Plângere împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată. Art.2781Cod pr.penală.


Obiectul plângerii întemeiate pe prevederile art.2781 alin.1 Cod pr.penala, îl constituie rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere în judecata, iar nu rezolutia prin care prim-procurorul parchetului a solutionat plângerea formulata potrivit art.275-278 Cod pr.penala.

Este nelegala hotarârea prin care instanta de fond s-a pronuntat numai asupra rezolutiei prim procurorului, considerându-se investita numai în aceste limite.

Prin decizia penala nr.180 din 15 februarie 2010, Curtea de Apel Craiova, în baza art.38515 pct.2 lit.c Cod pr.penala, a admis recursul formulat de petenta M.S. si a trimis cauza spre rejudecare la instanta de fond.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea a avut în vedere urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.504/2 decembrie 2009 Tribunalul Dolj a respins plângerea formulata de M.S. împotriva rezolutiei nr.131/II/2009 din 10 februarie 2009 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Tribunalul Dolj.

Curtea a constatat ca instanta de fond nu a analizat ordonanta prin care procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale, ci numai rezolutia prin care procurorul ierarhic superior a solutionat plângerea formulata conform art.275-278 Cod pr.penala.

În consecinta, având în vedere ca obiectul plângerii întemeiate pe prevederile art.2781 alin.1 Cod pr.penala, îl constituie rezolutia sau ordonanta procurorului de netrimitere în judecata, iar nu actul prin care conducatorul parchetului solutioneaza plângerea conform art.275-278 Cod pr.penala, Curtea constata ca este nelegala hotarârea prin care instanta de fond s-a pronuntat numai asupra rezolutiei prim procurorului parchetului.