Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauză în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale.


Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauza în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale.

Prin instanţa care a judecat cauza în primă instanţă se înţelege instanţa care a judecat efectiv cauza în primă instanţă, şi nu instanţa care, în urma unor modificări legislative ar fi competentă a judeca în fond la data introducerii cererii de revizuire.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia penală, decizia  nr. 682 din 15 iunie  2006

Curtea de Apel Timişoara a admis recursul condamnatului revizuient împotriva deciziei Tribunalului Arad nr. 203 din 20 aprilie 2006, pe care a casat-o împreună cu sentinţa Judecătoriei Ineu nr. 57 din 28 februarie 2006.

Cererea de revizuire avea ca obiect o sentinţă pronunţată în 1998 de către Tribunalul Arad. Această instanţă şi-a declinat competenţa în favoarea judecătoriei, cu motivul că în prezent, în urma modificărilor legislative, competenţa materială s-a modificat, fiind atribuită judecătoriei.

Ambele hotărâri sunt nelegale.

Art. 401 C. pr. pen. stabileşte competenţa judecării cererilor de revizuire în sarcina instanţei ce a judecat cauza în primă instanţă. Aceasta înseamnă că legiuitorul se referă la instanţa care a judecat cauza în mod efectiv, fiind irelevante ulterioarele modificări de competenţă materială în ceea ce priveşte infracţiunea la care se referă hotărârea de condamnare.