult...

Infractor minor. Nepublicitatea şedinţei de judecată. Consecinţe

Infractor minor. Nepublicitatea şedinţei de judecată. Consecinţe Judecarea unei cauze cu mai mulţi inculpaţi; dintre care unii minori şi alţii majori se realizează după procedura obişnuită, aplicând cu privire la inculpaţii minori dispoziţiile cuprinse în capitolul II al Titlului IV privind procedurile speciale. Secţia penală - decizia penală nr. 416/A/21.12.2004 Prin...

Citeste mai mult...

Minori. Procedură specială de judecare.

Minori. Procedură specială de judecare. Prin sentinţa penală nr. 1664 din 30 iunie 2004, Judecătoria Vaslui a aplicat inc. minor C.M.A. măsura educativă a libertăţii supravegheate pe timp de 1 an pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 181 Cod penal. Prin decizia penală nr. 102/A din 16 martie 2005 s-a desfiinţat această...

Citeste mai mult...

Minori. Şedinţă nepublică. Pronunţarea hotărârii.

Minori. Şedinţă nepublică. Pronunţarea hotărârii. Prin sentinţa penală nr. 1657 din 10 decembrie 2004, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inculpatul minor B.C.C. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 lit. g şi i Cod penal cu aplicarea disp. art. 99 şi urm. Cod penal. ...

Citeste mai mult...

Legaturi personale cu minorul – Neconditionarea acestor legaturi de dovedirea posibilitatilor materiale ale parintelui

Legături personale cu minorul – Necondiţionarea acestor legături de dovedirea posibilităţilor materiale ale părintelui. Prin Sentinţa civ. Nr. 1075/29.03.2005, Judecătoria Caracal a admis acţiunea formulată de J.I. împotriva pârâtului V.A. încuviinţând ca reclamanta să aibă legături personale cu minora V.A. Împotriva acestei sentinţe civile, a formulat apel pârâtul V.A., iar Tribunalul Olt...

Citeste mai mult...

Legea nr.272/2004 – Plasament in regim de urgenta. Ordonanta presedintiala.

Legea nr.272/2004 – Plasament in regim de urgenta. Ordonanta presedintiala. Prin cererea adresata Tribunalului Botosani la 10 februarie 2005 reclamanta DGASPC Botosani a solicitat in contradictoriu cu parata T.L., asistata de reprezentantul T.E., Serviciul de Autoritate Tutelara din cadrul Primariei comunei D. si Ministerul Public sa se dispuna pe calea ordonantei presedintiale sa...

Citeste mai mult...

Incredintare minor. invoiala parintilor privitoare la incredintarea copiilor

. INCREDINTARE MINOR. INVOIALA PARINTILOR PRIVITOARE LA INCREDINTAREA COPIILOR Potrivit ultimului aliniat al art. 42 din Codul familiei: …”Invoiala parintilor privitoare la incredintarea copiilor si la contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a acestora va produce efecte numai daca a fost incuviintata de instanta judecatoreasca”. In...

Citeste mai mult...

Legea nr.272-2004. Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă

Legea nr.272/2004. Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă. Exercitarea drepturilor părinteşti. Obligativitatea instanţei de a se pronunţa asupra exercitării  acestor drepturi. În situaţia în care instanţa de judecată dispune înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului la asistent maternal profesionist, are obligaţia de a se pronunţa cu privire la...

Citeste mai mult...

Minori inculpaţi. Şedinţă nepublică. Audiere separată

24. Minori inculpaţi. Şedinţă nepublică. Audiere separată.  Necitirea declaraţiilor celorlalţi inculpaţilor minori. Nulitate absolută. Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi dintre care unii minori şi alţii majori şi nu este posibilă disjungerea, audierea inculpaţilor minori trebuie să aibă loc în şedinţă publică, conform art. 486 Cod procedură penală. Dacă instanţa apreciază...

Citeste mai mult...

Cerere de intervenţie in acţiunile fundamentate pe disp. Legii nr. 272-2004

19. Cerere de intervenţie in acţiunile fundamentate pe disp. Legii nr. 272/2004 formulata de  asistentul maternal profesionist. Admisibilitate. Pe fondul exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti privitoare la persoana copilului pe toata perioada cât minorul se afla sub incidenţa măsurii de protecţie a plasamentului în regim de urgenţă, coroborat cu împrejurarea recunoaşterii explicite în...

Citeste mai mult...

Contestatie la decizia nr.434/MC/19 iulie 2005 – plasament

Contestatie la decizia nr.434/MC/19 iulie 2005 - plasament Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a declarat recurs la 19.08.2005 împotriva sentintei civile nr.1246/01.08.2005 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul 1725/2005, având ca obiect instituirea masurii de plasament a copilului DB la familia ABAM si ABD Prin cererea adresata Tribunalului...

Citeste mai mult...

Inculpat minor – suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere – aplicarea art.103 cod penal. necesitatea incredintarii supravegherii unui serviciu specializat.

5. INCULPAT MINOR – SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE – APLICAREA ART.103 COD PENAL. NECESITATEA INCREDINTARII SUPRAVEGHERII UNUI SERVICIU SPECIALIZAT. Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani a fost trimisa in judecata inculpata minora M.L. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.177 Cod penal cu aplicarea art.99 si urmatoarele Cod penal constand...

Citeste mai mult...